Bateria CMOS na Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006488

30-01-2020

Bateria z komorą monet (CR2032), która zapewnia pamięć operacyjną w czasie rzeczywistym i pamięci CMOS. Gdy komputer nie jest podłączony do gniazda ściennego, bateria ma oszacowany okres trzech lat. Gdy komputer jest podłączony do zasilania, prąd w stanie wstrzymania od zasilacza wydłuży żywotność baterii. Zegar ma dokładność co najmniej 13 minut/rok przy 25 stopniach C, a 3,3 VSB.

Kiedy napięcie spadnie poniżej określonego poziomu, ustawienia programu konfiguracji systemu BIOS przechowywane w pamięci RAM CMOS (takie jak Data i godzina) mogą być niedokładne. Jeśli to zdarzenie się zdarzy, wymień baterię na równoważną.

UwagaJeśli zasilanie baterii i prądu przemiennego nie powiedzie się, to niestandardowe ustawienia domyślne (jeśli zostały zapisane) są ładowane na CMOS i nie są włączone. Jeśli niestandardowe ustawienia domyślne nie zostały zapisane, domyślne ustawienia konfiguracji systemu BIOS są ładowane na CMOS i nie są włączone.

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą uszkodzić komponenty. Zastosuj opisane tutaj procedury wyłącznie na stacji roboczej ESD z niestatycznym pasiem nadgarstków i przewodzącą podkładką na pianę. Jeśli stacja nie jest dostępna, możesz stworzyć ESDą ochronę poprzez przynoszenie niestatycznego pasa nadgarstkowego dołączonego do metalowej części obudowy.

Istnieje kilka stylów położenia baterii na Płyty główne Intel® do komputerów desktop. Aby wymienić baterię CMOS, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi stylu na płycie głównej.

Bateria znajduje się w poziomie lub w pionie w obudowie baterii:
horizontal battery holderVertical battery holder

 1. Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera. Odłącz przewód zasilający komputera od źródła zasilania prądem zmiennym (wylot lub zasilacza elektrycznego).
 2. Wyjmij pokrywę komputera.
 3. Znajdź baterię na płycie głównej.
 4. Za pomocą śrubokręta o płaskim obsłudze – delikatnie pry baterii bez złącza. Należy zwrócić uwagi na orientację baterii - .
 5. Zainstaluj nową baterię w łączniku, zorientowaną na siebie i poprawnie.
 6. Wymiana pokrywy komputera.

Bateria jest podłączona do złącza wbudowanego za pomocą przewodów:
onboard connector by wires

Ten typ baterii CMOS jest połączony z nagłówkiem Onboard na płycie głównej za pomocą złącza Molex * 1X2 (51020-0200).

 1. Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera. Odłącz przewód zasilający komputera od źródła zasilania prądem zmiennym (gniazdka ściennego lub zasilacza).
 2. Wyjmij pokrywę komputera.
 3. Znajdź baterię na płycie głównej.
 4. Odłącz przewody baterii od łącznika, a następnie wyjmij akumulator z tyłu stosu wejścia/wyjścia.
 5. Aby zainstalować nową baterię, wyjmij papier z podkładki do klejowania baterii, Podłącz akumulator do stosu i/O, a następnie podłącz przewody do płyty głównej komputera stacjonarnego.
UwagaCR2032 baterie z przewodem i złączem mogą nie być dostępne lokalnie. Zalecamy wyszukiwanie sprzedawców internetowych poprzez wyszukiwanie CR2032ów z przewodem lub CR2032 z łącznikiem.