Jak zresetować Podstawowy system pamięci masowej Intel® SS4200-E do domyślnych

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006897

25-10-2017

Aby zresetować system:

  1. Włącz system. Poczekaj na zakończenie sekwencji startowej, tak aby wszystkie diody LED na panelu przedniego przestały migotać.
  2. Naciśnij i przytrzymaj tylny przycisk panelu, aż rozpocznie się migotanie przycisku zasilania na przednim panelu (około 5 sekund):
  • W tym momencie system resetuje określone ustawienia:
    • Trwa Resetowanie hasła administratora
    • Powrót do trybu DHCP
    • Trwa Resetowanie nazwy hosta systemowego
Następnie system zostanie uruchomiony ponownie.
  • Po zakończeniu ponownego uruchamiania systemu może to wykryć Menedżer pamięci masowej EMC, a użytkownik może ponownie zainicjować nowe środowisko.

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia nie spowoduje usunięcia konfiguracji RAID (dysku) ani danych.