Włączanie RAID w systemie BIOS dla Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006748

23-02-2016

Opcja RAID musi być włączona w systemie BIOS, zanim system będzie mógł załadować kod ROM opcji RAID.

  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść na konfigurację systemu BIOS.
  2. Aby włączyć RAID, użyj jednej z następujących metod, w zależności od modelu płyty głównej.
    • Przejdź do konfiguracjidyski SATA, ustaw tryb SATA dla chipsetu RAID.
    • Przejdź do zaawansowanej konfiguracji dysków ≫, Ustaw konfigurację SATA na dysk RAID.
    • Przejdź do zaawansowanej konfiguracji dysków ≫, Ustaw tryb dysku na ulepszony i ustaw opcję RAID na włączoną.
  3. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.

Jeśli w systemie BIOS nie zostanie znaleziona żadna opcja RAID, sprawdź, czy obsługuje ona technologię RAID, sprawdzając specyfikację dla swojej płyty głównej.