Procesory wieloekranowe dla starszych produktów graficznych Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006666

16-09-2020

UwagaAby obejrzeć często zadawane pytania na temat nowszych produktów graficznych Intel®, zobacz wiele często zadawanych pytań na temat wyświetlania.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Co to jest wyświetlacz wieloekranowy?

Wiele urządzeń wyświetlających w jednym systemie umożliwia wprowadzanie wielu możliwych opcji konfiguracji. Na przykład dwa urządzenia mogą być sterowane niezależnie przy różnych treściach, rozdzielczościach i głębi kolorów w celu zwiększenia przestrzeni komputerowej. Inna możliwa konfiguracja wysyła tę samą zawartość na różne ekrany, aby umożliwić prezentację dużym odbiorcom.

Obsługa funkcji wieloekranowych na starszych produktach graficznych Intel®

Systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 *, Windows XP * i nowsze obsługują obsługę funkcji wielowyświetlaczy. Te produkty mają kilka portów dla dwóch potoków i obsługują do dwóch obrazów na różnych ekranach. Chronometraż i rozwiązania tych dwóch obrazów mogą się różnić. Te produkty graficzne Intel obsługują dwa klony ekranu, dwie karty ekranowe i pulpity rozszerzone. ;

UwagaZaawansowana karta graficzna Digital Display 2 (ADD2) musi być zainstalowana jako dodaną kartę graficzną do obsługi dwóch funkcji wyświetlania. Aparat grafiki GMCH nie jest w stanie uruchamiać się równolegle z zewnętrznym urządzeniem graficznym PCI Express *. Aparat graficzny GMCH może działać w połączeniu z kartą grafiki PCI.
Opcja w przypadku ekranu wieloekranowego: Intel® Dual Display Twin

Dwa wyświetlacze Intel do wyświetlania sznurka wykorzystują jeden z rur do obsługi tej samej zawartości przy tej samej rozdzielczości, głębi koloru i częstotliwościach odświeżania na każdym ekranie.

Opcja w przypadku ekranu wieloekranowego: Intel® Dual Display Clone

Dwa elementy klonowania Intel są wykorzystywane do obsługi wielu ekranów z tą samą zawartością. Każde urządzenie wyświetlające może być skonfigurowane niezależnie. Każdy z urządzeń może mieć inną częstotliwość odświeżania, głębię koloru i rozdzielczość.

 • Dwuekranowe klonowanie Intel jest korzystne w przypadku wyświetlania różnych typów i rozmiarów. Na przykład jeden potok sterujący standardowym monitorem podłączonym do portu VGA w czasie, gdy drugi potoku prowadzi rzutnik projektora obsługującego określone rozdzielczości i częstotliwości odświeżania.
 • Aby uaktywnić funkcję Intel Dual Display Clone, kliknij Intel® Dual Display Clone ikonę na Urządzeń karty w Intel® Graphics Control Panel Okno. Wybierz urządzenie główne i urządzenie pomocnicze, a następnie kliknij przycisk Zastosować.
  UwagaAby nie dowiedzieć się, jak otworzyć Intel® Graphics Control Panel, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami .
    Figure 1
  Rysunek 1: Intel® Dual Display Clone w sposób widoczny w systemie Windows XP Advanced Display Properties Tab na karcie urządzenia graficzne Intel.
Opcja w przypadku ekranu wieloekranowego: rozszerzona klasyczna
 • Rozszerzone komputery stacjonarne to możliwości jednej karty z przynajmniej dwoma rurami wyświetlania, które obsługują wiele konfiguracji ekranu.
 • Dzięki technologii wielodostępnej dla dużych komputerów stacjonarnych z systemem Windows *, które zajmują wiele wyświetlaczy, można utworzyć większy obszar wyświetlania ekranu niż jeden ekran.
 • Aplet ekran w panelu sterowania lub karta urządzenia w oknie Intel® Graphics Control Panelów może służyć do konfigurowania rozmiaru i położenia każdego obrazu (rysunek 2).
 • Aplikacje mogą być przenoszone z jednego ekranu na inny lub mogą znajdować się jednocześnie na kilku ekranach.
 • Aby uaktywnić pulpit rozszerzony, kliknij Rozszerzone komputery stacjonarne ikonę na Urządzeń karty w Intel® Graphics Control Panel. Wybierz, które urządzenie jest urządzeniem podstawowym, które jest urządzeniem pomocniczym, a następnie kliknij przycisk Zastosować.

  Extended desktop
  Rysunek 2: Rozszerzone komputery stacjonarne widoczne w oknie Właściwości ekranu zaawansowanego systemu Windows XP Intel® Graphics Control Panel.

 • Opcje wyświetlania można również wybrać z pulpitu. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit, aby uzyskać dostęp do menu opcji grafiki. Opcje wyjściowe zostały wyświetlone na liście. (Rysunek 3)

  display options
  Rysunek 3: Opcje wyświetlania widoczne na pulpicie systemu Windows XP.

W zależności od ich implementacji aplikacje działają inaczej w konfiguracji wieloekranowej:

 • Standardowe aplikacje systemu Windows korzystają z interfejsu GDI (Graphics Device Interface) i mogą wyłączać okno do każdego wyświetlacza, przyspieszając obrazy oddzielnie za pomocą sprzętu do wyświetlania.
 • Aplikacje z wieloma wyświetlaczami z uruchomionym programem DirectX *, Direct3D * lub DirectDraw * mogą być przyspieszone programowo.
 • Aplikacje OpenGL * są czasem nieoczekiwanie zamykane lub sprzętowe przyspieszają wyświetlanie w innym formacie i są przyspieszone w oprogramowaniu.
 • Tryb pełnoekranowy lub funkcje systemu MS-DOS * tylko na urządzeniu podstawowym.
Opcja wieloekranowa: panoramowanie dwóch przewodów
 • Przesuwanie jest włączone, gdy rozdzielczość ekranu jest większa niż typ wyświetlania (np. LFP lub telewizor obsługujący tylko niestandardową/ograniczoną maksymalną rozdzielczość).
 • Panoramowanie dwupotokowe umożliwia wyświetlanie na wyższym ekranie wysokiej rozdzielczości, przy jednoczesnym wyświetleniu powiększonej wersji na mniejszym ekranie.
 • Widok na mniejszym ekranie jest związany z ruchem kursora myszy. Ponieważ ekrany mają różne rozmiary, kursor myszy może mieć różne położenia na obu ekranach.
 • Kursor w powiększonym obszarze mniejszego ekranu zachowuje się jak zwykle. Gdy kursor przesuwa się blisko krawędzi mniejszego ekranu, widok Pans w kierunku kursora, aż zostanie osiągnięta krawędź pełnego ekranu. Ta akcja nie ma wpływu na widok na wyższym ekranie, który pozostaje bez względu na działanie mniejszej (panoramy) ekranu.
 • Panoramowanie dwuosiowe jest wykorzystywane w połączeniu z algorytmem Intel Dual Display Clone lub Multi. Aby korzystać z podwójnego potoku panoramowania, najpierw włącz klonowanie dwóch wyświetlaczy lub wiele. Następnie ustaw sklonowane urządzenia do wyświetlania w rozdzielczości większej niż jeden z obsługiwanych wyświetlaczy, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Urządzenie, które nie może obsłużyć pełnej rozdzielczości, jest przesuwane.
Wymagania systemowe do wyświetlania w widoku wieloekranowym
 • System oparty na zintegrowanej sieci Intel® 82810 i koncentratora kontrolera pamięci (GMCH) lub nowszym dzięki podwójnemu potokowi włączonemu przez producenta systemu
 • Zaawansowana karta graficzna Digital Display 2 (ADD2) (w systemach, które nie mają jeszcze 2 portów)
 • Dwa lub więcej urządzeń wyświetlających (np. LVDS, DVI-I, DVI-D, HDTV, TELEWIZORa, CRT lub płaskoekranowego)
 • System operacyjny Windows 2000 lub nowszy
 • Najnowsze sterowniki graficzne dla produktów graficznych Intel
Tematy pokrewne
Wiele ekranów – często zadawane pytania
Jak otworzyć Intel® Graphics Control Panel
Jak włączyć tryb rozszerzonego pulpitu
Jak włączyć tryb klonowania