Rozwiązywanie problemów z DYSKami RAID z płytami serwerowymi Intel® i systemami serwerowymi Intel®

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006801

03-08-2018

Kliknij temat lub tematy, aby rozwinąć zawartość:

Opis Intel® RAID Essentials

Macierze RAID Intel® Embedded Server RAID Technology II i Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) są wbudowanymi wersjami chipsetu RAID na serwerowych płytach Intel®. Niektóre serwerowe płyty główne zapewniają oba typy RAID. Zobacz porównanie Intel® Embedded Server RAID Technology II i Intel® RST (matrycy) RAID z różnicami i informacjami o konfiguracji.

W podręczniku oprogramowanie kontrolera Intel® RAID użytkownika opisano oprogramowanie i narzędzia, dostępne tryby RAID oraz instrukcje dotyczące konfigurowania i obsługiwania tablic RAID. Ten przewodnik dotyczy serwerowych płyt głównych Intel® oraz kontrolerów Intel® RAID, które wykorzystują następujące technologie:

  • Intel® Embedded Server RAID Technology II (oprogramowanie i sterowniki, które rozpoczynają się od ESRT2)
  • RAID Intel IT/IR
  • Wbudowane rozwiązanie Intel® RAID do serwera technologia
  • Kontrolery Intel® RAID z Oprogramowanie kontrolera Intel® RAID stos 3 (oprogramowanie i sterowniki, które rozpoczynają się od IR3)

Skorzystaj z przewodnika Intel RAID Quick Reference dla serwerowych płyt głównych Intel® z chipsetem Intel® C600. Przewodnik zawiera informacje na temat konfiguracji:

  • Technologia pamięci Intel® Rapid enterprise (Intel® RSTe)
  • Intel® Embedded Server RAID Technology II
  • Moduły zintegrowane z technologią Intel®
  • Intel® RAID C600 opcjonalnych kluczy uaktualnienia

Podręcznik użytkownika oprogramowania Intel® RSTe dla Windows * opisuje oprogramowanie i narzędzia, dostępne tryby RAID oraz instrukcje dotyczące konfigurowania i obsługi Intel® RSTE macierzy RAID.

W samouczku Intel® RAID pokazano niektóre funkcje kontrolera Intel® RAID. Demonstracja obejmuje poziomy RAID 0, 1, 5, Intel® RAID Roaming, pokaz RAIDIOS i Kalkulator RAID.

 
Korzystanie z zgodnych konfiguracji sprzętowych

Zobacz Intel® RAID Adapter przetestowaną listę sprzętu i systemu operacyjnego w celu zapewnienia zgodności z systemami operacyjnymi, obudową, płytami montażowymi i płytami serwerowymi innych firm. Listę tę można znaleźć na stronie Pomoc techniczna dla Intel® RAID Controller i Intel® RAID Module z poziomu strony przeglądanie w celu obsługi produktów .

Są to dokumenty referencyjne dla konfiguracji zgodnej ze składnikami sprzętowymi w systemach serwerowych Intel®:
Płyty serwerowe Intel® i zgodność Intel® RAID Adapter
Intel® RAID Controller i tworzenie kopii zapasowych jednostek baterii lista zgodności i kody produktów
Lista zgodności z Intel® RAID Controllerami i modułami modułu Płyta montażowa

 
Przydatne narzędzia do integracji i konfiguracji karty RAID

Jak skonfigurować Intel® Embedded Server RAID Technology II za pomocą konsoli systemu BIOS
Jak skonfigurować sprzętowy dysk RAID za pomocą konsoli systemu BIOS

Intel® RAID produktów i technologii – Omówienie: ten pokaz zapewnia zrozumienie prawidłowych metod mierzenia wydajności RAID oraz wpływu ustawień pamięci cache RAID na wydajność.

 
Dołączaj odpowiednie okablowanie między kontrolerami Intel® RAID i płytami montażowymi dla systemów serwerowych Intel®

Dokumenty te udostępniają informacje i pomoc w zakresie podłączenia okablowania IPMB, SES i SGPIO do zarządzania obudową między kontrolerami Intel® RAID i płytami z zapasowymi planami dla systemów serwerowych Intel®:

Intel® seria C610 – Przewodnik po okablowaniu serwerowym opartym na Chipsetie
Systemy oparte na chipsetach Intel® C200 i Intel® C600 – przewodnike montażowe i Intel® RAID Controller okablowanie
Systemy wieżowaów Intel® RAID Controller i okablowania montażowego w oparciu o S5500
Systemy wieżowaów Intel® RAID Controller i okablowania montażowego w oparciu o S5000
Systemy zoptymalizowane pod kątem stelaża – Przewodnik po okablowaniu i Intel® RAID Controller

 
Dostępna opcja RAID na Intel® Server Board

W tych dokumentach są dostępne informacje szczegółowe na temat opcji RAID dostępnych dla Twojego Intel® Server Board:
Opcje RAID dostępne w systemach serwerowych Intel® Server opartych na S5520 i S5500
Opcje RAID dostępne w systemach serwerowych Intel® Server opartych na S5000 i S3200

 
Wybierz właściwy sterownik systemu operacyjnego dla opcji RAID w Intel® Server Board

Płyty serwerowe Intel® mają różne opcje RAID. Uruchom kreatorów, aby wybrać właściwą opcję RAID i znaleźć właściwy sterownik systemu operacyjnego dla Intel® Server Board. System operacyjny nie może rozpoznać woluminu RAID, jeśli nie używasz odpowiedniego sterownika.
Kreator opcji RAID dla S3000 i serii S5000 serwerowych płyt głównych Intel®
Kreator opcji RAID dla S5500 i serii S5520 serwerowych płyt głównych Intel®

 
Rozwiązywanie problemów z dokumentami referencyjnymi

Podstawowy przewodnik rozwiązywania problemów zawiera informacje na temat podstawowych metod rozwiązywania problemów z kontrolerem Intel® SAS/SATA RAID. Intel® RAID

Przewodnik po oprogramowanie kontrolera Intel® RAID użytkownika zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące konfigurowania i zarządzania macierzami RAID.

Informacje o najważniejszych wskazówkach dotyczących kontrolerów Intel® RAID w niniejszym dokumencie opisano optymalne możliwości wdrażania rozwiązań kontrolera RAID Intel® Server. Ten dokument ma na celu zapoznanie się z implementacją, konfiguracją, wydajnością kontrolera strojenia i rozwiązywaniem problemów z rozwiązaniami RAID dla produktów serwerowych Intel®.

Kontrolery Intel® RAIDa ostrzegają o nieoczekiwanym kodzie typu sensie dostarczonym przez urządzenia SAS/SATA podłączone do Intel® RAID Controller za pomocą stosu oprogramowania SAS.

 
Często zadawane pytania dotyczące RAID

Dlaczego mój systemowy kontroler RAID nie wykrywa podłączonych dysków SAS?
Maksymalna pojemność dysku logicznego obsługiwana przez kontrolery RAID SAS firmy Intel
Jaka jest domyślna nazwa użytkownika i hasło dla Intel® RAID Web Console 2?
Wybór między dyskiem twardym SAS i SATA dla systemu serwerowego RAID
Korzystanie z kontrolerów Intel® RAID za pomocą GPT (GUID Partition Table)
MTBF (średni czas między awariami) dla kontrolerów Intel® RAID

 
Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) RAID

Przewodnik użytkownika dla Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) i powiązanego ze starszym oprogramowaniem, w tym Menedżer macierzy pamięci dyskowych Intel® 8. x i akcelerator aplikacji Intel®:

Porównanie woluminów RAID z Intel® Embedded Server RAID Technology II i Intel® RST (macierz)
Pobieranie Intel® RST sterowników RAID z firmy Intel
Zainstaluj system operacyjny na woluminie RAID (z zainstalowaną metodą F6) Technologia pamięci Intel® Rapid
Skonfiguruj system z Intel® Matrix RAID Technology
Rozwiązywanie problemów z migracją na dysk RAID (Intel® RST RAID)
Konfigurowanie RAID w przypadku, gdy system operacyjny jest już zainstalowany
Tworzenie woluminu RAID 10 przy użyciu opcji ROM (Intel® RST RAID)
Rozwiązywanie problemów z woluminami RAID Technologia pamięci Intel® Rapid