Tworzenie macierzy RAID 10 dla kontrolerów Intel® RAID 6 GB z systemu BIOS Ctrl-G RAID

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006755

19-01-2023

Wiele kroków jest związanych z tworzeniem macierzy RAID 10. Aby rozpocząć proces, ekran podstawowy systemu BIOS lub monity Konsola BIOS kontrolera Intel® RAID muszą być widoczne.

 

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby wybrać dyski do tworzenia grup dysków. W tej sekcji zapoznaj się z obrazem ekranu Definicja grupy dysków. Każda grupa dysków musi mieć identyczną ilość i rozmiar dysków. W przypadku RAID 10 użyj dwóch dysków na grupę dysków.

 1. Gdy serwer się uruchamia, naciśnij i przytrzymaj Ctrl+G , aby przejść do Konsola BIOS kontrolera Intel RAID. Ekran Wyboru kontrolera wyświetla się.

 2. Wybierz kontroler i kliknij Start, by rozpocząć konfigurację.

 3. Wybierz Niestandardowa konfiguracja i kliknij Dalej. Wyświetli się ekran Definicja grupy dysków.

 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie kliknij dwa dyski w lewym okienku, które chcesz znaleźć w pierwszej grupie dysków.

 5. Kliknij Dodaj do tablicy. Kliknij Zaakceptuj DG, aby je potwierdzić. Pierwsza grupa dysków wyświetla się w sekcji Grupy dysków w prawym panelu.

 6. Z dysków, które pozostają dostępne, należy powtórzyć czynności 4 i 5.

  W panelu po prawej stronie wyświetlana jest teraz wiele grup dysków. W prawym panelu raid 10 możesz dodać do ośmiu macierzy.

 7. Na ekranie Definicja grupy dysków naciśnij i przytrzymaj Klawisz Ctrl, a następnie wybierz powiązane grupy dysków do zakresu dla macierzy RAID 10.

 8. Kliknij Dalej.

 9. Kliknij Dodaj do SPAN.

 10. Kliknij Dalej. Ekran Definicja dysku wirtualnego wyświetla się. Zapoznaj się z obrazem w tej sekcji.

 11. Kliknij rozwijane poziom RAID i wybierz RAID 10.

 12. Wybierz odpowiednie opcje dla swojej aplikacji dla tych kategorii: rozmiar paska, zasady dostępu, zasady odczytu, zasady zapisu, zasady we/wy, pamięć podręczna dysków i wyłącz BGI (R/N). W celu uzyskania informacji zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika dotyczącym ustawiania parametrów dysku w Oprogramowanie kontrolera Intel® RAID.

 13. Kliknij menu rozwijane Wybierz rozmiar i ustaw rozmiar dysku na liczbę większą niż rozmiar grupy dysków. Przykład: jeśli Drive Group RAID1 = 465.250 GB, ustaw rozmiar dysku na co najmniej 465.300 i maksymalnie 930.500 GB.

 14. Kliknij Zaakceptuj.

 15. Kliknij Dalej, jeśli aplikacja nie przechodzi automatycznie na kolejny ekran.

 16. Gdy zapytano o zapisanie konfiguracji, kliknij Tak. Konfiguracja jest przechowywana w Intel® RAID Controller.

  RAID controller

 17. Gdy zapytano o inicjalizację dysku, kliknij Tak.
 18. Wybierz Szybkie inicjalizacji i kliknij Idź. Dyski zainicjują się na podstawie ustawień RAID. Jeśli wybierzesz opcję Powolne inicjalizacji, działanie inicjalizacji całego dysku może potrwać kilka godzin.
 19. Kliknij Strona główna u dołu, aby powrócić do głównego ekranu.

example image

Aby zobaczyć dyski, kliknij Dyski wirtualne z listy po lewej stronie Konsola BIOS kontrolera Intel® RAID.

example image

Po prawej stronie ekranu wybierz Dysk, by wyświetlić właściwości.
example image

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
Informacje dotyczące tworzenia obejmującego je dysku wirtualnego (również RAID 10) przy użyciu narzędzia Konsola BIOS kontrolera Intel® RAID 2 można znaleźć w Dodatku A do wcześniej wymienionego Oprogramowanie kontrolera Intel® RAID podręcznika użytkownika.