Zalety KADROWANIa i korzystania z niego na dysku Intel® SSD

Dokumentacja

Kompatybilność

000006462

30-10-2020

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Co to jest przycinanie?

TRIM jest atrybutem polecenia zarządzanie zestawem danych ATA. Funkcja TRIM poprawia zgodność, wytrzymałość i wydajność, umożliwiając dyskom wykonywanie operacji odzyskiwania pamięci w tle. Ta kolekcja eliminuje fragmenty danych, takie jak pliki usunięte.

Jak korzystać z opcji TRIM?

Następujące systemy operacyjne (system operacyjny) mają domyślnie włączone polecenie TRIM:

 • Windows 7 *
 • Windows 8 *
 • Windows 8,1 *
 • Windows® 10
 • Windows Server 2008 *
 • Windows Server 2012 *
 • Windows Server 2016 *

W przypadku korzystania z systemu Microsoft Windows XP * lub Vista * Intel® SSD Optimizer identyfikuje usunięte pliki i przekazuje je do dysku SSD. Optymalizator Intel SSD jest częścią Intel® SSD Toolbox.

Do obsługi funkcji TRIM:

 • Zarówno dysk SSD, jak i system operacyjny muszą obsługiwać KADROWANIe
 • System operacyjny musi mieć włączoną funkcję TRIM
UwagaPolecenie TRIM obsługuje tylko SSD z dyskiem Lithography o 34 Nm (G2) lub nowszym. 50 nm SSD nie obsługuje KADROWANIa.
Jakie są wymagania dotyczące KADROWANIa?
 • Dysk Intel® Solid State Drive (Intel® SSD) z dyskiem Lithography o 34 Nm (G2) lub nowszym.
 • Instalacja programu Intel SSD Toolbox.
 • Instrukcje i pobieranie Intel® SSD Firmware Update Tool są dostępne w Centrum pobierania.
 • Wyłącz zaplanowaną defragmentację w celu uniknięcia uruchomionej defragmentacji w tym samym czasie, co Optymalizator Intel SSD.
 • Wyłącz funkcję SuperFetch .
 • Włączyć Usługa kopiowania woluminów w tle Microsoft * (VSS) do uruchamiania Optymalizatora Intel SSD. Postępuj zgodnie z krokami dla posiadanego systemu operacyjnego:

  Systemie Windows XP

  1. Kliknij przycisk Start > panelu sterowania > Narzędzia administracyjne > usługi.
  2. Przewiń w dół i kliknij dwukrotnie kopię woluminu w tle.
  3. Przejdź do typu uruchomienia i Wybierz opcję automatycznie , aby włączyć usługę VSS. Usługa VSS pozostaje włączona przy każdym uruchomieniu systemu Windows.
  4. Kliknij przycisk Rozpocznij , aby zacząć teraz korzystać z usługi VSS.

  System Windows Vista

  1. Kliknij opcję Uruchom i wpisz usługi w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij Enter.
  2. Kliknij dwukrotnie polecenie kopia woluminu w tle.
  3. Ustaw Automatyczneuruchamianie.
  4. Kliknij przycisk Rozpocznij , aby zacząć teraz korzystać z usługi VSS.

  System Windows 7

  1. Kliknij opcję Uruchom i wpisz usługi w polu programy do wyszukiwania i pliki .
  2. Kliknij opcję usługi.
  3. Kliknij dwukrotnie polecenie kopia woluminu w tle.
  4. Ustaw Automatyczneuruchamianie.
  5. Kliknij przycisk Rozpocznij , aby zacząć teraz korzystać z usługi VSS.
Czy KADROWANIe jest obsługiwane w konfiguracji RAID?

Tak. Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) wersja 11,0 lub nowsza obsługuje funkcję przycinania w RAID 0, począwszy od chipsetu Intel® 7.

Najnowsza wersja przybornika dysków SSD intel® zapewnia optymalizację wydajności dysku SSD firmy Intel. Możesz także użyć najnowszej wersji systemu Windows * lub Linux *, która automatycznie umożliwia KADROWANIe.

Jak sprawdzić, czy dysk obsługuje funkcję przycinania?

Aby wyświetlić atrybuty dysku, możesz użyć przybornika dysku Intel® Solid State Drive:

 1. Otwórz przybornik Intel® Solid State Drive.
 2. Kliknij Eksportuj.
 3. Zapisz plik CSV i Otwórz go w odpowiednim narzędziu, takim jak Microsoft Office Excel *.
 4. Znajdź słowo 169 i Sprawdź, czy jest obsługiwana wartość bit 0 – Zarządzanie zestawami danych.
 • Jeśli wartość szesnastkowa wynosi 1, dysk obsługuje funkcję przycinania.
 • Jeśli wartość szesnastkowa wynosi 0, dysk nie obsługuje funkcji TRIM1.

1 seria 34 Nm dyski Intel® SSD z układem firmware 02G9 Pokaż wartość szesnastkową jako 0, ponieważ ta wersja oprogramowania sprzętowego nie obsługuje funkcji przycinania.

UwagaJeśli dysk nie obsługuje funkcji TRIM, sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego z tą funkcją.
Jak rozpoznać włączoną funkcję TRIM?

Możesz sprawdzić system operacyjny, aby dowiedzieć się, czy włączono funkcję TRIM:

 1. Otwórz wiersz polecenia jako administrator.

  1. Wybierz, aby rozpocząć ≫ wszystkie programy ≫ akcesoria.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz polecenia i kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 2. W wierszu polecenia wpisz %root%:\>fsutil behavior query disabledeletenotify.

  Przykład: C:\>fsutil behavior query disabledeletenotify

DisableDeleteNotify = 1 (Windows TRIM commands are disabled)
DisableDeleteNotify = 0 (Windows TRIM commands are enabled)