Technologie zdefiniowane dla procesorów Intel® Mobile i Desktop

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006513

07-02-2018

Technologie wymienione poniżej dla procesorów Intel® Mobile i Desktop zapewniają różne cele. Kliknij każdy element, aby dowiedzieć się więcej na temat ich celów i znaleźć dodatkowe zasoby, które można obsłużyć.

Ma to służyć wyczerpująca lista, a nie wszystkie rodziny procesorów zawierają wszystkie technologie. Aby dowiedzieć się, czy Twój produkt zawiera konkretną technologię, odwiedź strony informacji o produktach .

Kliknij temat lub tematy, aby rozwinąć zawartość:

Technologia Intel® Turbo do wzrostu

Technologia intel® Turbo to jedna z wielu atrakcyjnych nowych funkcji, opracowanych przez firmę Intel w najnowszej architekturze Intel. Automatycznie umożliwia automatyczne uruchamianie rdzeni procesora w porównaniu z podstawową częstotliwością działania, jeśli działa ona poniżej limitów mocy, aktualnych i temperatur.

Maksymalna częstotliwość technologii Intel Turbo zwiększa się zależnie od liczby aktywnych rdzeni. Czas, przez jaki procesor spędza w stanie technologii Intel Turbo, zależy od obciążenia i środowiska pracy, które zapewniają wymaganą wydajność, kiedy i w jakiej postaci są potrzebne.

W każdym z poniższych rozwiązań można ustawić górny limit wydajności technologii Intel Turbo w określonym obciążeniu:

 • Liczba aktywnych rdzeni
 • Szacowany pobór prądu
 • Szacowane zużycie energii
 • Temperatura procesora

Gdy procesor działa poniżej tych limitów, a obciążenie użytkownika wymaga dodatkowej wydajności, częstotliwość procesora będzie dynamicznie wzrastać o 133 MHz w krótkich i regularnych odstępach czasu aż do osiągnięcia górnej granicy lub osiągnięcia maksymalnej możliwej ilości aktywnych rdzeni.

Technologia Intel® Hyper-ThreadingTechnologia Intel® Hyper-Threading (Technologia Intel® HT) umożliwia procesorowi wykonywanie wielu wątków (części programu) równolegle, dzięki czemu oprogramowanie w wysokim stopniu wielowątkowym może działać bardziej wydajniej i można je wykonywać wiele zadań efektywniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Technologia wirtualizacji Intel® (VT-x)Technologia wirtualizacji Intel® to zestaw ulepszeń sprzętowych dla serwerów i platform klienckich firmy Intel, które mogą ulepszyć rozwiązania wirtualizacji. Wirtualizacja udoskonalona przez technologię wirtualizacji firmy Intel umożliwi platformie uruchamianie wielu systemów operacyjnych i aplikacji na niezależnych partycjach.
Technologia wirtualizacji Intel® dla ukierunkowanych operacji we/wy (VT-d)Technologia wirtualizacji Intel® ukierunkowane we/wy (Intel® VT-d) zapewnia pomoc sprzętową w zakresie rozwiązań do wirtualizacji. Intel® VT-d kontynuuje działanie istniejącej obsługi dla procesorów IA-32 (VT-x) i Intel® Itanium® (VT-i), dodając nowe wsparcie dla wirtualizacji urządzeń we/wy. Procesory Intel VT-d mogą pomóc użytkownikom w zwiększeniu bezpieczeństwa i niezawodności systemów, a także poprawić wydajność urządzeń we/wy w środowisku zwirtualizowanym. Zapoznaj się z innymi menedżerami IT obniżyć całkowity całkowity koszt użytkowania poprzez zmniejszenie potencjalnych czasów przestojów i zwiększenie produktywności poprzez lepsze wykorzystanie zasobów centrów przetwarzania danych.
Intel® Trusted Execution TechnologyIntel® Trusted Execution Technology bezpieczniejsze rozwiązania obliczeniowe to wszechstronny zestaw rozszerzeń sprzętowych dla procesorów i chipsetów Intel®, które zwiększają funkcjonalność platformy Digital Office z funkcjami zabezpieczeń takimi jak pomiar uruchamiania i chronionych zadań. Technologia Intel Trusted Execution zapewnia mechanizmy oparte na sprzęcie, które ułatwiają ochronę przed atakami opartymi na oprogramowaniu oraz chronią poufność i integralność danych przechowywanych lub tworzonych na komputerze klienckim. Umożliwia to środowisko, w którym aplikacje mogą działać w swoich własnych przestrzeniach, które są chronione przez inne oprogramowanie w systemie. Te funkcje zapewniają mechanizmy ochrony w stanie głównym sprzętu, które są niezbędne do zapewnienia zaufania w środowisku wykonawczym aplikacji. Dzięki temu złośliwe oprogramowanie działające na platformie może chronić istotne dane i procesy przed naruszeniem zabezpieczeń.
Nowe instrukcje dla procesora Intel® AES

Instrukcje Intel® AES to nowy zestaw instrukcji, który jest dostępny począwszy od rodziny 2010 Intel® Core™, opartej na architekturze Intel® 32nm. Instrukcje te pozwalają na szybkie i bezpieczne szyfrowanie danych oraz odszyfrowywanie, przy użyciu standardu AES, czyli zaawansowanego szyfrowania, określonego przez publikację FIPS 197. Ponieważ algorytm AES jest obecnie dominującym szyfrem bloku, jest używany w różnych protokołach. Nowe instrukcje są przydatne dla szerokiej gamy zastosowań.

Architektura składa się z sześciu instrukcji, które zapewniają pełną obsługę sprzętu dla algorytmu AES. Cztery instrukcje obsługują szyfrowanie AES i odszyfrowywanie, a pozostałe dwie instrukcje obsługują rozszerzanie klucza AES.

Instrukcje AES pozwalają na obsługę wszystkich zastosowań trybu AES, w tym wszystkich standardowych długości kluczy, standardowych trybów pracy, a nawet niektóre niestandardowe lub przyszłe warianty. Zapewniają znaczący wzrost wydajności w porównaniu z bieżącymi implementacjami oprogramowania czystego.

Instrukcje AES zapewniają ponad zwiększenie wydajności. Po uruchomieniu w czasie niezależnym od danych, które nie używają tabel, pomagają w wyeliminowaniu najważniejszych ataków typu czas i pamięć cache, które zagrażają opartym na tabelach implementacjom AES. Dodatkowo, dzięki czemu procesory AES są proste w obsłudze, przy zmniejszonym rozmiarze kodu, co pozwala zmniejszyć ryzyko przypadkowego wprowadzenia wad zabezpieczeń, takich jak trudne do wykrycia przecieki kanałów bocznych.

Intel® 64 architektura

Intel® 64 architektura to ulepszenie architektury Intel IA-32. Ulepszenie pozwala procesorowi na uruchamianie 64-bitowego kodu i dostęp do większych ilości pamięci.

Architektura Intel 64 64 zapewnia zaawansowane systemy obliczeniowe na serwerach, stacji roboczej, stacjonarnych i mobilnych platformach w połączeniu z oprogramowaniem wspierającym. Architektura Intel 64 zwiększa wydajność, umożliwiając systemom adresowanie ponad 4 GB pamięci wirtualnej i fizycznej.

Intel 64 zapewnia wsparcie dla następujących produktów:

 • 64-bitowa płaska wirtualna przestrzeń adresowa
 • wskaźniki 64-bitowe
 • 64-bitowe rejestry ogólnego zastosowania
 • 64-bitowa obsługa liczb całkowitych
 • Do jednego terabajta (TB) przestrzeni adresowej platformy
Stany bezczynności

Stanem C jest stan bezczynności. Nowoczesne procesory mają kilka różnych stanów C, które reprezentują rosnące ilości kawałków. C0 jest stanem operacyjnym, co oznacza, że procesor wykonuje użyteczne działanie. Stan C1 oznacza pierwsze bezczynności. Zegar uruchomiony z procesorem jest bramkowy. Innymi słowy, zegar nie może osiągać rdzenia, co skutecznie wyłącza je w sensie eksploatacyjnym. C2 jest drugim stanem bezczynności. Koncentrator zewnętrznego kontrolera I/O nie blokuje przerwań dla procesora. I tak dalej z C3, C4, itp.

Główny stan C jest sprzętowym stanem C. Jest kilka stanów bezczynności rdzenia, takich jak CC1 i CC3. Wiemy, że procesor o nowoczesnych Stanach jest w wielu rdzeniach. Dane, które wykorzystujemy jako procesor lub procesor, mają wiele procesorów ogólnego przeznaczenia wewnętrznych. Procesor Intel® Core™ Duo ma dwa rdzenie procesora. Procesor Intel® Core™ 2 Quad ma cztery takie rdzenie na procesor. Każdy z tych rdzeni ma swój własny stan bezczynności. Jest to tak samo, jak jeden rdzeń może być bezczynny, gdy inny jest twarda praca nad wątkiem. Stanem rdzenia C jest stan bezczynności jednego z tych rdzeni.

Stan procesora C odnosi się do rdzenia C. W pewnym momencie rdzenie współużytkują zasoby, takie jak pamięć cache L2 lub generatory zegara. W przypadku jednego rdzenia bezczynności, powiedz Core 0, który jest gotowy do wprowadzenia CC3, ale drugi, powiedz rdzeń 1, jest nadal równy C0, nie chcemy, aby rdzeń 0 był gotowy do uruchamiania w CC3 w celu uniemożliwienia wykonywania rdzenia 1, ponieważ właśnie wystąpiło wyłączenie generatorów zegara. Dlatego posiadamy procesor lub pakiet o stanie C, lub PC-State. Procesor może wprowadzać tylko stan komputera, powiedzieć PC3, czy oba rdzenie są gotowe do wejścia w stan DW, np. oba rdzenie są gotowe do kolejnych czynności w CC3.

Logiczny stan C: ostatnim stanem C jest widok systemu operacyjnego procesorów "C-Stany". W systemie Windows, stan procesora C jest zupełnie odpowiednikiem rdzenia C. W istocie oprogramowanie do zarządzania energią niższego poziomu systemu operacyjnego określa, kiedy i kiedy dany rdzeń wchodzi w stan urządzenia CC za pomocą instrukcji MWAIT. Istnieje jedna istotna różnica. W przypadku gdy aplikacja, taka jak Intel® Power Informer, traktuje ją interrogating z rdzeniem procesora, zwracaną przez użytkownika jest stanem C, który nazywa się rdzeniem logicznym. Rdzeń logiczny nie jest technicznie taki sam jak rdzeń fizyczny. Rdzenie logiczne nie mają potrzeby zajmować się niewielkimi elementami, takimi jak sprzęt, na którym działa system operacyjny. Na przykład stanem logicznym rdzenia nie jest przeszkoda w zakresie barier nałożonych przez współużytkowane zasoby, takich jak opisane wcześniej generatory zegara. Logiczna rdzeń 0 może mieć wartość C3, a logiczna rdzeń 1 ma wartość C0.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stanów C, zobacz następujący artykuł: (aktualizacja) c – Stany c, a nawet więcej stanów C.

Udoskonalona technologia Intel SpeedStep®

Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® to zaawansowana technologia, która znacznie redukuje napięcie procesora (i temperaturę), a tym samym moc wycieku, gdy aktywność procesora jest niska. Udoskonalona technologia Intel SpeedStep zapewnia sprzętowe zarządzanie energią i zasilaniem poprzez oferowanie oprogramowaniu aplikacji większego sterowania częstotliwością pracy procesora i napięciem wejściowym. Systemy ułatwiają dynamiczne zarządzanie zużyciem energii.

Rozdział między zmianami napięcia i częstotliwości
Poprzez zwiększenie napięcia w górę i w dół w niewielkich odstępach niezależnie od zmian częstotliwości, procesor jest w stanie zmniejszyć okresy niedostępności systemu (przy zmianie częstotliwości). Dzięki temu system jest w stanie przejść częściej między Stanami napięcia i częstotliwości, zapewniając lepszy balans mocy/wydajności.

Partycjonowanie i Odzyskiwanie zegara
Zegar magistrali kontynuuje działanie w trakcie przechodzenia stanu, nawet jeśli zostanie zatrzymana pętla zablokowanego zegara i fazy. dzięki temu logika pozostaje aktywna. Zegar podstawowy jest również w stanie szybko uruchamiać się szybciej pod udoskonaloną technologią Intel SpeedStep niż w poprzednich architekturach.

Przełączanie oparte na wymaganym przez firmę IntelPrzełączanie oparte na zapotrzebowaniu to technologia zarządzania energią, która została opracowana przez firmę Intel w celu zapewnienia optymalnej wydajności wymaganego napięcia i prędkości zegara dla mikroprocesora. Mikroprocesor wyposażony w DBS działa przy ograniczonym zasilaniu i o prędkości taktowania aż do czasu rzeczywistego uzyskania mocy obliczeniowej.
Source Przełączenie oparte na zapotrzebowaniu na żądanie SearchEnterpriseLinux*)
Technologie monitorowania termicznegoLaptopy korzystające z mobilnych procesorów Intel® wymagają zarządzania termicznego. Termin Zarządzanie termiczne odnosi się do dwóch głównych elementów: roztwór chłodzący właściwie zamontowany do procesora i skuteczny przepływ powietrza przez część tego rozwiązania chłodzącego w celu wygrzania ciepła z systemu. Ostatecznym celem zarządzania termicznego jest utrzymywanie go na lub poniżej maksymalnej temperaturze roboczej (przypadku).
Wykonaj bit wyłączeniaFunkcja Execute bit Disable jest funkcją procesora, która pomaga uniknąć przepełnienia buforu przed atakami z wykorzystaniem wirusów.
Informacje o pamięci cachePamięć cache to bardzo szybka pamięć przechowująca często używane instrukcje i dane. Informacje przesyłane przez pamięć cache zgłoszone przez narzędzie mogą zawierać rozmiar pamięci cache Level 3, Level 2, dane i instrukcje poziomu 1, w zależności od tego, jakie typy pamięci cache są dostępne i włączone w procesorze. W procesorach z wieloma rdzeniami bloki pamięci cache mogą być oddzielnie dla każdego rdzenia (np. 2 × 1 MB) lub współużytkowane przez rdzenie (np. 2 MB). Sekcja test częstotliwości w narzędziu zgłosiła rozmiar pamięci cache, do której przetestowany rdzeń procesora ma dostęp do pamięci cache najwyższego poziomu w procesorze. Sekcja danych CPUID narzędzia informuje o całkowitej liczbie bloków pamięci cache dostępnych w pakiecie procesorów.
Identyfikator chipsetuPole Identyfikator chipsetu służy do dostarczania informacji związanych z Intel® Upgrade Serviceem.
Udoskonalony stan zatrzymaniaUdoskonalony procesor stanu zatrzymanie zapewnia lepsze działanie, poprzez zmniejszenie wymagań w zakresie mocy procesora.
Oczekiwana częstotliwośćOczekiwana częstotliwość to częstotliwość, z jaką firma Intel zaplanował procesor i magistralę systemową. Powinna to być szybkość fizycznie oznaczona na opakowaniu procesora.
Gigatransferów na sekundę (GT/s)Gigatransferów na sekundę (GT/s) odnosi się do efektywnego współczynnika transferów danych na Intel® QuickPath Interconnect, mierzonych w miliardach przelewów na sekundę.
Kontroler pamięci zintegrowanejKontroler pamięci zintegrowanej jest kluczowym funkcjami w Intel® QuickPath Architecture. Integrowanie kontrolera pamięci z procesorem Intel® w zastosowaniach krzemowych jest zwiększanie opóźnień dostępu do pamięci i umożliwia wykorzystanie dostępnej przepustowości pamięci w celu skalowania ich wraz z liczbą dodanych procesorów.
Intel® QuickPath InterconnectIntel QuickPath Interconnect zapewnia szybkie połączenia typu "punkt z punktem" między procesorami i innymi składnikami platform, które są wyposażone w Intel® QuickPath Architecture.
Podkręcania

Działanie procesora powyżej częstotliwości określonej przez producenta (np. działa z szybkością 3,2 GHz i procesorem wyprodukowanym przez firmę Intel z 2,8 GHz).

Procesor obsługiwany ponad jego specyfikacją częstotliwości (zataktowania) może stać się niestabilny lub dawać wyniki nieprzewidywalnego lub błędnego rezultatów. Te warunki mogą nie być łatwo widoczne i może być również skrócony czas działania procesora. Gwarancja firmy Intel nie obejmuje procesorów, które uległy przerejestrowaniu.

Informacje o pakowaniu

Mikro-FCBGA (FCBGA rBGA lub BGA) oraz mikro-FCPGA (FCPGA, rPGA, PGA)

Tablica siatki Intel chip FCBGA (flipy piłka kulowa) to bieżąca BGA metoda instalowania procesorów mobilnych, które wykorzystują technologię odbijania chipów. Zostało to wprowadzone z procesorem Mobile Intel® Celeron®. Jest to cieńszy niż numer PIN gniazda tablicy siatki, ale nie jest wymienny (wypełniony do płyty głównej).

Tablica siatki przerzucających styki kodu PIN (FC-PGA lub FCPGA) jest formą tablicy kodu PIN, w której ta Die wchodzi w dół w górnej części podłoża z oparciem poddanej działaniu kości. Dzięki temu można w stanie uzyskać bardziej bezpośredni kontakt z bxts13a – lub innym mechanizmem chłodzenia.

FC-PGA został wprowadzony przez firmę Intel z procesorem Intel® Pentium® III i Celeron® w oparciu o gniazdo 370, i był on później używany do procesorów Intel® Pentium® 4 i Celeron® z procesorami 478. Procesory FC-PGA mieszczą się w gnieździe do zerowego wymuszania wkładania (ZIF).

 • paczka w tablicy siatki uPGA/BGA-a Micro-PIN Array.
 • OOI-a OLGA (organiczna tablica siatki) na pakiecie międzyprocesorowym tłumaczy konsole o dużej szerokości pakietu OLGA na pole PIN, które łączy się z gniazdem na głównej płycie systemowej.
 • Układ tablicy siatki uFCPGA lub uFCPGA2-a Micro flipy PIN.
 • Pakiet tablicy siatki z piłką chipem uFCBGA lub uFCBGA2-a Micro Flip.
 • FCPGA (Liczba pinów) 946/946B korzysta z gniazda G3/rPGA946B/rPGA947.
 • FCBGA (liczba przypięcia) 1168/1364, BGA nie używa gniazda, bezpośrednio połączonego z płytą główną.
 • LGA1366-a 1366 Przypnij pakiet tablicy siatek lądowych.
 • LGA1156-a 1156 Przypnij pakiet tablicy siatek lądowych.
 • LGA775-a 775 Przypnij pakiet tablicy siatek lądowych.
 • LGA771-a 771 Przypnij pakiet tablicy siatek lądowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po typie pakietu Intel® Desktop.

Przewodnik po zgodności platformyPrzewodnik po zgodności platformy (PCG) obejmuje wszystkie wymagania dotyczące mocy platformy niezbędne do prawidłowego działania procesora w odniesieniu do płyty głównej. PCG zapewnia także łatwiejszy sposób identyfikacji procesora, z którym jest współpracujena płyta główna.
Nazwa marki procesoraNazwa marki przypisana przez Intel Corporation do określonego procesora, np. procesor Intel® Pentium® 4.
Rodzina procesorów

Ta klasyfikacja oznacza generację i markę Intel® mikroprocesor. Na przykład procesory Intel® Pentium® 4 mają wartość rodzinę F.

Te informacje mogą być przydatne przy sprawdzaniu poprawności informacji za pomocą skróconego przewodnika po dostępie dla określonych rodzin procesora.

Model procesoraNumer modelu identyfikuje technologię Intel mikroprocesor i generację konstrukcji (np. wzór 4). Numer modelu jest używany wraz z rodziną w celu określenia, który procesor jest w rodzinie procesorów, którą zawiera dany komputer. Informacje te są czasem niezbędne w komunikacji z firmą Intel w celu identyfikacji określonego procesora.
Numer procesoraIntel wykorzystuje numery procesorów, aby umożliwić konsumentom szybkie rozróżnienie się pomiędzy porównywalnymi procesorami i analizowanie lub uwzględnienie więcej niż jednej funkcji procesora w trakcie procesu selekcji. Numery procesorów powinny być wykorzystywane do rozróżniania względnych całkowitych funkcji w określonych procesorach (na przykład w rodzinie procesorów Intel® Pentium® 4) i w sekwencji numerowania (np. 550 w porównaniu z 540). Numery procesorów nie są pomiarem wydajności.
Przeczytaj więcej Informacje o numerach procesorów Intel®.
Wersja procesoraNumer wersji oznacza informacje o wersji procesorów Intel® w ramach procesu taktowania. Informacje o poprawkach mogą być przydatne w komunikacji z firmą Intel w celu określenia wewnętrznych charakterystyk procesora.
Taktowanie procesoraNumer przebiegu oznacza dane o projekcie lub wydaniu produkcji dla mikroprocesorów Intel (np. Krok 4). Unikatowe numery taktowania wskazują na wersje procesorów, które ułatwiają zmienianie formantów i śledzenia. Umożliwia także użytkownikom końcowym identyfikację, która wersja procesora zawiera ich system. Te dane klasyfikacyjne mogą być potrzebne przez firmę Intel w przypadku próby określenia konstrukcji wewnętrznej lub charakterystyki wytwórczej mikroprocesora.
Typ procesoraTyp wskazuje, czy procesor Intel® został zaprojektowany z myślą o instalacji przez konsumenta (użytkownika końcowego) lub przez Integrator, firmę lub producenta dla profesjonalnych systemów komputerowych. Typ procesora zależy od tego, czy procesor jest pojedynczym procesorem, dwuprocesorowym czy procesorem Intel® przerostem®.
 • Typ 1 oznacza, że procesor został przeznaczony do instalacji przez konsumenta (na przykład uaktualnienie takie jak firma Intel® Poddysk®).
 • Typ 0 oznacza, że procesor ma być przeznaczony do instalacji przez Integrator systemu profesjonalnych komputerów, firmę lub producenta usług.
Częstotliwość raportowaniaJest to rzeczywista częstotliwość robocza procesora i magistrali systemowej, mierzona przez Intel® Processor Identification Utility. To narzędzie może zgłosić bieżącą częstotliwość działania, która jest nieco wyższa lub niższa od oczekiwanej częstotliwości procesora. Różnice częstotliwości w zakresie 1% wynikają z niewielkich wahań w wytwarzaniu komponentów systemu i są uznawane za działające w ramach specyfikacji.
Rozszerzenia SIMD Intel® StreamingProgram Streaming SIMD Extensions (SSE) to nowe instrukcje, które pozwalają zmniejszyć ogólną liczbę instrukcji wymaganych do wykonania określonego zadania w programie, co może spowodować wzrost wydajności. Intel® Processor Identification Utility raportuje obecność zestawów instrukcji SSE, SSE2, SSE3 i SSE4.
Częstotliwość taktowania magistrali systemowejDziałanie magistrali systemowej nad określoną częstotliwością magistrali systemu (na przykład przy obsłudze magistrali systemowej o 533 MHz z procesorem przeznaczonym do pracy na magistrali systemowej 400 MHz). Zwykle zmusza to procesor do uruchamiania z częstotliwością powyżej zamierzonej specyfikacji. Zapoznaj się z Definicja podkręcania rdzenia procesora , aby uzyskać więcej informacji.