Różnica między głębokimi i głębszymi stanami uśpienia procesorów

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006619

24-01-2022

Terminy deep sleep (C3) i deeper sleep (C4) to terminy opisujące zarządzanie energią na platformach mobilnych. Zarządzanie energią ma na celu poprawę czasu pracy baterii poprzez uśpienie procesora, gdy nie jest on używany. Głęboki uśpienie C3 i głębszy tryb uśpienia C4 to stany zarządzania energią ACPI. Głębszy uśpienie pochodzi z poprawy interakcji procesora i chipsetu, aby przekierować cykle snoop. Procesor utrzymuje się dłużej w głębokim stanie C4, co skutkuje niższym zużyciem energii w stanie bezczynności.

Stany uśpienia procesora/pakietu

  • C0 — aktywne: Procesor jest włączony i działa.
  • C1 — automatyczne wstrzymanie: Zegar rdzenia jest wyłączony. Procesor nie wykonuje instrukcji, ale może niemal natychmiast powrócić do stanu wykonania. Niektóre procesory obsługują również udoskonalony stan C1 (C1E) w celu zmniejszenia zużycia energii.
  • C2 — zegar stop: Zegary rdzenia i magistrali są wyłączone. Procesor zachowuje cały stan widoczny dla oprogramowania, ale wybudzenie może zająć więcej czasu.
  • C3 — tryb głębokiego uśpienia: Generator zegara jest wyłączony. Procesor nie musi być spójny ze swoją pamięcią podręczną, ale utrzymuje inne stany. Niektóre procesory mają zróżnicowane warianty stanu C3 (głęboki uśpienie i głębszy uśpienie), które różnią się długością pracy procesora.
  • C4 — głębszy tryb uśpienia: Zmniejszona VCC
  • DC4 — głębszy tryb uśpienia C4: Jeszcze bardziej zmniejszone VCC

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)*
ACPI w magistrali zarządzania systemem umożliwia tryb uśpienia przy niskim poborze energii i oszczędza energię, gdy system jest bezczynny.

Zarządzanie zasilaniem
W jaki sposób zasilanie jest skutecznie kierowane do różnych komponentów systemu. Zarządzanie energią jest szczególnie ważne w przypadku urządzeń przenośnych wykorzystujących zasilanie baterii. Dzięki zmniejszeniu pojemność komponentów, które nie są używane, dobry system zarządzania energią może podwoić lub potroić żywotność baterii.

Głębszy uśpienie
Współpracuje z Intel® QuickStart technology procesorami Intel® do urządzeń przenośnych. Deeper Sleep to dynamiczny tryb zarządzania energią, który zapewnia dłuższy czas pracy baterii. Deeper Sleep minimalizuje zużycie energii procesora, gdy wyczuje dłuższy okres nieaktywności przez użytkownika. Zmniejsza zasilanie w stanie bezczynności i szybko przywraca procesor do aktywnego stanu po wznowieniu korzystania z systemu. Zmniejsza napięcie procesora poniżej minimalnego napięcia roboczego przy jednoczesnym zachowaniu stanu procesora. Deeper Sleep jest funkcjonalnie identyczny ze stanem głębokiego uśpienia, ale przy niższym napięciu o 66%.

Technologia QuickStart
Wydłuża czas pracy baterii poprzez wejście w stan niskiego pojemność podczas najkrócejszych problemów z działaniem użytkownika, takich jak między naciśnięciami klawiszy. Po wykonaniu monitu natychmiast powrót do stanu pełnego zasilania.

Intel® Enhanced Deeper Sleep z dynamiczną pamięcią podręczną
Ten nowy mechanizm oszczędzania energii dynamicznie opróżnia pamięć systemowa na żądanie lub w okresach nieaktywności. Oszczędzanie energii występuje, gdy metody pamięci podręcznej są wyłączone po zapisaniu danych w pamięci. Integralność danych pamięci podręcznej L2 określa minimalne ograniczenia napięcia głębokiego uśpienia procesora Intel® Core Duo. Gdy funkcja dynamicznego rozmiaru pamięci podręcznej opróżni całą pamięć podręczną L2 do pamięci, procesor przejdzie na Intel® Enhanced Deeper Sleep. Umożliwia to procesorowi obniżenie napięcia poniżej minimalnego napięcia Deeper Sleep w celu zwiększenia oszczędności zasilania i/lub efektywności.

Odwołanie:
Interfejs Advanced Configuration and Power