Integracja procesorów z Intel® Core™ 2 w opakowaniu produktów lądowych 775

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006835

14-02-2020

Procesor Intel® Desktop w 775 w opakowaniu
Poniższe instrukcje dotyczące instalacji technicznej i opisane poniżej są dla profesjonalnych integratorów systemów tworzących komputery z procesorem z zagranicznym Intel® Core™ 2 Extreme, z procesorem w Intel® Core™ 2 i Intel® Core™ 2 Duo oraz z zaakceptowaną przez przemysł płytami stacjonarnymi, obudową i urządzeniami peryferyjnymi. Informacje o produkcie można również znaleźć w sekcji "często zadawane pytania" i "Przewodnik po sprzedawaniu" dla każdego z poszczególnych procesorów.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Procesor Intel® do komputerów stacjonarnych w ramkach

Omówienie procesora

Szczegółowe informacje na temat wydajności odpowiednich procesorów Intel® można znaleźć w tematach dotyczących produktów. Ponadto na poniższej stronie można znaleźć dodatkowe kroki, które są wymagane do włączenia niektórych funkcji procesora:

Dołączono z procesorem Intel® do komputerów stacjonarnych w zapakowanym pakiecie 775
 • Rodzina procesorów Intel® Core™ 2 w pakiecie 775ów lądowych
 • Intel® opracowane rozwiązanie termiczne z obsługą Technologia Intel® Quiet System
 • Materiał interfejsu termicznego (dołączony do pochłaniacza ciepła)
 • Instrukcje dotyczące instalacji i certyfikat autentyczności
 • Etykieta logo Intel® Inside

Przedziały w opakowaniach o mocy obliczeniowej w 775 są odnoszące się do procesorów w tablicy z 775iem lądowym (FC-LGA4) z wbudowaną reukładem ciepła (IHS), który ułatwia rozpraszanie ciepła do właściwie umocowanych zlewów wentylatora.

Omówienie rozwiązania termicznego procesora Intel® w ramce

W miarę wzrostu mocy procesora, odpowiednie rozwiązania termiczne wygenerowały więcej szumów. Intel dodał opcję do procesora, dzięki której integratory systemowe mogą mieć cichy system w najczęściej spotykanych zastosowaniach.

W zabudowanych płytach grzewczo-odbiorczych Intel® w pełni wbudowana – w celu sterowania szybkością wentylatora. Posiadają thermistor w koncentratorze wentylatora, które mierzą temperaturę otoczenia otaczającego powietrza. Obwody wentylatora dostosowuje się do wentylatora w celu prawidłowego chłodzenia procesora przy najwolniejszej prędkości. Jeśli temperatura otoczenia jest schładzana, procesor będzie działał wolniej i cicho. Jeśli temperatura otoczenia jest gorąca, wentylator będzie działał szybciej.

Ten wentylator został tak skonstruowany, aby działał w różnych warunkach eksploatacyjnych, tak aby był on tak skonstruowany, że mógłby schłodzić ten procesor, kiedy pracuje przy maksymalnej mocy w każdej podanej temperaturze otoczenia w temperaturze 38 °C (39 °C dla procesora Intel Core 2 Extreme). W zwykłych środowiskach operacyjnych procesor rzadko osiąga maksymalną moc obliczeniową.

W większości przypadków wentylator ten jest w szybszy i głośno obracany. (Sink ciepła wentylatora wymaga tego sposobu pracy, aby prawidłowo schłodzić CPU we wszystkich określonych środowiskach operacyjnych).

Firmy Intel były świadome obaw klientów nad rosnącym hałasem wentylatora. Firma Intel przygotowała teraz nową technologię sterującą prędkością wentylatora, aby wykorzystać fakt, że procesor nie zawsze działa przy maksymalnej mocy. Zostało to zrobione poprzez oparcie kontroli prędkości wentylatora w zakresie rzeczywistej temperatury procesora i zużycia energii.

Prędkość nowego ujścia ciepła wentylatora jest kontrolowana za pomocą dodatkowego, czwartego przewodu przewodu wentylatora. (Nowa technologia jest czasem zwana 4-przewodową kontrolą prędkości).

Dodatkowe czwarte druty wysyła sygnał z płyty głównej do ujścia ciepła wentylatora w celu sterowania jego prędkością. W procesorze znajduje się dioda termiczna, która mierzy rzeczywistą temperaturę procesora. Procesor przesyła informacje do płyty głównej o określonych wymaganiach w zakresie ciepła i rzeczywistej temperaturze procesora. Płyta główna wykorzystuje następnie te informacje do optymalnego sterowania prędkością wentylatora procesora.

UwagaObwód sinkowy wentylatora nie pozwala na szybsze obracanie się wentylatora, niż jest to konieczne, aby sprostać gorszemu zużyciu energii w każdej temperaturze otoczenia. Formant thermistor jest zawsze aktywny, aby ograniczyć maksymalną prędkość wentylatora. (Procesor Intel Core 2 Extreme ma wyłączony wentylator thermistor, aby zapewnić maksymalną elastyczność użytkowników w środowiskach o dużej szybkości. Jeśli płyta główna nie obsługuje 4-przewodowej, regulatora prędkości wentylatora zapewnia pełną prędkość.

Maks. temp reprezentuje górny zestaw lub gorszą temperaturę otoczenia 38C. Min. tempo to dolny zestaw lub najwolniejsza prędkość wentylatora przy temperaturze otoczenia 30 °c. (Patrz także tabela 1).

Zalety akustyczne z 4-przewodową kontrolą prędkości wentylatora mogą się różnić w zależności od konkretnych implementacji płyty głównej. (Zalety akustyczne są zależne od implementacji płyty głównej w zakresie kontroli prędkości wentylatora.)

Technologia Intel opracowała ostatnio nową, rewolucyjne urządzenie sterujące, wyposażone w płyty główne oparte na chipsetach Intel® 965 (i nowszych), o nazwie Intel® QuietSystem Technology (Intel® QST). Ta nowa technologia wykorzystuje kontroler PID, który może zmierzyć tempo zmiany temperatury procesora, a tym samym Kiedy procesor osiągnie maksymalną temperaturę. W przypadku prawidłowego wdrożenia przez producenta płyty głównej algorytm sterujący będzie funkcjonował z wentylatorem przy minimalnej prędkości w większości warunków pracy. Ponieważ firma Intel QST może przewidzieć, kiedy procesor osiągnie swoją maksymalną temperaturę, opóźnimy wzrost prędkości wentylatora aż do momentu, gdy tylko zaczniesz kontynuować przekroczenie maksymalnej temperatury procesora. Skontaktuj się z producentem płyty głównej, aby dowiedzieć się, które płyty główne są oferowane wraz z obsługą technologii Intel QST.

Wentylator 4-przewodowy nie gwarantuje ciszy w systemie. Jeśli procesor jest używany w środowisku Hot and przy dużym obładowaniu, wentylator musi uruchamiać się dostatecznie szybko, aby właściwie schłodzić ten procesor. Wewnętrzna temperatura obudowy musi być utrzymywana na poziomie 38 °C lub niższym (39 °C lub niższym dla procesora Intel Core 2 Extreme).

Tabeli 1. Punkty zestawu sink ciepła w ramce o zmiennej mocy

Procesory Intel Core 2 Quad i przebudowane procesory Intel Core 2 Duo z 775 – Ziemia2
Wewnętrzna temperatura obudowy (c)Punkty zestawu zlewów z wentylatorem do obróbki w ramkach

X < = 301

Dolny zestaw: Stała prędkość wentylatora przy najmniejszej prędkości wentylatora. Zalecana temperatura dla nominalnego środowiska pracy.

Y = 35

Zalecana maksymalna temperatura wewnętrznej obudowy dla systemów opartych na procesorach Intel® Core 2 Duo.

Z > = 381

Wyższy punkt Set: Prędkość wentylatora przy najwyższej prędkości wentylatora.

1 ustalona WARIANCJA punktu wynosi około 1 °c od ujścia ciepła wentylatora dla ujścia ciepła wentylatora.

2 wbudowany procesor Intel Core 2 Extreme ma wentylator thermistor, aby zapewnić maksymalną elastyczność użytkowników w środowiskach o ograniczonej prędkości. Do obsługi wentylatora przy niższych prędkościach wymagane jest sterowanie za pośrednictwem płyty głównej.

Identyfikowanie procesora w ramce

Rysunku 3. Etykieta pola procesora

Test procesora w ramce – Specyfikacja (specyfikacje S) oznaczone na zintegrowanym rozprzestrzenieniu ciepła procesora Core 2 Duo identyfikują określone informacje o procesorze. Korzystając z narzędzia Specyfikacja i porównanie produktów oraz informacji oznaczonych na procesorze, Integrator systemu może zweryfikować odpowiedni numer procesora, ocenę prędkości, taktowanie, numer partii, numer seryjny i inne ważne informacje na temat procesora. Numery oznaczone na procesorach powinny odpowiadać numerom na etykiecie pola procesora (patrz rysunek 3). Jeśli procesor jest już zainstalowany w systemie komputerowym, użyj oprogramowanie narzędziowe do ustalania częstotliwości pracy procesora Intel® Processor Frequency ID.

Gdy przetwórca w ramce zostanie zainstalowany w systemie, sink ciepła wentylatora obejmuje zintegrowane rozprzestrzenianie ciepła oraz wszystkie oznaczenia na procesorach. Etykieta na polu procesora (z numerem procesora, informacją o prędkości, specyfikacjami testu i numerem partii) powinna zostać skopiowana i przetaśmna do wnętrza obudowy. Umożliwi to szybki dostęp do informacji, które nie są już dostępne u góry procesora po zainstalowaniu sink ciepła. Jeśli procesor systemu zostanie później uaktualniony lub zastąpiony, powodując, że kopiowane informacje są w obudowie, aby uzyskać błędne informacje, fotokopie powinny zostać zastąpione, usunięte lub w widoczny sposób oznaczone jako przestarzałe, aby uniknąć pomyłek.

Wybór składnika platformy

Wybór płyty głównej

Płyty główne używane z procesorem Intel Core 2 Extreme w zagranicznym procesorach Intel Core 2 Quad lub procesora Intel Core 2 Duo muszą w szczególności obsługiwać architekturę Intel® Core™. Na ogół Szukaj płyty głównej, na której zastosowano jeden z następujących chipsetów:

 • Chipset Intel® P35 Express
 • Chipset Intel® G33 Express
 • Chipset Intel® Q965 Express
 • Chipset Intel® G/P965 Express
 • Chipset Intel® 975X Express (wymagany do obsługi tylko procesora Intel Core 2 Extreme)
 • Chipset Intel® 946GZ Express
 • Chipset Intel® 945G/P Express

Ważne jest, aby upewnić się, że określony model płyty głównej i poprawka obsługują konkretny numer wykorzystywanego procesora Intel. Płyty główne mogą również wymagać aktualizacji systemu BIOS w celu obsługi określonych procesorów. Intel udostępnia listę źródłowej płyty głównej oraz przetestowaną listę płyty głównej , aby wygoda była wybrać odpowiednią płytę główną.

Pcg

PCG to specyfikacja mocy procesora, która pomaga w identyfikowaniu rozwiązań termicznych, zasilaczy i obudowy, które spełniają określone wymagania dotyczące zasilania. Znak PCG można znaleźć na etykiecie Box i wgłębieniu na IHS procesora. Informacje PCG dla określonego procesora można znaleźć na stronie Specyfikacja i porównanie produktów .

Znacznik PCG nie gwarantuje zgodności. Oznaczenie PCG określa prawdopodobną kompatybilność komponentów z wymaganiami elektrycznymi procesora. Wymagany Chipset, BIOS, Sterowniki, sprzęt i system operacyjny. Skontaktuj się z dostawcą sprzętu, aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą odpowiedniego procesora Intel.

Obsługa sink ciepła wentylatora

Procesory te obejmują wysoką jakość niepodłączonych obiektów sink ciepła wentylatora, specjalnie zaprojektowanych w celu zapewnienia wystarczającego chłodzenia procesora Intel w danej obudowie, gdy jest on używany w odpowiednim środowisku obudowy. Przewód zasilający wentylatora musi być podłączony do nagłówka mocy płyty głównej, tak jak zostało to przedstawione w informacjach instalacyjnych procesora (zawartych w pakiecie w ramce).

Nagłówek płyty głównej 4-stykowej używa dwóch pinów, aby dostarczyć + Bolc (moc) i GND (Ziemia). Wentylator używa trzeciego numeru PIN do przekazywania informacji o prędkości wentylatora do płyt głównych. Czwarty numer PIN umożliwia stacjom główną obsługującym 4-przewodową kontrolę prędkości wentylatora w zależności od rzeczywistego zużycia mocy procesora. Płyta główna musi mieć 4-stykowe nagłówki zasilania wentylatorów znajdujące się blisko gniazda.

UwagaWięcej informacji na temat lokalizacji nagłówka mocy wentylatora procesora można znaleźć w podręczniku płyty głównej.
Wybór obudowy

Systemy oparte na wbudowanym procesorze Intel w 775 – muszą korzystać z obudowy zgodnej ze specyfikacją ATX (Poprawka 2,2 lub nowsza) lub Specyfikacja konstrukcji microATX (poprawka 1,0 lub późniejsza), w zależności od konstrukcji płyty głównej. Firma Intel® zaleca integratory systemowe za pomocą płyt głównych klasy ATX w celu wyboru obudowy zgodnej ze specyfikacją ATX (Poprawka 2,2 lub nowsza). Podobnie Integratory systemu wykorzystujące płyty główne obudowy konstrukcji microATX form powinny wybrać obudowę zgodną ze specyfikacją konstrukcji microATX (1,0 lub późniejszą).

Zaleca się wykorzystanie obudowy na liście przetestowanej obudowy w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w obudowie, obsługi sieci elektrycznej (ATX12V lub SFX12V), a także zgodności z odpowiednimi procesorami Intel® z płytami Intel® do komputerów stacjonarnych. Obudowy, które przeszły badanie termiczne, dostarczają integratorów systemowych w celu określenia, która obudowa ma być poddana ocenie.

Obudowa ta musi również obsługiwać niższą wewnętrzną temperaturę niż w przypadku wielu standardowych obudów ATX i konstrukcji microATX do komputerów stacjonarnych. Wewnętrzna temperatura obudowy dla układów opartych na procesorach Core 2 Duo w opakowaniu 775ów nie powinna przekraczać 38 °C (39 °C dla procesora Intel Core 2 Extreme), kiedy obudowa jest używana w maksymalnej, przewidywanej temperaturze 35 °C. Większość obudów, zastosowana do obsługi procesora Intel w zastosowaniach, zapewnia dodatkową wewnętrzną obudowę wentylatorów w celu ulepszenia przepływu powietrza i wielu łączy do doprowadzania chłodnych dysków bezpośrednio do ujścia procesora ciepła w obudowie wentylatora. Intel® testuje obudowy z procesorem Intel w ramce i płytami Intel do komputerów stacjonarnych w celu zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie ciepła. Te obudowy są zgodne z procesorem firmy Intel – specyfikacjami firmy Intel do komputerów stacjonarnych. Stanowczo zaleca się, aby integratory systemowe wykonywały testy termiczne na obudowach wybranych dla każdej konfiguracji systemów opartych na procesorach Intel w zastosowaniach, nawet w przypadku używania obudowy na liście przetestowanych obudów.

Wybór zasilacza

Zasilacze muszą spełniać wymagania ATX12V 2,2 (Aby uzyskać szczegółowe informacje), należy zapoznać się z tematami dotyczącymi konstrukcji w witrynie sieci Web . Procesor Intel Core 2 Duo wymaga co najmniej 8 amperów ciągłych, a 13 amperów szczytowych dla 10ms na 12V2. Wszystkie systemy oparte na procesorach Intel® Core 2 Duo wymagają albo standardowego 2X10, 20-stykowego ATX, albo nowego, 24-stykowego złącza Power złączy, a także 2-stykowego złącza do podłączania ATXów. Każda płyta główna/platforma może mieć dodatkowe wymagania w oparciu o karty graficzne, tunery TELEWIZYJNe, ADD2 +, dysk twardy, nietypowy, wentylatory podwoziowe itp. Zapoznaj się z dokumentacją płyty głównej i składnika systemowego, aby określić dodatkowe wymagania dotyczące zasilacza. Zasilacze firmy Intel w celu określenia minimalnego poziomu zgodności elektrycznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przetestowaną listę zasilaczy .

Zintegrowane systemy oparte na procesorze Intel® w ramce

Integrowanie procesorów Intel w ramkach w pakiecie 775

Płyty główne obsługujące procesory Intel Core z serii 2 zawierają Podręcznik z instrukcjami dotyczącymi instalacji. Aby zbudować zapakowany system oparty na procesorach Intel®, należy zapoznać się z podręcznikiem w sekcji. W zagranicznym procesorze Intel w 775, Intel-lądowej i graficznej , opisano proces instalacji za pomocą płyty głównej z systemem® w ramce (procedury instalacyjne mechaniczne są identyczne zarówno w przypadku procesorów intel® Pentium® 4 w procesorze 775-Land, jak i w procesorze intel® Pentium® D). Ponadto następujące informacje mogą pomóc integratorom systemu w pomyślnie integrować system oparty na procesorze Intel Core 2 Duo w opakowaniu 775.

Instrukcje dotyczące instalacji

ATX instalacja procesorów opartych na architekturze Intel® LGA775

Obsługa systemu operacyjnego

Niemal wszystkie nowoczesne systemy operacyjne, opracowane pod kątem architektura Intel®, obsługują procesor Intel® w ramce, chociaż niektóre mogą wymagać określonych wersji lub plików pomocniczych dotyczących procesorów. Systemy Microsoft Windows Vista * i Microsoft Windows * XP (z dodatkiem SP2) obsługują procesor Intel®. Ponadto dystrybucje z Linux * zapewniają wsparcie dla procesora. Inni dostawcy mogą obsługiwać procesor Intel Core 2 Duo w swoich systemach operacyjnych. Integratory systemów powinny sprawdzać, czy wybrany system operacyjny obsługuje procesor Intel Core 2 Duo.

Pomoc techniczna dla systemu operacyjnego Intel® 64 można znaleźć w dokumencie Intel® 64 w jaki sposób .

Optymalizacja oprogramowania

Aplikacje zoptymalizowane pod kątem wielowątkowości mogą jeszcze bardziej obsłużyć procesory dwurdzeniowe. Nie są wymagane żadne dodatkowe optymalizacje.

Dzięki określonym sterownikom, które wykorzystują instrukcje SSE3, akceleratory grafiki, sprzęt audio i oprogramowanie, a inne zasoby systemu mogą zajmować znaczny wzrost wydajności. Dostawcy kart graficznych zwykle wyróżniają zmiany w nowych wersjach sterowników. Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki z witryny dostawcy w sieci Web. Sprawdź także, czy wersja sterownika zawiera optymalizację dla procesora Intel Core 2 Duo.

Wiele aplikacji wykorzystuje także obliczeniowe 64 z określonymi optymalizacjami dla procesora Intel Core 2 Duo. Aby móc skorzystać z technologii Intel 64, wymagany jest cały sprzętowy stos rozwiązań &, od procesorów i sterowników urządzeń do systemów operacyjnych, narzędzi i aplikacji. Skontaktuj się z dostawcą oprogramowania, aby uzyskać dostęp do wsparcia technicznego Intel 64.

Wydajność systemu operacyjnego i sterowników są znacznie zagrożone przez odpowiednie procesy instalacyjne. Na przykład ważne jest zainstalowanie najnowszych Narzędzie konfigurowania technologii Plug and Play dla chipsetów firmy Intel niezwłocznie po zainstalowaniu większości systemów operacyjnych firmy Microsoft, aby zapewnić poprawne sterowniki dla chipsetu przed instalacją innych sterowników. Integratory systemów powinny potwierdzać, że systemy oparte na procesorach Intel Core 2 Duo są skonfigurowane i zintegrowane.

Wniosku

Systemy oparte na procesorach Intel w ramce wymagają poprawnej integracji. Integratory systemu, które są zgodne z wytycznymi niniejszego dokumentu, będą w stanie zapewnić wyższy poziom zadowolenia klientów dzięki możliwości korzystania z wyższych systemów jakości.

 1. Oszczędność energii dzięki udoskonalonej technologii Intel SpeedStep może się różnić w zależności od użytkowania i konstrukcji systemu.
 2. Włączenie funkcji wyłączania bitów wykonania wymaga komputera z procesorem z wyłączną możliwością wykonywania bitów i dodatkowym systemem operacyjnym. Skontaktuj się z producentem komputera, czy Twój system zapewnia funkcjonalność bitów wyłączania wykonywania.
 3. Intel 64 wymaga systemu komputerowego wyposażonego w procesor, Chipset, BIOS, system operacyjny, sterowniki urządzeń i aplikacje z obsługą technologii Intel 64. Procesor nie będzie działał (łącznie z 32-bitową operacją) bez systemu BIOS z obsługą technologii Intel 64. Wydajność może się różnić w zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji , w tym informacje o tym, które procesory obsługują technologię Intel 64 lub skontaktuj się z dostawcą systemu, aby uzyskać więcej informacji.