Dowiedz się więcej o Intel® PROSet narzędziu migracji profilów bezprzewodowych

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006612

25-03-2019

Przegląd
Modele wdrożenia
Typowy sposób użycia
Dodatku
Pobierz instrukcje jako plik PDF

Przegląd
PSMT to narzędzie do migracji profilów bezprzewodowych Intel® PROSet do Intel® PROSet/Wireless Advanced Enterprise Software. To autonomiczne narzędzie służące do migrowania profilów Intel® PROSet/bezprzewodowych z systemu Windows XP * do systemu Windows 7 *. Ponadto PSMT może również służyć jako narzędzie do archiwizacji profilu użytkownika, które pozwala na archiwizowanie i przywracanie profilów użytkowników.

Intel® PROSet narzędzie migracji profilu bezprzewodowego składa się z dwóch wariantów:

 • 32-bitowa Variant dla XP i Windows 7
 • 64-bitowa Variant dla XP i Windows 7

Modele wdrożenia
Istnieją dwa modele wdrażania dla PSMT:

 • W starszych wersjach PROSet PSMT można uruchamiać bez instalowania pierwszej instalacji. Po prostu skopiuj PSMT do maszyny macierzystej i uruchom ją z wiersza polecenia.
 • W tym modelu wdrożenia pliki binarne PSMT są nazywane po bitach-Ness obsługiwanym przez te modele.
  PSMT32. exe to 32-bitowa odmiana.
  PSMT64. exe to 64-bitowa odmiana.
 • Domyślną lokalizacją archiwum profilów jest bieżący katalog procesu.
 • PSMT jest instalowany w folderze bin PROSet w ramach procesu instalacji.
 • W tym modelu wdrażania zarówno warianty 32-bitowe, jak i 64-bitowe są nazwane w postaci PSMT. exe.

Domyślna lokalizacja archiwum profilów jest określona przez wartość rejestru HKLM\SOFTWARE\Intel\Wireless\PROSetArchiveDir

Typowy sposób użycia

PSMT został wdrożony jako autonomiczne narzędzie
Przypadek użycia: migracja profilów użytkowników

Użytkownik pragnie przenieść PROSet profile bezprzewodowe z PROSet uruchomionych w systemie XP na PROSet z systemem Windows 7. Użytkownik może wykonać następujące kroki.

 1. Skopiuj PSMT32. exe i PSMT64. exe do tego samego katalogu na dysku flash.
 2. Włóż dysk flash do 32-bitowego systemu XP z systemem operacyjnym PROSet.
 3. Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog bieżący na katalog zawierający PSMT32. exe.
 4. W wierszu polecenia Uruchom PSMT32/EXPORT.
  1. PSMT_PROFILE_ARCHIVE. psa zostanie utworzona w bieżącym katalogu.
  2. Ponadto plik dziennika o nazwie PSMT. log zostanie utworzony w tym samym katalogu, na którym znajdują się szczegółowe informacje na temat listy profilów zarchiwizowanych w PSMT_PROFILE_ARCHIVE. psa.
 5. Usunięcie dysku flash z systemu Windows XP
 6. Włóż dysk flash do 64-bitowego systemu Windows 7 z systemem PROSet.
 7. Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog bieżący na katalog zawierający PSMT64. exe
 8. W wierszu polecenia Uruchom PSMT32/IMPORT.
  1. Profile należące do bieżącego użytkownika w PSMT_PROFILE_ARCHIVE. psa zostanie zaimportowany do PROSet.
  2. Ponadto plik dziennika PSMT. log został zaktualizowany, aby odzwierciedlić zaimportowane profile.
  3. Należy pamiętać, że domyślne zachowanie PSMT ma na celu Importowanie tylko profilów użytkowników należących do bieżącego użytkownika.
   1. Profile użytkowników należące do użytkownika innego niż bieżący użytkownik mogą zostać zaimportowane, żądając ich za pomocą opcji/USERNAME i/USERDOMAIN.

Możesz upewnić się, że profile użytkowników zostały pomyślnie zaimportowane za pomocą okna dialogowego profile w narzędziu Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility.

Uwagi

 1. W przypadku korzystania z przywilejów administracyjnych PSMT wyodrębnia profile użytkowników każdego użytkownika w systemie.
 2. Użytkownik może importować profile użytkowników tylko do swojej bazy danych profilów bezprzewodowych.
 3. Bit-Ness i narzędzie muszą być zgodne z bitową Ness systemu operacyjnego.
  1. Użytkownik zainteresowani migrowaniem z 32-bitowego systemu Windows XP do 64-bit Windows 7 musi uruchamiać PSMT32 w systemach XP i PSMT64 w systemie Windows 7.
 4. Jeśli nazwa użytkownika i/lub userdomain właściciela profilów użytkowników w systemie Windows XP nie jest zgodna z nazwą bieżącego użytkownika systemu Windows 7, użytkownik musi je zastąpić podczas importowania profilów. (Zobacz dodatek do opcji wiersza polecenia PSMT).

PSMT jest wdrożony w ramach PROSet
Przypadek użycia: archiwizowanie profilów użytkowników

 1. Otwórz okno wiersza polecenia.
 2. W wierszu polecenia Uruchom PSMT/EXPORT
  1. PSMT_PROFILE_ARCHIVE. psa zostanie utworzona w katalogu archiwum określonym przez wartość rejestru HKLM\SOFTWARE\Intel\Wireless\PROSetArchiveDir
  2. Ponadto plik dziennika o nazwie PSMT. log zostanie utworzony w tym samym katalogu, na którym znajdują się szczegółowe informacje na temat listy profilów zarchiwizowanych w PSMT_PROFILE_ARCHIVE. psa.
 3. W razie potrzeby użytkownik może użyć PSMT/IMPORT, aby zaimportować swoje profile swoich użytkowników.

Dodatku
Użycia

Opcje < PSMT32 > [profileArchiveName]

Streszczenie

Ten program eksportuje wszystkie profile użytkowników na komputerze z systemem Windows XP i importuje profile określone dla bieżącego użytkownika na komputerze z systemem Windows 7.

Opcje

/? : Wyświetla ten komunikat
/H: wyświetla ten komunikat
/VERBOSE: tryb informacji pełnej
/TOC: wyświetla wszystkie profile w archiwum profilów
/IMPORT: importuje profile użytkowników dla bieżącego użytkownika
/EXPORT: Eksportuje profile użytkowników
/FORCEIMPORT: zastępuje istniejące profile użytkowników
/USERNAME = username: importuje profile tej nazwy użytkownika
/USEDOMAIN = userdomain: importuje profile tej domeny użytkownika

Pobierz instrukcje jako plik PDF.
Powyższe instrukcje zostały dodane do następującego pliku PDF.

PROSetWirelessProfileMigrationToolUserGuideicon
Nazwa pliku: PROSetWirelessProfileMigrationToolUserGuide. PDF
Rozmiar: 399 KB
Data: 2010 sierpnia

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*