Informacje regulacyjne dotyczące procesorów Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000007015

29-10-2021

Informacje dotyczące przepisówNotatki

Deklaracja zgodności (DoC) dla procesorów pudełkowanych Intel®

Znany również jako certyfikat CE lub Deklaracja zgodności dostawcy

DoC to dokument, w którym oświadcza, że wymienione /objęte nim produkty są zgodne z wymogami regulacyjnymi oraz międzynarodowych norm i dyrektyw (bezpieczeństwo, EMC, RoHS i inne) odpowiednie dla produktu.

UwagaW przypadku procesorów tylko procesory pudełkowany mają Deklarację zgodności firmy Intel. Procesory niekodowane (paletowane) są dostarczane producentom zewnętrznym. Producenci ci są odpowiedzialni za przeprowadzanie testów na poziomie systemowym i tworzenie własnej Deklaracji zgodności.

Wskaźniki zgodności eksportowania mikroprocesorów Intel®

Gigaflopy (GFLOPS) i wartości dostosowane do maksymalnej wydajności (APP) dla procesorów Intel®

PCN (powiadomienia o zmianach produktów)

 

Informacje takie jak wycofanie produktu z produkcji, oznakowanie produktu, nośniki produktu, dokumentacja lub etykieta.

MDDS (dane katalogowe deklaracji materiałów dla procesorów Intel®

 

Deklaracja RoHS w Chinach

Informacje takie jak RoHS, niska zawartość halogenków i inne substancje deklarowalne.

Certyfikat testu CB

System oceny zgodności systemu IEC dla urządzeń i komponentów elektrotechnicznych (IECEE) dla mikroprocesorów – certyfikat testu CB.

REACH (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie ograniczonej jakości)

List ten zawiera ważne informacje na temat zgodności z regulacjami REACH Unii Europejskiej dotyczącymi produkcji i stosowania substancji chemicznych.

 

Powiązany temat
Samoobsługowy zbiór specyfikacji technicznych produktów dla produktów serwerowych Intel® (znajdź informacje dotyczące przepisów w łączach do PDF specyfikacji produktu)