Jak tworzyć sieci VLAN i korzystać z nich na modułach Intel® Compute Module i Intel® Gigabit Ethernet Switch

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000006984

10-02-2020

Użyj sieci VLAN, aby skonfigurować i kontrolować ruch danych na serwerze na modułach obliczeniowych Intel® i Intel® Gigabit Ethernet Switch Module (ESM).

Przeskocz do:

 1. Brak skonfigurowanych sieci VLAN. Cały ruch jest otwarty

  Wszystkie serwery

   
   

  Sieci

 2. Jedna sieć VLAN na Moduł obliczeniowy i jedna sieć VLAN na port zewnętrzny

  Serwer 1

  Sieć A

  Serwery 2 – 6

  Sieć B

 3. Wiele sieci VLAN na jednym module obliczeniowym i jednej sieci VLAN na port zewnętrzny

  Server 1:
  Maszynę wirtualną 1
  Maszynie wirtualnej 2
  Maszynie wirtualnej 3
  Maszynę wirtualną 1

  Port zewnętrzny 1

  Maszynie wirtualnej 2

  Port zewnętrzny 2

  Maszynie wirtualnej 3

  Port zewnętrzny 3

 4. Wiele sieci VLAN w jednym module obliczeniowym i co najmniej jedna sieć VLAN na wielu podzbiorowych portach zewnętrznych

  Server 1:
  Maszynę wirtualną 1
  Maszynie wirtualnej 2
  Maszynie wirtualnej 3

  Porty zewnętrzne 1 – 4


Brak skonfigurowanych sieci VLAN. Cały ruch jest otwarty

Domyślnie wszystkie moduły obliczeniowe przechodzą ruch na ESM. Dane są przekazywane w oparciu o docelowy adres MAC, a wszystkie inne moduły obliczeniowe zobaczą emisje.

No VLANs configured. All traffic is open

W modułach obliczeniowych, ESM, systemie operacyjnym (OS) lub innych przełącznikach nie jest wymagana żadna konfiguracja.

Powrót do początku


Jedna sieć VLAN na Moduł obliczeniowy i jedna sieć VLAN na port zewnętrzny

Przełącznik można tak skonfigurować, aby każdy port zewnętrzny odpowiadał jednemu portowi w module obliczeniowym. Różne moduły obliczeniowe mogą być w oddzielnych sieciach fizycznych, a ruch można zmienić, przenosząc kable fizyczne.

One VLAN per Compute Module, and one VLAN per external port

 1. Tworzenie identyfikatora i nazwy sieci VLAN; na przykład, VLAN ID 10, nazwana baza danych, przechodząc do:

  Konfiguracja zaawansowana – warstwa 2-VLAN-Properties-Add

  Advanced configuration properties

  Add VLAN

 2. Dodaj pierwszy port zewnętrzny (EXT. 1) i pierwszy port karty sieciowej (Server. 1.1) jako nieotagowany członkowie tej sieci VLAN, przechodząc na stronę:

  Konfiguracja zaawansowana – członkostwo w warstwie 2-VLAN-nazwa VLAN ID 10-Ports-EXT. 1-Edycja-nieoznakowane
  Zaawansowana konfiguracja – członkostwo w warstwie 2-VLAN-nazwa VLAN ID 10-Ports-Server. 1.1-Edycja-nieoznakowane

  Advanced configuration Membership

  Edit VLAN membership Ext 1.1

  Edit VLAN membership Server 1.1

 3. Skonfiguruj domyślną sieć VLAN dla nieoznakowanych pakietów na tych portach jako nową sieć VLAN, przechodząc na stronę:

  Konfiguracja zaawansowana — ustawienia warstwy 2-VLAN-Interface-EXT. 1-PVID-10
  Konfiguracja zaawansowana – ustawienia interfejsu 2-VLAN-Interface-Server. 1.1 – Edit-PVID-10

  Advanced configuration interface settings

  VLAN Interface settings ext 1.1

  VLAN Interface settings server 1.1

Każda sieć podłączona do zewnętrznego portu 1 na ESM, będzie miała dostęp tylko do pierwszej karty sieciowej pierwszego serwera. Sieć podłączona do każdego innego portu, będzie miała dostęp do wszystkich portów serwerowych z wyjątkiem pierwszej karty sieciowej pierwszego serwera.

Aby korzystać z obu portów na pierwszym serwerze z jednym portem zewnętrznym, Dodaj także serwer. 1.2 do sieci VLAN 10, a następnie załącz karty sieciowe za pomocą systemu operacyjnego.

Ponieważ porty są nieoznakowane, dla systemu operacyjnego lub innych przełączników nie jest wymagana żadna specjalna konfiguracja.

Powrót do początku


Wiele sieci VLAN w jednym Intel® Compute Module, a jedna sieć VLAN na port zewnętrzny

Podczas korzystania z maszyn wirtualnych ruch z każdej maszyny wirtualnej można przechowywać oddzielnie od innego ruchu. Na przykład funkcja hypervisor w Intel® Compute Module zawiera zarówno publiczne serwery sieci Web, jak i prywatne serwery DHCP lub usługi Active Directory. Ta funkcja hypervisor musi zapewnić odseparowany ruch publiczny i prywatny.

Aby skonfigurować ruch, należy umieścić różne maszyny wirtualne na różnych sieciach VLAN i oznakować cały ruch.

Multiple VLANs on one Compute Module, and one VLAN per external port

 1. Utwórz identyfikatory i nazwy sieci VLAN, przechodząc do:

  Konfiguracja zaawansowana – warstwa 2-VLAN-Properties-Add
  IDENTYFIKATOR SIECI VLAN 11 "VM1"
  IDENTYFIKATOR SIECI VLAN 12 "VM2"
  IDENTYFIKATOR SIECI VLAN 13 "VM3"

 2. Dodaj porty serwerowych kart sieciowych (Server. 1.1 i Server. 1.2) jako otagowanych członków każdej sieci VLAN i przypisz różne porty zewnętrzne do każdej sieci VLAN, przechodząc do:

  Konfiguracja zaawansowana – członkostwo w warstwie 2-VLAN
  Identyfikator sieci VLAN 11-porty-EXT. 1-Edycja-nieoznakowane
  Server. 1.1 – oznakowanie
  Serwer. 1.2 — oznakowany w edycji
  Identyfikator sieci VLAN 12-Ports-EXT. 2-Edycja-nieoznakowane
  Server. 1.1 – oznakowanie
  Serwer. 1.2 — oznakowany w edycji
  Identyfikator sieci VLAN 13-porty-EXT. 3-Edycja-nieoznakowane
  Server. 1.1 – oznakowanie
  Serwer. 1.2 — oznakowany w edycji

 3. Skonfiguruj funkcję hypervisor, aby oznakować pakiety wychodzące.

 4. Ponieważ zewnętrzne porty są nieoznakowane, nie jest wymagana żadna specjalna konfiguracja dla innych przełączników.

Powrót do początku


Wiele sieci VLAN w jednym module obliczeniowym i co najmniej jedna sieć VLAN na wielu podzbiorowych portach zewnętrznych

Aby zwiększyć przepustowość do innych przełączników, Utwórz grupę agregacji łącz (opóźnienie) na portach zewnętrznych

Multiple VLANs on one Compute Module, and one or more VLANs on multiple trunked external ports

Skonfiguruj przełącznik
Wprowadź zaawansowaną konfigurację przełącznika
Otwarta konfiguracja warstwy 2-Interfejs-opóźnienie
Edytuj LAG1

Edit LAG1

Dodaj opis. W tym przykładzie nastąpi połączenie z przełącznikiem Cisco *.

 

UwagaPozostaw pozostałe ustawienia domyślne.

LAG Configuration settings

Pamiętaj, aby kliknąć przycisk Zastosuj, zanim klikniesz przycisk Zamknij.
Otwarcie warstwy 2-Interfejs-członkostwo w OPÓŹNIENIEm
Edytuj ToCisco

Edit ToCisco

Dodaj pierwsze cztery porty zewnętrzne

LAG Membership settings

LAG Membership settings with LACP

Kliknij przycisk Apply, a następnie zamknij

LAG Membership

Otwieranie warstwy 2-członkostwo w sieci VLAN
Wybierz sieć VLAN o IDENTYFIKATORze 10 z listy rozwijanej
Wybierz przycisk radiowy opóźniania
Edycja opóźnienia 1

Edit LAG1

Ustaw stan interfejsu na oznaczony

Edit VLAN membership

Domyślnie każda sieć VLAN jest definiowana przez użytkownika jako oznakowany lub nieoznakowany (Full IEEE 802.1 Mode q). Jeśli chcesz przypisać interfejs do pojedynczej nieoznakowanej sieci VLAN, Otwórz

Warstwa 2-VLAN-członkostwo-ustawienia interfejsu VLAN-opóźnienie 1
Wybierz polecenie Edycja
Ustaw tryb opóźnienia sieci VLAN na dostęp

VLAN Interface settings

Jeśli potrzebujesz wszystkich sieci VLAN otagowanych z wyjątkiem jednego, ustaw tryb opóźnienia sieci VLAN na magistralę.

Aby skonfigurować przełącznik zewnętrzny, zapoznaj się z dokumentacją przełącznika. W przypadku niektórych przykładowych poleceń zobacz Tworzenie magistrali wieloportowej z przełącznikiem zewnętrznym

Powrót do początku