Opcje obsługi klienta dla wycofanych z produkcji produktów bezprzewodowych Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006507

10-05-2022

Następujące produkty bezprzewodowe Intel® zostały lub zostaną wycofane z produkcji przed wskazanymi datami samoobsługowej pomocy technicznej. Zidentyfikuj swoją kartę sieci bezprzewodowej, a następnie sprawdź, czy Twoja karta jest wymieniona w poniższej tabeli. Dostępne opcje pomocy technicznej dla produktów wycofanych z obiegu obejmują:

  • Treść pomocy technicznej. Kliknij nazwę produktu, aby znaleźć powiązany katalog artykułów, dostępne pliki do pobrania i inne opcje samoobsługowe.
  • Pomoc ze strony innych użytkowników można znaleźć na stronie Społeczności pomocy technicznej firmy Intel.
UwagaPrzedstawiciele działu obsługi klienta firmy Intel nie będą już odbierać telefonów, reagować na wiadomości na czacie, na forum społeczności pomocy technicznej lub poprzez wiadomości e-mail dotyczące produktów podlegających pod samoobsługową pomoc techniczną.
Ostrzeżenie

Ponieważ to oprogramowanie dotyczy produktów o "wyekspienie", może zawierać ono luki w zabezpieczeniach. Firma Intel nie zamierza oferować aktualizacji w celu łagodzenia zagrożeń bezpieczeństwa w tym Oprogramowaniu, niezależnie od tego, czy jest obecnie znane, czy wykryte w przyszłości. OPROGRAMOWANIE TO JEST DOSTARCZANE "W STANIE OBECNYM" BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŻONEJ WPROST LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIEODŚWIETLINIA LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje ani nie przejmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek informacji, tekstów, kart graficznych, łączy lub innych elementów oprogramowania.

Nazwa karty sieci bezprzewodowejNajnowszy sterownikRozpoczęcie samoobsługowej pomocy technicznej
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (rev. C)Wi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (rev. C)Wi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Intel® Wireless-N 7265 (ks. C)Wi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Karta sieciowa Intel® Dual Band Wireless-AC 7260Wi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Karta sieciowa Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 do komputerów stacjonarnychWi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Karta sieciowa Intel® Dual Band Wireless-N 7260Wi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Karta sieciowa Intel® Wireless-N 7260Wi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Karta sieciowa Intel® Dual Band Wireless-AC 3160Wi-Fi
Bluetooth
31 grudnia 2022 r.
Intel® Centrino® Advanced-N 6235N/A30 listopada 2017 r.
Karta sieciowa Intel® Centrino® Wireless-N 2230N/A30 listopada 2017 r.
Technologia Intel® Centrino® Wireless-N 135N/A30 listopada 2017 r.
Karta sieciowa Intel® Centrino® Wireless-N 105N/A30 listopada 2017 r.
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300N/A30 listopada 2017 r.
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 dla komputerów stacjonarnych
N/A30 listopada 2017 r.
Pulpit nawigacyjny Intel® My WiFiN/A14 sierpnia 2017 roku
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250N/A16 września 2016 r.
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150N/A16 września 2016 r.
Karta sieciowa Intel® Centrino® Wireless-N 2200
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 do komputerów stacjonarnych
N/A16 września 2016 r.
Intel® Centrino® Advanced-N 6230N/A16 września 2016 r.
Intel® Centrino® Advanced-N 6200N/A16 września 2016 r.
Technologia Intel® Centrino® Wireless N-130N/A16 września 2016 r.
Technologia Intel® Centrino® Wireless N-100N/A16 września 2016 r.
Karta sieciowa Intel® Centrino® Wireless-N 1030N/A16 września 2016 r.
Intel® Centrino® Wireless-N 1000N/A16 września 2016 r.
Karta sieci bezprzewodowej Intel® WiFi Link 5300N/A1 czerwca 2016 r.
Karta sieci bezprzewodowej Intel® WiFi Link 5100N/A1 czerwca 2016 r.
Połączenie Intel® WiMAX/Wi-Fi 5350N/A1 czerwca 2016 r.
Łącze Intel® WiMAX/Wi-Fi 5150N/A1 czerwca 2016 r.
Karta sieci bezprzewodowej Intel® WiFi Link 4965AGNN/A31 grudnia 2013 r.
Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless 3945ABGN/A31 grudnia 2013 r.
Intel® PRO/Wireless 2915 ABGN/A31 grudnia 2009 r.
Bezprzewodowe produkty Intel® PRO/Wireless 2200 BGN/A31 grudnia 2009 r.