Usuń Narzędzie do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiMAX

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006881

25-03-2019

Wykonaj kroki wymienione poniżej w celu usunięcia narzędzia do połączeń Intel® PROSet/Wireless WiMAX1 .


Dla użytkowników systemu Windows XP *

 1. Kliknij przycisk StartPanelu sterowaniaDodaj lub usuń programy.
 2. Kliknij przycisk oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAX.
 3. Kliknij przycisk Zmień.
 4. Pojawi się kolejny komunikat:
  Witamy w Kreatorze InstallShield, aby oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAX. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Usuń.
 6. Kliknij przycisk dalej.
 7. Usunięcie może potrwać kilka minut. Po usunięciu oprogramowania Kreator InstallShield Wizard ukończył pracę! wyświetla. Kliknij przycisk Zakończ.
 8. Komunikat może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeśli tak, kliknij przycisk tak , aby ponownie uruchomić komputer.


Dla użytkowników systemu Windows Vista *

 1. Kliknij przycisk StartPanelu sterowania > programy i funkcje.
 2. Znajdź i kliknij oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAX.
 3. Na liście aplikacji kliknij przycisk Odinstaluj. Po zakończeniu procesu może upłynąć minutę lub dwie.


Dla użytkowników systemu Windows 7 *

 1. Kliknij przycisk StartPanelu sterowania > programy i funkcje.
 2. Znajdź i kliknij oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless WiMAX.
 3. Na liście aplikacji kliknij przycisk Odinstaluj. Po zakończeniu procesu może upłynąć minutę lub dwie.