Uwagi dotyczące klatek na klatki i pakietów w sieci Wawrzyńcy

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006639

07-01-2021

Rozwiązanie:

Intel® Ethernet karty sieciowe i połączenia sieciowe obsługują klatki na klatki klatki (bardzo duże pakiety o rozmiarze ustawionym przez użytkownika).

Poniżej podano urządzenia z ograniczoną obsługą klatek na klatkę lub bez nich.


Ograniczony rozmiar klatki na klatkę
Niektóre Intel® Ethernet gigabitowe i połączenia, które obsługują klatki na klatki, mają limit wielkości klatki 4K bajtów. Następujące urządzenia mają to ograniczenie:

 • Karta sieciowa Intel® 82577LM Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82578DM Gigabit


Brak obsługi klatek na klatkę
Następujące urządzenia nie obsługują klatek na klatki klatkowe:

 • Intel® PRO/1000 Gigabit Server Adapter
 • Połączenie sieciowe Intel® PRO/1000 PM
 • Połączenie® Intel® 82562V 10/100
 • Karta sieciowa Intel® 82562GT 10/100
 • Karta sieciowa Intel® 82566DM Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82566DC Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82566DC-2 Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82562V-2 10/100
 • Karta sieciowa Intel® 82562G-2 10/100
 • Karta sieciowa Intel® 82562GT-2 10/100
 • Karta sieciowa Intel® 82567LF Gigabit
 • Połączenie sieciowe Intel® 82567V Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82567LF-2 Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82567V-2 Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82567LF-3 Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82583V Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82552 10/100
 • Karta sieciowa Intel® 82577LC Gigabit
 • Karta sieciowa Intel® 82578DC Gigabit
 • Połączenie sieciowe Intel® 82567V-3 Gigabit
 • Połączenie sieciowe Intel® 82567V-4 Gigabit
NotatkiKlatki bez protokołu Macsec nie są zgodne z połączeniami sieciowymi® Intel® 82579LM oraz Intel® 82579V. Jeśli macsec jest włączona na platformie zawierającej jedną z części, nie będzie można włączyć klatki na połączenie.
Połączenie sieciowe Intel® PRO/1000 PL obsługuje klatki klatki w systemach operacyjnych Microsoft Windows*, Intel® PROSet zainstalowano oprogramowanie Windows Device Manager.
Korzystanie z klatek na poziomie 10 lub 100 Mb/s nie jest podtrzymuje, co może skutkować utratą połączenia lub wydajnością.
Jeśli w systemie z obsługą technologii Intel I/OAT 10 GbE włączona jest karta sieciowa 10 GbE z obsługą bezpośredniego dostępu do pamięci podręcznej, nie należy włączać klatek na klatki 9K w systemie Windows Server 2008*. Takie działania mogą spowodować ponowne uruchomienie systemu w trybie normalnego i intensywnego odbierania komunikatów.
Nie można obniżać Receive_Buffers ani Transmit_Buffers poniżej 256, jeśli klatki są włączone na urządzeniu Intel® 10GbE. W ten sposób spowoduje utratę łącza.

 


Klatki sieciowe
Wszystkie urządzenia w sieci muszą być skonfigurowane tak, aby obsłużyć maksymalne rozmiary wysyłanych i odbieranych klatek, lub klatki będą blokowane. Włącz klatki tylko wtedy, gdy urządzenia w sieci obsługują je i są skonfigurowane pod tym samym rozmiarem klatki.

Przy konfiguracji klatek na innych urządzeniach sieciowych należy pamiętać, że różne urządzenia sieciowe inaczej obliczają rozmiary klatek na klatkach. Niektóre urządzenia zawierają informacje o nagłówku w rozmiarze klatki, podczas gdy inne nie. Karty sieciowe firmy Intel nie zawierają informacji o nagłówkach w rozmiarze klatki.

Podczas konfigurowania klatek na przełączniku ustaw rozmiar klatki o cztery bajty wyżej dla CSTÓW oraz cztery bajty w przypadku korzystania z VLAN lub oznaczania pakietów QoS.

W systemie Linux* ustaw przełącznik o 22 bajty wyżej. Przełącznik może być skonfigurowany dla większych rozmiarów, o ile ustawienie to ma wartość wyższą o co najmniej 22 bajty.