Instalacja oprogramowania Bezprzewodowego® Intel® Bluetooth®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006742

26-03-2021

Kliknij lub tematy, aby rozwinąć zawartość:

Instalacji

Aby zainstalować oprogramowanie:

 1. Pobierz oprogramowanie technologii Intel® Wireless Bluetooth®.
 2. Kliknij dwukrotnie na plik oprogramowania, aby rozpocząć instalację.

Kiedy kreator instalacji uruchomi się, przeprowadzi Cię przez następujące kroki:

 1. Na stronie Powitanie kliknij Dalej. Ta strona może być wyświetlana dwa razy. Jeśli tak, kliknij dalej ponownie.
 2. Przeczytaj umowę licencyjną, zaakceptuj ją i kliknij Dalej.
 3. Na stronie Folder docelowy możesz wybrać nowy cel lub użyć wartości domyślnej. Domyślna instalacja to "C:\Program Files\Intel\Bluetooth".
 4. Kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć proces instalacji. Wyświetlacze z postępem instalacji.
 5. Po zakończeniu procesu instalacji kliknij Zakończ.

Po instalacji aplikacja może zostać uruchomiona z menu ikony technologii Bluetooth® technologicznym w obszarze palety systemu.

Instalacja dyskretna
Pobierz oprogramowanie technologii Intel® Wireless Bluetooth® dla administratorów IT.

Dyskretną instalację można wykonać za pomocą poniższych opcji poleceń:

/qn oznacza cichą instalację – bez wyskakujących okienek

– msiexec /i "Intel Bluetooth.msi" /qn
– konfiguracja /qn (Uwaga: /i nie ma zastosowania do setup.exe lub autorun)
– autorun /qn

Naprawy

Aby wykonać naprawę:

 1. Otwórz panel sterowania.
 2. Kliknij Programy i funkcje. Odinstaluj lub zmień ekran programu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Intel® Wireless Bluetooth® Software,kliknij Naprawi postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Aby zakończyć proces naprawy, uruchom ponownie system. Zmiany wejdą w życie po ponownym uruchomieniu systemu.
Usuwania

Aby odinstalować oprogramowanie:

 1. Otwórz panel sterowania.
 2. Kliknij Programy i funkcje. Odinstaluj lub zmień ekran programu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy technologię Intel® Wireless Bluetooth® kliknij Zmień,a następnie kliknij Usuń i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 4. Aby zakończyć proces odinstalowywania, uruchom swój system ponownie.
Uaktualnienia

Aby dokonać aktualizacji, wybierz jedną z następujących opcji:

 • Uruchom pakiet instalatora z najnowszą wersją oprogramowania i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora oprogramowania.
 • Odinstaluj wersję oprogramowania dostępną w Twoim systemie.
 • Uruchom ponownie swój komputer i uruchom pakiet instalatora z najnowszą wersją oprogramowania.

 

Powiązany temat
Pobierz oprogramowanie technologii Intel® Wireless Bluetooth®.