Użyj wbudowanego urządzenia pamięci masowej Intel Card (eMMC) na® NUC.

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006602

27-01-2020

Użyj wbudowanej karty multimedialnej (eMMC) w urządzeniu Intel® NUC jako:

 • Główne 32 GB urządzenia magazynujące z preinstalowanym systemem Windows * system operacyjny
 • Mała pojemność pamięci masowej 4 GB dla małych systemów operacyjnych (OS), zwykle używana dla aplikacji zubożonych i lekkich

Zapoznaj się z niniejszymi zasadami, jeśli planujesz zainstalować system Linux * lub inne niewielkie systemy na urządzeniu magazynującym eMMC.

 • Sprawdź, czy system operacyjny Linux obsługuje moduł mmc_block kernel, a tym samym nowoczesne dystrybucje.
 • Urządzenie magazynujące eMMC jest identyfikowane w środowisku systemu Linux jako: /dev/mmcblk0.
  Ostrożność
  Jako urządzenie magazynujące oparte na technologii Flash, nadmierny dostęp do dysku, zwłaszcza polecenia zapisu, zmniejsza okres użytkowania. Stanowczo zaleca się, aby nie tworzyć partycji wymiany na urządzeniu eMMC.
 • Wydania zapasowe, instalacja bezpośrednio z poziomu obrazu ISO dystrybucji:
  • Rozmiar systemu operacyjnego po instalacji musi być wystarczająco mały, aby się nie zmieścić w pamięci masowej eMMC. Na przykład, Linux Lite NUC Edition* lub system operacyjny Debian, z niskimi środowiskami graficznymi.
  • Instalator systemu operacyjnego musi zezwalać na wybór pakietów w celu zmniejszenia rozmiaru zainstalowanego obrazu.
 • Kompilacje niestandardowe, przygotowywanie obrazu niestandardowego:
  • Giełdowe wersje systemu operacyjnego, wymagające więcej niż dostępna pamięć masowa, muszą być początkowo zainstalowane na innym dysku lub systemie, a następnie dostosowane. Wielkość musi być zmniejszona i potwierdzona w celu wsparcia mmc_blockgo modułu jądra i zaobrazowania go na urządzeniu eMMC.
  • Niestandardowe kompilacje obrazu, za pomocą yocto Project lub Android *, są lepiej wykonywane na oddzielnym hoście kompilacji, z wyższą wydajnością przetwarzania i większą ilością pamięci masowej.
  UwagaUtworzenie pojedynczego katalogu głównego/ partycji na urządzeniu EMMC skutkuje maksymalną ilością miejsca na przechowywanie danych na potrzeby instalacji systemu operacyjnego. W odniesieniu do testowania produktów wykonano jedną główną/partycję, sformatowaną za pomocą ext4fsi bez partycji wymiany.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Przed rozpoczęciem instalacji systemu operacyjnego Linux

Przed rozpoczęciem instalacji systemu operacyjnego Linux Ustaw wizualnie system BIOS w następujący sposób:

 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść Intel® Visual BIOS.
 2. Przejdź do konfiguracji rozruchu ≫ rozruchu.
 3. Ustaw wybór systemu operacyjnego na system Linux. Ta opcja automatycznie włącza urządzenie eMMC.
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.

eMMC for Linux*

Uzyskiwanie dostępu do pamięci masowej eMMC z systemu Windows 8. x

Urządzenie magazynujące eMMC może nie być dostatecznie duże dla każdej instalacji wbudowanej systemu Windows 8 *, 8,1 * lub 8. Możesz jednak włączyć dostępność urządzenia dla dodatkowego miejsca w pamięci masowej.

 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do systemu Intel Visual BIOS.
 2. Przejdź do zaawansowanych urządzeń >owych i urządzeń peryferyjnych > Onboard Devices.
 3. Wybierz enable 4 GB EMMC wbudowanego magazynu.
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.

eMMC for Windows 8*

Uzyskiwanie dostępu do pamięci masowej eMMC z systemu Windows 7 *

System Windows 7 nie zawiera obsługi sterowników dla urządzeń eMMC. Jeśli wybrano system Windows 7 jako wybór systemu operacyjnego w systemie BIOS, urządzenie eMMC jest wyłączone i wyszarzone.