Włączanie i testowanie funkcji Wake on LAN (WOL) w systemie Windows * dla serwerowych płyt głównych Intel® S5500 i S5520

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006559

14-04-2020

Jak włączyć WOL?

 1. Otwórz Menedżera urządzeń, kliknij karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, aby włączyć opcję WOL, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę szybkość łącza , a następnie zweryfikuj instalację oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless i Sprawdź, czy jest to Najnowsza wersja.

  Version location

 3. Kliknij kartę Zarządzanie energią i zaznacz pole wyboru Wznawiaj pracę na pakiecie Magic w stanie wyłączenia zasilania . Zauważ, że w tej sekcji są dostępne inne opcje WOL.

  Power Management

Jak przetestować WOL?

 1. Zanotuj adres MAC, adres IP i maskę podsieci karty sieciowej, dla której włączono funkcję WOL.

  Network connections

  Network connection details

 2. Wyłącz zasilanie komputera.

 3. W zdalnym systemie Windows Server 2008 *, który znajduje się w tej samej podsieci systemu, możnauruchomić narzędzie Wol.

  Poniższy zrzut ekranu przedstawia wykorzystanie graficznego interfejsu użytkownika Depicus * Wake on LAN. Wprowadź adres MAC, adres internetowy (w tym przypadku adres lokalny), maskę podsieci, opcje wysyłania: lokalna podsieć, port numer 7 (port domyślny), a następnie kliknij przycisk Wznów pracę w górę . Na pasku stanu w dolnej części odczytuje pakiet Magic wysłany do 255.255.255.255.

  wake on lan

 4. Sprawdź, czy zdalny system jest zasilany prawidłowo.

 

Temat pokrewny
Przewodniki po samodzielce pomocy dla wszystkich produktów serwerowych Intel®