Odebrano błąd aktualizacji mikrokodu po uaktualnieniu Intel® Xeon® procesora

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000006993

19-12-2019

Procesory Intel® umożliwiają wprowadzanie drobnych aktualizacji oprogramowania w systemie BIOS płyty głównej specyficznej dla procesora. Krok procesora jest podobny do wersji sprzętowej. Liczba skoków jest zwiększana w odniesieniu do projektu procesora, np. "Errata" poprawek.

Co widzę?

Jeśli BIOS nie zidentyfikuje poprawnie procesora, może wystąpić jeden z następujących błędów mikrokodu aktualizacji:

  • Błąd: wymagana aktualizacja mikrokodu
  • Błąd: mikrokodu nie został znaleziony w systemie BIOS dla zainstalowanego procesora
  • Błąd: niepoprawne dane aktualizacji systemu BIOS

Jak rozwiązać ten problem.

Aby rozwiązać błąd aktualizacji mikrokodu, skontaktuj się z producentem komputera lub płyty głównej, aby uzyskać odpowiednie pliki i instrukcje aktualizacji systemu BIOS.

Przed zainstalowaniem poprawki systemu BIOS Sprawdź, czy opcja Zezwalaj na aktualizację systemu BIOS jest włączona w systemie BIOS (jeśli dotyczy).

Jeśli producent systemu lub płyty głównej nie dostarcza plików aktualizacji systemu BIOS, może nie sprawdzić ich poprawności do użycia z zainstalowanym procesorem. W tym przypadku procesor jest niezgodny z płytą główną.