Ciąg długości ciągu dla płyty głównej Intel® Edison

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006543

12-02-2020

W tym przykładzie określana jest długość ciągu. Ten przykład nie wymaga obwodu. W przykładzie nadal można dodać poprzedni ciąg znaków.

Sprzętu

  • Moduł obliczeniowy Intel® Edison
  • Płyta rozszerzająca Arduino *

Instrukcje

  1. Podłącz zasilacz i port USB do USB na płycie rozbudowy Arduino.
  2. Otwórz Arduino IDE. Kliknij pozycję narzędzia ≫ płyta główna, a następnie wybierz pozycję Intel® Edison.
  3. Kliknij narzędzia ≫ port szeregowy , a następnie wybierz Numer modelu COM , z którym podłączona jest płyta główna Intel® Edison.
  4. Kliknij polecenie ≫ pliku przykłady > 08. StringLength.
  5. Kliknij ikonę upload .
  6. Otwórz Monitor szeregowy, aby wprowadzić ciąg znaków.
  7. Wprowadź dowolny ciąg.

Nie jest potrzebny żaden obwód

 

No circuit needed


UwagaTen obraz został utworzony przy użyciu Fritzing*.