Często zadawane pytania na temat bezpiecznego rozruchu

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000006942

18-11-2020

Co to jest Bezpieczny rozruch?

Bezpieczny rozruch jest jedną z funkcji najnowszej specyfikacji UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 2.3.1 ("Errata" C). Ta funkcja określa zupełnie nowy interfejs między systemem operacyjnym a oprogramowaniem układowym/systemem BIOS.

Po włączeniu i skonfigurowaniu w pełni bezpieczny rozruch zapewnia ataki komputerowe i infekcję przed złośliwym oprogramowaniem. Bezpieczny rozruch wykrywa niepowołane urządzenia do ładowania, kluczowe pliki systemu operacyjnego i nieautoryzowane pamięci ROM poprzez sprawdzanie poprawności podpisów cyfrowych. Wykrycia są blokowane przed uruchomieniem przed atakiem lub zainfekowaniem systemem.

Jak działa bezpieczne uruchomienie komputera?

Bezpieczny rozruch działa jak brama zabezpieczeń. W bramie i wykonuje się kod z prawidłowymi poświadczeniami. Jednak funkcja bezpiecznego rozruchu w bramie odrzuca kod, który ma złe poświadczenia lub nie ma poświadczy.

Płyty główne Intel® do komputerów desktop osadzić domyślne klucze bezpiecznego rozruchu dla systemu Windows 8 *. Te płyty i wymagane wersje systemu BIOS zostały przetestowane i przekazano zestaw certyfikacji sprzętu systemu Windows (WHCK) dla systemu Windows 8. Raporty WHCK dla płyt głównych Intel są dostępne w informacjach o architekturze WHQL/WHCK systemu Microsoft Windows.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia kluczy bezpiecznego rozruchu, zobacz wdrażanie bezpiecznego rozruchu: Tworzenie klucza i zarządzanie nimi.

Tematy pokrewne
Specyfikacja UEFI 2.3.1, "Errata" C
Zapewnianie bezpiecznego i szybkiego rozruchu dzięki interfejsowi UEFI
Microsoft Developer Network (MSDN)— wyszukiwanie bezpiecznego rozruchu według słów kluczowych
UEFI Learning Center