Opcja Ctrl + I w celu otwarcia oprogramowania RAID nie pojawia się na Płyty główne Intel® do komputerów desktop

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000006808

11-09-2018

Co widzisz?

Jeśli w systemie BIOS jest włączona obsługa technologii RAID, nie ma pokazywanego monitu o naciśnięcie Ctrl + I , które pozwala użytkownikowi na konfigurację RAID.

Dlaczego go widzisz?

Tekst karty rozszerzenia w systemie BIOS jest wyłączony.

Jak rozwiązać ten problem.

  1. Naciśnij F2 podczas uruchamiania, aby wejść na konfigurację systemu BIOS.
  2. Przejdź do menu Boot .
  3. Ustaw tekst karty rozszerzeń1 na włączony.
  4. Naciśnij przycisk F10 , aby zapisać i wyjść.

1 Ta opcja jest zwana dodatkiem trybu wyświetlania ROM na wycofanych płytach stacjonarnych.