Mechaniczne rysunki na komputerach Intel® NUC

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006820

25-05-2023

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

płyta główna Intel® NUC Rysunki

Specyfikacja techniczna produktu (TPS) zawiera informacje umożliwiające integrację płyta główna Intel® NUC w niestandardowy projekt lub zaprojektowanie własnej obudowy.

Sekcja TPS Zawiera następujące informacje
Sekcja 2.4:
Względy mechaniczne
  • Wymiary płyty głównej
  • Odległości między płytą montażową a płytą montażową
  • Wysokości najwyższych komponentów na górnej i dolnej części płyty głównej

Przykład:
Dimensions

Sekcja 2.5:
Zagadnienia elektryczne
  • Zakresy wejściowe złącza zasilania
  • Wewnętrzne informacje o złączu zasilania (jeśli dotyczy)
  • Funkcja prądu głowicy wentylatora
Sekcja 2.6:
Zagadnienia termiczne
  • Zalecana maksymalna temperatura wewnętrzna otoczenia
  • Lokalizacje stref wysokiej temperatury

Aby uzyskać bardziej szczegółowe rysunki radiatora wentylatora lub złącza przedniego i tylnego panelu, pobierz rysunki mechaniczne w formacie STEP lub EPRT. Firma Intel dostarcza te materiały w takiej postaci, w jakim są, bez wyraźnych lub dorozumianych gwarancji.

Płyta główna Intel®® NUC Format KROKU Format EPRT lub EASM
NUC13ANBi7
NUC13ANBv5
NUC13ANBi5
NUC13ANBi3
NUC13L5Bv7
NUC13L5Bv5
NUC13L5Bi5
NUC13L5Bi3
NUC13ANB_NUC13LCB_STEP.ZIP NUC13ANB_NUC13LCB_EASM.ZIP
NUC12WSBv7
NUC12WSBi7
NUC12WSBv5
NUC12WSBi5
NUC12WSBi3
NUC12WSB_STEP.ZIP NUC12WSB_EASM.ZIP
NUC12WSBv7*
NUC12WSBi7*
NUC12WSBv5*
NUC12WSBi5*
NUC12WSBi3*

*Z modułem rozszerzeń
NUC12WSB_Dual_LAN_STEP.ZIP NUC12WSB_Dual_LAN_EASM.ZIP
NUC12WSBi70Z*
NUC12WSBi50Z*
NUC12WSBi30Z*

* Brak portów TBT
NUC12WSBZ_STEP.ZIP NUC12WSBZ_EASM.ZIP
NUC11TNBv7
NUC11TNBi7
NUC11TNBv5
NUC11TNBi5
NUC11TNBi3
NUC11TNB_STEP.ZIP NUC11TNB_EASM.ZIP
NUC11TNBv7*
NUC11TNBi7*
NUC11TNBv5*
NUC11TNBi5*
NUC11TNBi3*

*Z modułem rozszerzeń
NUC11TNB_Dual_LAN_STEP.ZIP NUC11TNB_Dual_LAN_EASM.ZIP
NUC11TNBi30Z*
NUC11TNBi50Z*
NUC11TNBi70Z*

* Brak portów TBT
NUC11TNBZ_STEP.ZIP NUC11TNBZ_EASM.ZIP

NUC9VXQNB
NUC9V7QNB
NUC9i9QNB
NUC9i7QNB
NUC9i5QNB

NUC9QNB_STEP.ZIP NUC9QNB. EASM

NUC8v7PNB
NUC8v5PNB
NUC8i3PNB

NUC8PNB_STEP.ZIP
NUC8CCHB NUC8CCHB_STEP.ZIP NUC8CCHB. EASM
NUC7i7DNBE
NUC7i5DNBE
NUC7i7DN-NUC7i5DN-STEP.ZIP
NUC7i3DNBE NUC7i3DN-STEP.ZIP
NUC7i7BNB
NUC7i5BNB
NUC7i5BN-NUC7i7BN-STEP.ZIP NUC7i5BN-NUC7i7BN.EASM
NUC7i3BNB NUC7i3BNB-STEP.ZIP NUC7i3BNB.EASM
NUC5i3MYBE
NUC5i5MYBE
NUC5i3MYBE-NUC5i5MYBE-STEP.ZIP NUC5i3MYBE-NUC5i5MYBE.EPRT
D34010WYB
D54250WYB
D34010WYB-D54250WYB-STEP.ZIP D34010WYB-D54250WYB. EPRT
DE3815TYBE DE3815TYBE-STEP.ZIP DE3815TYBE. EPRT
D53427RKE D53427RKE-STEP.ZIP D53427RKE. EPRT
D33217GKE
DCP847SKE
D33217GKE-DCP847SKE-STEP.ZIP D33217GKE-DCP847SKE. EPRT
D33217CK D33217CK-STEP.ZIP D33217CK. EPRT

Intel® Product Compatibility Tool zawiera wiele modeli obudowy innych firm, które są kompatybilne z płyta główna Intel® NUC kodami produktów. Skontaktuj się z dostawcami obudów, aby uzyskać aktualne specyfikacje, ceny i dostępność.

Zestaw Intel® NUC Rysunki

Jeśli włączasz kompletny zestaw Intel® NUC do wbudowanego systemu (np. kiosku), znajdź wymiary obudowy z poniższych mechanicznych rysunków.

zestaw Intel® NUC Format KROKU Format EPRT lub EASM
NUC13ANHi70QA
NUC13ANHi50WA
NUC13ANHi30WA
NUC13ANHv7
NUC13ANHi7
NUC13ANHv5
NUC13ANHi5
NUC13ANHi3
NUC13ANH_NUC13LCH_STEP.ZIP NUC13ANH_NUC13LCH_EASM.ZIP
NUC13ANKi70QC
NUC13ANKi50WC
NUC13ANKi30WC
NUC13ANKv7
NUC13ANKi7
NUC13ANKv5
NUC13ANKi5
NUC13ANKi3
NUC13ANK_NUC13LCK_STEP.ZIP NUC13ANK_NUC13LCK_EASM.ZIP
NUC13RNGi9
NUC13RNGi7
NUC13RNGi5
NUC13RNG_STEP.ZIP NUC13RNG_EASM.zip
NUC12SNK[x] NUC12SNK_STEP.ZIP NUC12SNK_EASM.ZIP
NUC12DCM[x] NUC12DCM_STEP.ZIP
NUC11ATKC2
NUC11ATKC4
NUC11ATKPE
NUC11AT_STEP.ZIP
NUC12WSHv7
NUC12WSHi7
NUC12WSHv5
NUC12WSHi5
NUC12WSHi3
NUC12WSH_STEP.ZIP NUC12WSH_EASM.ZIP
NUC12WSHv70L*
NUC12WSHv50L*
NUC12WSHi30L*

*Z modułem rozszerzeń
NUC12WSH_Dual_LAN_STEP.ZIP NUC12WSH_Dual_LAN_EASM.ZIP
NUC12WSHv70Z*
NUC12WSHi70Z*
NUC12WSHv50Z*
NUC12WSHi50Z*
NUC12WSHi30Z*

* Brak portów TBT
NUC12WSHZ_STEP.ZIP NUC12WSHZ_EASM.ZIP
NUC12WSKv7
NUC12WSKi7
NUC12WSKv5
NUC12WSKi5
NUC12WSKi3
NUC12WSK_STEP.ZIP NUC12WSK_EASM.ZIP
Minikomputer NUC12WSKi7*
Minikomputer NUC12WSKi5*
Minikomputer NUC12WSKi3*
NUC12WSKv70Z*
NUC12WSKi70Z*
NUC12WSKv50Z*
NUC12WSKi50Z*
NUC12WSKi30Z*

* Brak portów TBT
NUC12WSKZ_STEP.ZIP NUC12WSKZ_EASM.ZIP
NUC11BTMi7
NUC11BTMi9
NUC11BTM_STEP.ZIP
NUC11PAQi70QA
NUC11PAQi50WA

NUC11PAQ_STEP.ZIP

NUC11PAQ_EASM.ZIP

NUC11PAH[x]

NUC11PAH_STEP.ZIP

NUC11PAH_EASM.ZIP

NUC11PAK[x]

NUC11PAK_STEP.ZIP

NUC11PAK_EASM.ZIP

NUC11PHKi7C NUC11PHK_STEP.ZIP NUC11PHK_EASM.ZIP
NUC11TNHv7
NUC11TNHi70Q
NUC11TNHi7
NUC11TNHv5
NUC11TNHi50W
NUC11TNHi5
NUC11TNHi30P
NUC11TNHi3
NUC11TNH_STEP.ZIP NUC11TNH_EASM.ZIP
NUC11TNHv70L
NUC11TNHi70L
NUC11TNHv50L
NUC11TNHi50L
NUC11TNHi30L
NUC11TNH_Dual_LAN_STEP.ZIP NUC11TNH_Dual_LAN_EASM.ZIP

NUC11TNHi70Z*
NUC11TNHi50Z*
NUC11TNHi30Z*

* Brak portów TBT

NUC11TNHZ_STEP.ZIP NUC11TNHZ_EASM.ZIP
NUC11TNKv7
NUC11TNKv5
NUC11TNKv7
NUC11TNKi7
NUC11TNKv5
NUC11TNKi5
NUC11TNKi3
NUC11TNK_STEP.ZIP NUC11TNK_EASM.ZIP
NUC11TNKi70Z*
NUC11TNKv50Z*
NUC11TNKi50Z*
NUC11TNKi30Z*

* Brak portów TBT
NUC11TNKZ_STEP.ZIP NUC11TNK_EASM.ZIP
NUC10i7FNH
NUC10i5FNH
NUC10i3FNH
NUC10FNH_STEP.ZIP NUC10FNH. EASM
NUC10i7FNK
NUC10i5FNK
NUC10i3FNK
NUC10FNK_STEP.ZIP NUC10FNK. EASM
NUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
NUC9QNX_STEP.ZIP NUC9QNX. EASM

NUC8v7PNH
NUC8v5PNH
NUC8i3PNH

NUC8PNH_STEP.ZIP NUC8PNH. EASM
NUC8v7PNK
NUC8v5PNK
NUC8i3PNK
NUC8PNK_STEP.ZIP NUC8PNK. EASM
NUC8CCHKR NUC8CCHKR_Chassis_STEP.ZIP NUC8CCHKR_Chassis.EASM
NUC8i5INH
NUC8i7INH
NUC8ixINH -Obudowa-STEP.ZIP OBUDOWA NUC8ixINH.EASM
NUC8i7HNK
NUC8i7HVK
OBUDOWA NUC8i7HxK —STEP.ZIP Obudowa NUC8i7HxK.EASM

NUC8i7BEH
NUC8i7BEK
NUC8i5BEH
NUC8i3BEH

NUC8ixBEH -Obudowa-STEP.ZIP
NUC8i5BEK
NUC8i3BEK
NUC8ixBEK -Obudowa-STEP.ZIP
NUC8i3CYSM
NUC8i3CYSN
NUC8i3CYSx -Obudowa-STEP.ZIP
NUC7CJYSAL
NUC7CJYH
NUC7PJYH
NUC7CJY-Chassis-STEP.ZIP NUC7CJY-Chassis.EASM
NUC7i7DNK
NUC7i5DNKPC
NUC7i5DNKPU
NUC7i5DNK
NUC7i3DNKTC
NUC7i3DNK
NUC7i7DNK-5DNK-3DNK-CHASSIS-STEP.ZIP
NUC7i7DNH
NUC7i5DNH
NUC7i3DNHNC
NUC7i3DNH
NUC7i7DNH-5DNH-3DNH-CHASSIS-STEP.ZIP
NUC7i7BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNHX1
NUC7i5BNHX1
NUC7i7BNHXG
NUC7i5BNHXF
NUC7i5-7BNH-CHASSIS-STEP.ZIP OBUDOWA NUC7i5-7BNH.EPRT
NUC7i7BNK
NUC7i5BNK
NUC7i7BNKQ
NUC7i5BNKP
NUC7i5-7BNK -OBUDOWA-STEP.ZIP OBUDOWA NUC7i5-7BNK.EPRT
NUC7i3BNH
NUC7i3BNHX1
NUC7i3BNHXF
NUC7i3BNH-CHASSIS-STEP.ZIP OBUDOWA NUC7i3BNH.EPRT
NUC7i3BNK NUC7i3BNK -CHASSIS-STEP.ZIP OBUDOWA NUC7i3BNK.EPRT
NUC6CAYH
NUC6CAYS
NUC6CAYH-NUC6CAYS -OBUDOWA-STEP.ZIP OBUDOWA NUC6CAYH-NUC6CAYS. EASM
NUC6i7KYK NUC6i7KYK-CHASSIS-STEP.ZIP
NUC6i5SYK
NUC6i3SYK
NUC6i5SYK-NUC6i3SYK-CHASSIS-STEP.ZIP NUC6i5SYK-NUC6i3SYK-CHASSIS.EPRT
NUC6i5SYH
NUC6i3SYH
NUC6i5SYH-NUC6i3SYH-CHASSIS-STEP.ZIP NUC6i5SYH-NUC6i3SYH-CHASSIS.EPRT
NUC5CPYK
NUC5PPYK
NUC5CPYH-NUC5PPYH -OBUDOWA-STEP.ZIP OBUDOWA NUC5CPYH-NUC5PPYH. EPRT
NUC5i3MYHE
NUC5i5MYHE
NUC5i3MYHE-NUC5i5MYHE-CHASSIS-STEP.ZIP NUC5i3MYHE-NUC5i5MYHE-CHASSIS.EPRT
NUC5i3RYK
NUC5i5RYK
NUC5i3RYK-NUC5i5RYK-CHASSIS-STEP.ZIP NUC5i3RYK-NUC5i5RYK-CHASSIS.EPRT
NUC5i3RYH
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i7RYH
NUC5i3RYH-NUC5i5RYH-NUC5i7RYH-CHASSIS-STEP.ZIP NUC5i3RYH-NUC5i5RYH-NUC5i7RYH-CHASSIS.EPRT
D34010WYK
D54250WYK
D34010WYK-D54250WYK-CHASSIS-STEP.ZIP OBUDOWA D34010WYK-D54250WYK. EPRT
D34010WYKH
D54250WYKH
D34010WYKH-D54250WYKH-CHASSIS-STEP.ZIP OBUDOWA D34010WYKH-D54250WYKH. EPRT
DE3815TYKHE DE3815TYKHE-CHASSIS-STEP.ZIP OBUDOWA DE3815TYKHE. EPRT
DN2820FYKH DN2820FYKH -OBUDOWA-STEP.ZIP OBUDOWA DN2820FYKH. EPRT

Zasilacze
Model APD 82-231-019419 APD-82-231-019419.stp
Model FSP FSP065-10AABA i mocowania wtyczek FSP065-10AABA_20170209-STEP.ZIP
Model Huntkey 82-231-019196 Huntkey-82-231-019196.stp
Model LiteOn 82-231-019495 LiteOn-82-231-019495.stp
Model LiteOn 0432-047N000 LiteOn-0432-047N000.stp
Model LiteOn 0432-04UW200 LiteOn-0432-04UW200.stp
Formaty plików
. KROK LUB . STP Plik z tym rozszerzeniem to plik graficzny 3-D używany przez oprogramowanie CAD, takie jak AutoCAD* lub SolidWorks*.
. EPRT Plik z tym rozszerzeniem to plik eDrawings*. Zawiera reprezentację rysunku 2D lub 3D wygenerowanego z programu CAD.
. EASM Plik z tym rozszerzeniem to plik montażowy eDrawing używany przez SolidWorks.

Powiązane tematy
Informacje dotyczące instalacji VESA na komputerach Intel® NUC
Informacje dotyczące wymienialnych pokryw dla produktów Intel® NUC
Dane techniczne produktu dla produktów Intel® NUC