Korzystanie z funkcji szybkiego rozruchu w Intel® Visual BIOS

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006699

09-05-2019

Szybkie uruchamianie to funkcja w systemie BIOS, która skraca czas rozruchu komputera. Jeśli funkcja szybkiego rozruchu jest włączona:
 • Wyłącz rozruch z sieci, urządzeń optycznych i wymiennych.
 • Urządzenia wideo i USB (klawiatura, mysz, dyski) nie będą dostępne do momentu załadowania systemu operacyjnego.
Ostrożność
Po włączeniu funkcji szybkiego rozruchu mogą wystąpić następujące problemy:
 • Nie można uzyskać dostępu do konfiguracji systemu BIOS podczas rozruchu z użyciem klucza F2.
 • Nie można uruchomić komputera z dyskiem optycznym lub dyskiem USB w celu zainstalowania systemu operacyjnego.
 • Nie można wykonać rozruchu w sieci.
 • Opcja system z S5 nie działa.

Czynności, które należy wykonać, aby włączyć lub odzyskać Szybki rozruch, zależą od wersji systemu Intel Visual BIOS na komputerze Intel NUC. Zapoznaj się z tabelą, aby dowiedzieć się, który Intel wizualny system BIOS jest obsługiwany przez firmę Intel NUC.

Szybki rozruch w Intel® Visual BIOS 3. xDostępne tylko dla firmy Intel NUC:
 • Intel® NUC 8 – G NUC8i7INH
 • Intel® NUC 8 – G NUC8i5INH
Szybkie rozruch w Intel® Visual BIOS 2. x

Dostarczane ze wszystkimi innymi modelami Intel NUC, oprócz pierwszej generacji Intel NUC (wymienione poniżej).

Szybkie rozruch w Intel® Visual BIOS 1. xDołączone do technologii Intel NUC w pierwszej generacji:
 • Zestaw Intel® NUC DC53427HYE
 • Zestaw Intel® NUC DCCP847DYE
 • Zestaw Intel® NUC DC3217IYE
 • Zestaw Intel® NUC DC3217BY
 • NUC płyty głównej Intel® D53427RKE
 • NUC płyty głównej Intel® DCP847SKE
 • NUC płyty głównej Intel® D33217GKE
 • NUC płyty głównej Intel® D33217CK

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Włącz Szybki rozruch w systemie Intel Visual BIOS 3. x
 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do karty priorytet rozruchowy > rozruchu .
 3. Włącz ustawienie Szybkie uruchamianie .
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.
Szybkie odzyskiwanie po rozruchu w systemie Intel Visual BIOS 3. x Jeśli poprzedni rozruch nie powiódł się podczas księgowania:
 • Podczas następnego rozruchu jest automatycznie wyłączany Szybki rozruch i wyświetlany jest ten komunikat: w poprzedniej próbie rozruchu Wystąpił błąd. Czy chcesz przywrócić Szybki rozruch podczas następnego rozruchu? (t/N).
Jeśli rozruch nie powiedzie się po zalogowaniu:
 • Nie pojawia się żaden komunikat i Szybki rozruch jest wciąż aktywny.

Wyłącz Szybki rozruch z menu przycisku zasilania

Możesz użyć przycisku zasilania, aby je odzyskać w przypadku wystąpienia problemów z szybkim rozruchem. Uzyskaj dostęp do menu przycisku zasilania w tej sekwencji:
 1. Upewnij się, że system jest wyłączony, a nie w trybie hibernacji lub uśpienia.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy. Następnie zwolnij ją przed 4-drugim zastąpieniem zamykania.
 3. Zostanie wyświetlone menu przycisku zasilania.

  Power button menu displays

 1. Naciśnij przycisk F3 , aby wyłączyć Szybki rozruch. (Opcja ta pojawia się w menu tylko wtedy, gdy włączony jest szybki rozruch).
Włącz Szybki rozruch w systemie Intel Visual BIOS 2. x
 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do menu zaawansowanego , ≫ karcie Konfiguracja rozruchu > rozruchu .
 3. Włącz ustawienie Szybkie uruchamianie .
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.
Szybkie odzyskiwanie po rozruchu w systemie Intel Visual BIOS 2. x Jeśli poprzedni rozruch nie powiódł się podczas księgowania:
 • Podczas następnego rozruchu jest automatycznie wyłączany Szybki rozruch i wyświetlany jest ten komunikat: w poprzedniej próbie rozruchu Wystąpił błąd. Czy chcesz przywrócić Szybki rozruch podczas następnego rozruchu? (t/N).
Jeśli rozruch nie powiedzie się po zalogowaniu:
 • Nie pojawia się żaden komunikat i Szybki rozruch jest wciąż aktywny.

Wyłącz Szybki rozruch z menu przycisku zasilania

Możesz użyć przycisku zasilania, aby je odzyskać w przypadku wystąpienia problemów z szybkim rozruchem. Uzyskaj dostęp do menu przycisku zasilania w tej sekwencji:
 1. Upewnij się, że system jest wyłączony, a nie w trybie hibernacji lub uśpienia.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy. Następnie zwolnij ją przed 4-drugim zastąpieniem zamykania.
 3. Zostanie wyświetlone menu przycisku zasilania.

  Power button menu displays

 1. Naciśnij przycisk F3 , aby wyłączyć Szybki rozruch. (Opcja ta pojawia się w menu tylko wtedy, gdy włączony jest szybki rozruch).
Włącz Szybki rozruch w systemie Intel Visual BIOS 1. x
 1. Naciśnij F2 podczas rozruchu, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
 2. Przejdź do karty Zaawansowane menu Start .
 3. Włącz dowolne spośród trzech opcji szybkiego rozruchu:
  • Optymalizacja ogólna
  • Optymalizacja USB
  • Optymalizacja wideo
 4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.
UstawienieOpis
Optymalizacja ogólnaW przypadku włączenia ogólnej optymalizacji system będzie uruchamiany szybciej, ponieważ następujące funkcje są wyłączone:
 • Rozruch w sieci
 • Urządzenia do uruchamiania urządzeń optycznych
 • Uruchom urządzenia wymienne
Optymalizacja USBJeśli włączysz optymalizację USB, wszystkie urządzenia USB będą niedostępne, dopóki nie uruchomisz systemu operacyjnego, ale szybciej zaczniesz uruchamiać system.

Optymalizacja USB nie może być włączona, jeśli zostanie zainstalowane hasło użytkownika lub hasło dysku twardego.

Ostrożność
Włączenie tej funkcji uniemożliwia korzystanie z klawiatury USB w celu wprowadzania konfiguracji systemu BIOS. Odłącz komputer, aby tymczasowo wyłączyć tę funkcję. Funkcja optymalizacji USB zostanie wyłączona na potrzeby pierwszego uruchomienia po przywracaniu energii do systemu.
Optymalizacja wideoJeśli Optymalizacja wideo zostanie włączona, system BIOS wyświetli tylko tekst, a nie niestandardowe logo. System jest jednak szybciej uruchamiany. Jeśli ta wyłączona, system BIOS wyświetla logo i spowalnia uruchamianie. Nie ma to wpływu na możliwości obrazu po uruchomieniu systemu operacyjnego.
Szybkie odzyskiwanie po rozruchu w systemie Intel Visual BIOS 1. x

System BIOS wykrywa, czy poprzedni rozruch nie powiódł się. Po uruchomieniu komputera, jeśli poprzedni rozruch nie powiódł się podczas procesu POST, Szybki rozruch jest wyłączony i wyświetlany jest następujący komunikat:

Poprzednia próba rozruchu nie powiodła się. Czy chcesz przywrócić Szybki rozruch podczas następnego rozruchu? (T/N).

Jeśli próba rozruchu nie powiedzie się po zalogowaniu, nie pojawia się żaden komunikat i Szybki rozruch jest wciąż aktywny.

Przywracanie przycisku zasilania

W przypadku wystąpienia problemów z rozruchem szybkim można użyć przycisku zasilania w celu odzyskania.

 • Po wyłączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na około dwie sekundy. Następnie zwolnij go, kiedy usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe.
 • System BIOS znajduje się w normalnej ścieżce rozruchowej, pod warunkiem że funkcja szybkiego rozruchu jest wyłączona.
 • Jeśli funkcja szybkiego rozruchu jest włączona, wyświetlany jest następujący komunikat: wykryto wyzwalacz failsafe szybkiego rozruchu. Czy chcesz przywrócić Szybki rozruch podczas następnego rozruchu? (t/N).

Trybu konserwacji

Aby wejść w tryb konserwacji:

 1. Znajdź zworkę konfiguracji systemu BIOS. Zobacz specyfikację produktów technicznych.
 2. Przenieś zworkę od pinów 1-2 do pinów 2-3.
 3. Włącz system. System jest uruchamiany bezpośrednio do systemu BIOS w trybie konserwacji, gdzie można w razie potrzeby wyłączyć Szybki rozruch.

jumper on Pins 2-3

Uwaga dotycząca utraty mocy A/C

Jeśli jest włączony Szybki rozruch, a w trakcie procesu POST system utraci moc, A/C:

 • Komputer wykryje utratę mocy A/C podczas następnego rozruchu.
 • Ten komunikat wyświetla: poprzednią próbę rozruchu nie powiodła się. Czy chcesz przywrócić Szybki rozruch podczas następnego rozruchu? (T/N).
Temat pokrewny
Znajdź specyfikacje techniczne