Instalacja sterowników RAID AHCI bez napędu dyskietki

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006560

07-02-2018

Jeśli korzystasz z systemu Windows XP *, sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid musi zostać załadowany podczas instalacji systemu operacyjnego za pomocą metody instalacji F6. Ten krok jest wymagany w celu zainstalowania systemu operacyjnego na dysku twardym lub woluminie RAID, w trybie RAID lub na dysku twardym w trybie AHCI. Instalator systemu Windows XP przyjmuje domyślnie, że używana jest dyskietka.

Niektóre Płyty główne Intel® do komputerów desktop nie zawierają łącznika stacji dyskietek. Jeśli korzystasz z jednej z tych płyt, użyj jednej z następujących opcji, aby załadować sterownik: