Instalacja wiersza poleceń dla sterowników grafiki Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006773

20-12-2022

Sterownik karty graficznej można zainstalować z wiersza poleceń. Poniżej znajdują się opcje, które możesz dodać do Installer.exe, gdy uruchomisz go z ścieżki pliku.

Na przykład: C:\IntelGfx\Installer.exe --overwrite -s

 

OpcjaOpis

-b, --reboot

 • Wymusza ponowne uruchomienie systemu po ukończeniu instalacji.

-l “{lang_​value}”

 • Określa język używany przez instalator.

-o, --overwrite

 • Wymusza instalację sterownika karty graficznej, niezależnie od wersji wcześniej zainstalowanego sterownika.

-p, --passive

 • Wykonuje instalację pasywną bez dodatkowych informacji wprowadzanych przez użytkownika.

--report “{path}”

 • Określa inną lokalizację i nazwę pliku dziennika utworzonego w procesie dyskretnej instalacji. Domyślnie plik dziennika jest przechowywany w pliku C:\ProgramData\Intel\Logs\IntelGFX.log.
 • Ustawia poniższe uprawnienia do katalogu, w którym znajduje się plik dziennika (w tym podkategorii i pliki).
  • Pełna kontrola – jedynie administrator
  • Odczyt – wszyscy użytkownicy
    

-s, --silent

 • Dyskretna instalacja, która wykorzystuje domyślne zaznaczenia w miejscu wprowadzania użytkownika. Nie wszystkie oznaczenia wizualne są wyłączone w trybie cichym.

-f, --fresh

 • Wymusza czystą/nową instalację sterownika. Używane z parametrem dyskretnej instalacji (-s, --silent).

-?, --help

 • Wyświetla listę wszystkich dostępnych poleceń z opisami.

--nobackground

 • Wymusza instalację na tle statycznym.

--unsigned

 • Wyłącza cyfrową weryfikację weryfikacji sterownika.

--ver

 • Wyświetla wersję sterownika karty graficznej w wierszu poleceń, który znajduje się w pakiecie instalacyjnym.

 

Powiązane tematy
Jak pobrać pliki dziennika dla instalatora Intel® Graphics Driver?
Kody błędów dla Intel Graphics Driver wersji 30.0.100.9684 i nowszej