Informacje regulacyjne dotyczące procesorów Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000007015

29-08-2022

Informacje dotyczące przepisówNotatki

Deklaracja zgodności (DoC) dla procesorów pudełkowanych Intel®

Znany również jako certyfikat CE lub Deklaracja zgodności dostawcy

DoC to dokument, w którym oświadcza, że wymienione /objęte nim produkty są zgodne z wymogami regulacyjnymi oraz międzynarodowych norm i dyrektyw (bezpieczeństwo, EMC, RoHS i inne) odpowiednie dla produktu.

Uwaga
  1. W przypadku procesorów tylko procesory pudełkowany mają Deklarację zgodności firmy Intel. Procesory niekodowane (paletowane) są dostarczane producentom zewnętrznym. Producenci ci są odpowiedzialni za przeprowadzanie testów na poziomie systemowym i tworzenie własnej Deklaracji zgodności.
  2. Firma Intel nie dostarcza dokumentacji dokumentacji dokumentacji doc dla produktów w przedsprzedaży, próbek inżynieryjnych lub produktów nieobjętych przychodami. Firma Intel nie obsługuje produktów wycofanych z produkcji, ponieważ części te nie są aktywne, nie są już produkowane ani kupowane, a ich inwentaryzacja nie jest dostępna.

Wskaźniki zgodności eksportu mikroprocesora Intel®

Gigaflopy (GFLOPS) i wartości dostosowane do maksymalnej wydajności (APP) dla procesorów Intel®

PCN (powiadomienia o zmianach produktów)

 

Informacje takie jak wycofanie produktu z produkcji, oznakowanie produktu, nośniki produktu, dokumentacja lub etykieta.

MDDS (dane katalogowe deklaracji materiałów dla procesorów Intel®

 

Deklaracja RoHS w Chinach

Informacje takie jak RoHS, niska zawartość halogenków i inne substancje deklarowalne.

Certyfikat testu CB

System oceny zgodności systemu IEC dla urządzeń i komponentów elektrotechnicznych (IECEE) dla mikroprocesorów – certyfikat testu CB.

REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie ograniczonej jakości)

List ten zawiera ważne informacje na temat zgodności z regulacjami REACH Unii Europejskiej dotyczącymi produkcji i stosowania substancji chemicznych.

Certyfikaty bezpieczeństwa na poziomie systemuSkontaktuj się z producentem systemu w celu uzyskania tego rodzaju certyfikatu. Jego obowiązkiem jest przeprowadzanie testów na poziomie systemowym i dostarczanie takiego certyfikatu.

 

Powiązany temat
Samoobsługowy zbiór specyfikacji technicznych produktów dla produktów serwerowych Intel® (Znajdź informacje dotyczące przepisów w łączach do specyfikacji produktu do PLIKÓW PDF)