Często zadawane pytania na temat Intel® Management Module MFCMM i MFCMM2

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006871

10-02-2020

UwagaProdukty te nie są już dostępne do zakupu. Zobacz Intel® Management Module MFCMM produktów i Intel® Management Module MFCMM2 produktów.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Co to jest Intel® Management Module MFCMM2?

Intel® Management Module MFCMM2 jest modułem zarządzającym z szybszym PROCESORem i większą ilością pamięci. Wymaga on, aby Midplane MFMIDPLANE2 działał.

Jeśli działa system Intel® Modular Server z MFCMM i Midplane MFMIDPLANE 51068, nie trzeba zamieniać MFCMM na MFCMM2. Nie próbuj używać oryginalnego MFCMM z zaktualizowaną MFMIDPLANE2 Midplane lub zaktualizowaną MFCMM2 przy użyciu oryginalnego Midplane MFMIDPLANE.

Statek MFCMM2 i MFMIDPLANE2 z Intel® Modular Server System MFSYS25V2.

Co oznacza nienadające się do składników? Zobacz błąd: składnik nienadający się
Nie mogę uzyskać dostępu do graficznego interfejsu użytkownika. Co mam zrobić? Sprawdź połączenie sieciowe i wyczyść pamięć cache przeglądarki. Upewnij się, że używasz poprawnego adresu IP. Jeśli problem nie ustąpi, uruchom ponownie CMM. Jeśli ponowny rozruch CMM nie przywraca funkcjonalności i posiadasz kabel szeregowy, zobacz Nie można zalogować się do CMM.
Kabel szeregowy nie działa, próbując zalogować się do CMMów. Co mam zrobić? Kable szeregowe lub złącze USB z kablem szeregowym muszą być w pełni wypełnione kablem. W szczególności musi on umożliwiać KOMPUTERowi-hostowi wprowadzanie kodu PIN CTS na CMM. Jeśli ten kabel nie jest używany, CMM nie może go wykryć. Ponadto nie zostanie wyświetlony żaden monit EBF.
Czy po ponownym uruchomieniu CMM czy inne komponenty systemu nadal działają normalnie? Tak. Ponowne uruchomienie lub zastąpienie CMM pozostawia wszystkie inne komponenty w bieżącym stanie. Komponenty nie mogą być włączone ani wyłączone, ani zarządzane w inny sposób, podczas gdy CMM jest w trakcie ponownego uruchamiania. Wszystkie sesje KVM są tracone aż do momentu ponownego uruchomienia CMM.
Czy jeśli zresetuję CMM na domyślne, czy utracisz moje dane konfiguracji i pamięci masowej? W przypadku resetowania ustawień sieci w interfejsie użytkownika nie zostaną utracone ustawienia sieciowe lub hasło bieżącego administratora po kliknięciu Ustawienia przywracania. Znajdź ustawienia przywracania u dołu lewego menu i pozostaw zaznaczone opcje domyślne. Możesz użyć Zaawansowany pakiet administracyjny Intel® Aby wykonać kopię zapasową dobrej kopii konfiguracji systemu w przypadku dobrej kondycji systemu.
Jak mogę sprawdzić, czy mój CMM jest uszkodzony? Resetowanie CMM za pośrednictwem portu szeregowego i monitorowanie procesu rozruchu za pomocą programu terminala. Jeśli widzisz monit CMM EBF >, CMM został pomyślnie uruchomiony i nie musisz go zamieniać. Kontynuuj monitorowanie procesu rozruchu i przeskanuj je w poszukiwaniu błędów. Zapisz dane wyjściowe programu Terminal.
Gdzie są przechowywane inne szczegóły konfiguracji? Midplane zawiera kartę SD, która zawiera szczegóły konfiguracji:
  • Cmm
  • ESM (moduł przełączników Ethernet)
  • Powiadomienie e-mail
  • Serwera czasu
  • Klucze tematyczne
  • Najnowszy plik oprogramowania układowego.
Dane dotyczące pamięci masowej przechowywane są jako metadane na samym dysku twardym, dzięki czemu nie trzeba ponownie konfigurować pamięci masowej w przypadku zastąpienia menedżera SCM.
Czy mogę zaplanować aktualizację oprogramowania sprzętowego UFU? Musisz ręcznie zaktualizować aktualizację oprogramowania firmware UFU do CMM, przełączniku Ethernet, kontrolera pamięci masowej i modułu obliczeniowego.
Czy program Internet Explorer 8 * współpracuje z graficznym interfejsem użytkownika i CMM? Tak. Ta przeglądarka jest obsługiwana, podobnie jak Mozilla Firefox * 3. x. Sprawdź w Sprawdzona lista sprzętu i systemu operacyjnego (THOL) w przypadku wyjątków, w zależności od systemu operacyjnego.
Czy CMM posiada system operacyjny? CMM ma system operacyjny oparty na systemie Linux *. CMM ładuje kod lokalny aż do chwili, kiedy dotrze do wiersza EBF >. Pozostały system operacyjny ładuje się z karty SD Midplane.
Czy istnieją jakieś reguły hasła administratora? Hasło administratora może mieć od 5 do 10 znaków alfanumerycznych i musi zaczynać się od litery.
Co oznacza moduł Modular Control Server? Modułowy formant serwerowy to nazwa graficznego interfejsu użytkownika (GUI).