Profile® Bluetooth obsługiwane przez karty bezprzewodowe Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006802

08-06-2020

Technologia Bluetooth * umożliwia bezprzewodowe połączenie z komputerem przy użyciu różnych urządzeń. Możesz udostępniać pliki, słuchać muzyki, wykonywać połączenia głosowe i korzystać z zgodnych drukarek.

Karty bezprzewodowe Intel obsługują tryby z technologiami Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) i Bluetooth Low Energy (LE). Pozwalają one na obsługę zwykłych i standardowych profilów w zależności od systemu operacyjnego.

System Windows 10
Obsługa profilów Bluetooth jest włączona w systemie operacyjnym Windows 10.
Aby zobaczyć listę obsługiwanych profilów Bluetooth, zapoznaj się z poniższą stroną. Lista profilów dotyczy zarówno urządzeń Bluetooth V4, jak i V5

Dotyczy następujących adapterów:
Seria Intel Wi-Fi 6
Seria Intel Wireless 9000
Seria Intel Wireless 8000
Seria Intel Wireless 7200

Systemy Windows 8,1/7
Aby zobaczyć listę obsługiwanych profilów Bluetooth, zapoznaj się z poniższą stroną.

Dotyczy następujących adapterów:
Seria Intel Wireless 8000
Seria Intel Wireless 7200

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Akronimy używane w tej technologii
 • A2DP – Profil zaawansowanej dystrybucji audio
 • AMP – alternatywne komputery MAC/PHY
 • AVRCP – Profil zdalnego sterowania audio/wideo
 • BIP – podstawowy profil przetwarzania obrazu
 • BPP – profil drukowania podstawowego
 • DRM – Zarządzanie prawami cyfrowymi
 • EDR – zwiększona szybkość transmisji danych
 • Protokół FTP – File Transfer Protocol
 • ODSTĘP — ogólny profil dostępu
 • GATT – ogólny profil atrybutów
 • HID – urządzenie interfejsu ludzkiego
 • HFP – profil bez opłat
 • HOGP – profil w ramach GATT
 • HSP – profil zestawu słuchawkowego
 • MAC/PHY – Media Access Control/Warstwa fizyczna
 • OBEX – wymiana obiektów
 • PBAP – Profil dostępu do książki telefonicznej
 • SCMS-T – system zarządzania kopiowaniem w serii
 • Synchronizacja — profil synchronizacji
 • SRM – tryb pojedynczego poreagowania
 • VoIP – Voice over IP
 • SPP – szerokie pasmo – mowa