Bateria CMOS na urządzeniach Intel® NUC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006787

04-08-2021

Bateria z komórką monetową (CR2032) zasila zegar w czasie rzeczywistym i pamięć CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor). Szacowany czas pracy baterii to trzy lata, gdy urządzenie Intel® NUC nie jest podłączone do źródła prądu AC. Kiedy komputer jest podłączony do prądu w gotowości z zasilacza, wydłuża żywotność baterii. Zegar jest dokładny ±13 minut/rok.

Bateria CMOS jest podłączona do złącza płyty głównej z boku procesora płyty głównej za pomocą złącza 1x2 (51021-0200).

Przykład lokalizacji baterii:

 

Notatki
 • Lokalizacja baterii może różnić się w zależności od modelu® Intel® NUC.
 • Firma Intel nie zapewnia wymiany baterii. Baterie CR2032 z przewodem i złączemCzaex mogą nie być dostępne lokalnie.
 • Aby znaleźć wymianę, wyszukaj w Internecie CR2032 z przewodem lub CR2032 ze złączem FirmyCzaex i kup go u sprzedawcy internetowego.

Jeśli prąd baterii i trybu czuwania nie powiedzie się:

 • Wartości daty i czasu w BIOS-ie mogą nie być dokładne.
 • Komunikat błędu CMOS "Niski poziom naładowania baterii" pojawia się podczas uruchamiania komputera.

Wykonaj następujące czynności, aby wymienić baterię CMOS:

 1. Odłącz przewód zasilający od komputera lub źródła prądu AC (gniazdka elektrycznego lub zasilacza).
 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do urządzenia Intel NUC.
 3. Zdejmij dolną pokrywę obudowy.
 4. Odłącz obudowę, aby uzyskać dostęp do baterii po stronie procesora płyty.
 5. Odłącz przewody baterii od złącza płyty głównej i odłącz baterię.
 6. Aby zainstalować nową baterię:
  1. Usuń podbłysek papieru z podkładki baterii.
  2. Umieść baterię na płycie obok rozwiązania termicznego. Jak widać na obrazie powyżej.
  3. Podłącz przewody do złącza baterii.
 7. Zainstaluj ją ponownie w obudowie.
 8. Wymień pokrywę obudowy.
Ostrożność
Caution
 • Bateria znajduje się na spodu płyty głównej w większości modeli urządzeń Intel NUC. Usuwanie płyty głównej z obudowy zapobiega uszkodzeniu płyty głównej.
 • Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) może spowodować uszkodzenie komponentów. Zastosowanie procedur opisanych w tym miejscu tylko w stacji roboczej ESD przy użyciu antystatycznej instygnia i przewodz owej podkładki. Jeśli stacja nie jest dostępna, stwórz ochronę ESD, mając na sobie antystatyczne zabezpieczenie przyczepione do metalowej części obudowy.

 

W celu znalezienia certyfikatu MSDS dla baterii CMOS wybierz swój komputer Intel NUC w sekcji "Certyfikaty regulacyjne i rekomendacje dla Intel NUC" w indeksie informacji regulacyjnych dla intel® NUC.

Powiązany temat
Dane techniczne produktów Intel® NUC