Nie wszystkie kody dYwiękowe sygnalizują błąd dla serwerowych płyt głównych Intel®

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006795

13-09-2017

Płyty główne i systemowe firmy Intel są tak skonstruowane, aby wskazywały gotowość magistrali USB przez serię kodów dźwiękowych w trakcie procesu POST, zanim obraz staje się dostępny. Sygnały dźwiękowe oznaczają, że port USB jest zasilany i zainicjowany.

Urządzenia, takie jak stacje lub stacje dysków CD/DVD-ROM z zewnętrznym portem USB, generują sygnał dźwiękowy po rozpoznaniu, zasilaniu i zainicjowaniu urządzenia.

Te kody dYwiękowe nie sygnalizują żadnymi błędami. Sygnalizują gotowość portów USB i zewnętrznego urządzenia podczas POST.

Aby uzyskać pełną listę kodów sygnałów dźwiękowych, zobacz specyfikację produktów technicznych (TPS) dla płyty głównej.