Brak opcji tworzenia woluminu odzyskiwania dla kontrolera, który obsługuje Technologia pamięci Intel® Rapid

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006450

24-02-2017

Na czym polega problem?

Nie mogę utworzyć woluminu odzyskiwania, mimo że w systemie znajduje się kontroler, który obsługuje Technologia odzysku Intel® Rapid.

Nie widzę żadnej opcji w celu utworzenia woluminu odzyskiwania w interfejsie użytkownika.

Nie ma opcji tworzenia woluminu odzyskiwania w opcji ROM.
 

Jak rozwiązać ten problem

Technologia odzysku Intel® Rapid (Intel® RRT) wymaga obsługi sterownika i opcji pamięci ROM. Ta funkcja nie będzie dostępna w przypadku, gdy opcja pamięci ROM obsługująca technologię Intel Rapid Recover nie jest zintegrowana z systemowym systemem BIOS. Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z producentem systemu.