Wyekspiruj płyty Intel® Galileo

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006496

30-06-2021

Właśnie wprowadzono Cię do małego i wydajnego komputera, który możesz kontrolować. Płyta Intel® Galileo ma unikalne i wydajne funkcje, które umożliwiają doznania świata za pomocą maszyn.

Po zainstalowaniu odpowiedniej wersji oprogramowania Arduino* (wersja1.5.3) prosty interfejs umożliwia szybkie tworzenie.

  • Dwie główne funkcje w programach Arduino to konfiguracja i pętli. Funkcje te zapewniają podstawową strukturę dla wszystkich programów Arduino. Funkcje konfiguracji i pętli są typu unieważnione, ponieważ nie zwróćą wartości.
  • Do przekazania informacji używane są różne typy zmiennych. Ich wykorzystanie pozwala wydajniej wykorzystywać pamięć i pomaga odczytać kod. Ponadto możesz skorzystać z dwóch sposobów bezpłatnego pozostawiania komentarzy.
  • Uczysz się nowego języka. Są takie słowa, które należy wyśmiać, abyś wypowiedział się za pomocą płyty Intel® Galileo. Nie zamykaj tego odniesienia.


Wyzwania

  • W ciągu sekundy ma 1000 millsekund. W przykładzie migania wysyła sygnał HIGH (on) i LOW (off) z opóźnieniem o jednej sekundy między każdą instrukcją. Korzystanie z funkcji opóźnienia sprawia, że kontrolka LED miga szybciej.
  • Jak wykorzystać wskaźnik LED do wyrażenia komunikatu kodowego Dla S.O.S., przekazując różne wartości (zwane parametrami) do funkcji opóźnienia?
  • Jak wyglądałoby Twój szkic, gdyby korzystasz z dwóch diod LED?
  • W jaki sposób można udoskonalić ten program za pomocą zmiennych? Może pomocna może być zmienna całkowita typu.

Wprowadzenie
Wprowadzenie
The Arduino IDE
Cześć ludzie
Upiększ