Jak wyodrębnić i odczytać dziennik zdarzeń systemowych (ETHERNET) dla serwerowych płyt głównych Intel®

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007037

23-09-2021

Uwaga

Ten artykuł odnosi się do wycofanych z produkcji płyt głównych i systemów. Jeśli poniższe informacje nie odnoszą się do Twojej płyty głównej lub systemu, możesz również pobrać Przeglądarkę dzienników zdarzeń systemowych (ETHERNET) i inne narzędzia konfiguracyjne dla innych produktów. Alternatywnym narzędziem, na przykład, jest narzędzie Intel® System Information Retrieval Utility(Sysinfo). Alternatywnie, jeśli masz dostęp do zintegrowanej konsoli internetowej kontrolera zarządzania płyty bazowej (integrated BMC), wygeneruj dzienniki ETHERNET w sekcji Dziennik zdarzeń >Event Log->Save serwera.

Czym jest przeglądarka rejestracji zdarzeń systemowych (THEOO) w systemie?

URZĄDZENIE W PRZEGLĄDARCE JEST NARZĘDZIEM do rozwiązywania problemów lub przeglądania potencjalnych problemów związanych z Twoim Intel® Server Platform. W zależności od platformy, z której korzystasz, możesz odczytać/rozpakować INTERFEJS ROZSZERZONEGO oprogramowania sprzętowego (EFI*), Windows*, Linux* lub DOS.

Jak odczytywać/wyodrębniać PAMIĘĆ OC?

Dla wszystkich serwerowych płyt głównych Intel® S7000FC4UR, X38MLST, S5400SF, S3420GP i S5500/S5520 użyj WERSJI 2.01 w powłoce UEFI*, Windows lub Linux.

W przypadku wszystkich płyt głównych Z serii S5000 i S3200SH użyj WERSJI 1.54 , ABY UZYSKAĆ DOS lub W WERSJI 2.01 DLA SYSTEMU WINDOWS lub Linux.

Jak uruchomić przeglądarkę ETHERNET Viewer w powłoce EFI?

Narzędzie URUCHAMIA SIĘ NA SERWERACH DOCELOWYCH w powłoce EFI v1.1 lub v2.0, w zależności od platformy:

 1. Pobierz przeglądarkęTĄDC z Centrum pobierania.
 2. Rozpakuj plik, najlepiej za pomocą ołówka USB.
 3. Podłącz urządzenie (na przykład pióro USB) za pomocą rozpakuwanego narzędzia DO PRZEGLĄDARKI, do serwera, z którego chcesz rozpakować ETHERNET.
 4. Włącz zasilanie serwera i naciśnij klawisz F6, by przejść do menu wyboru urządzenia rozruchowego.
 5. Wybierz opcję powłoki EFI i naciśnij klawisz Enter.
 6. Gdy znajdujesz się w powłoce EFI, zmień stację napędu na pióro USB, wpisując fs0: (0 to zwykle pióro USB). Następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Jeśli to polecenie nie zadziała, odwzoruj pendrive USB za pomocą polecenia mapa –r. Następnie należy odpowiednio zmienić stację napędu.
 8. Otwórz folder zawierający PRZEGLĄDARKĘ, wpisując: cd: . Następnie naciśnij klawisz Enter.
 9. Wyszukaj katalog zawierający PRZEGLĄDARKĘ, i zrealij plik z programem plik.efi.

Command prompt example

SEL Viewer ver. 2.0.1 build 11

Jak uruchomić przeglądarkę ETHERNET w systemie Windows?

Narzędzie Wi-Fi (WIOŚ) w systemie Windows działa w następujących wersjach systemu Windows:

 • Windows* Server 2003 Enterprise (wersja 32-bitowa i EM64T)
 • Windows Server 2008 Enterprise (wersja 32-bitowa i EM64T)
 • Windows Server 2008 R2 EM64T
 • Windows XP SP3 (wersja 32-bitowa)
 • Windows 7 (wersja 32-bitowa i EM64T)
 • Windows PE 2004 (1.5 — zbudowany z systemu Windows XP Professional z SP2)
 • Windows PE 2005 (1.6 — zbudowany z Windows Server 2003 z SP1)
 • Windows PE 2.0 (zbudowany z 32-bitowego systemu Windows Vista)
 • Windows PE 2.1 (zbudowany z systemu Windows Vista SP1 (32-bitowego i EM64T lub Windows Server 2008 EM64T)

Zainstaluj sterownik imb przed uruchomieniem przeglądarki ETHERNET Viewer w systemie operacyjnym z systemem operacyjnym Windows.

Sterownik znajduje się w pakiecie ZDUS Viewer:

 1. Pobierz przeglądarkę DSC Viewer dla systemu Windows z Centrum pobierania i rozpakuj ją do wybranej lokalizacji.
 2. Skopiuj odpowiedni folder, w zależności od wersji systemu operacyjnego (x86 lub x64), z lokalizacji wydanej przez narzędzie do katalogu głównego dysku twardego (na przykład c:\x86).
 3. Otwórz okno wiersza poleceń i zmień na ten katalog zawierający narzędzie i powiązane pliki (na przykład cd c:\program programowy .
 4. Zmień na katalog, w którym znajduje się sterownik imb.
 5. Zainstaluj sterownik imb poprzez wykonanie pliku install.cmd , określając pełną ścieżkę folderu, w którym pliki zostały skopiowane (na przykład zainstaluj c:\x86\imbdriver\x86).
 6. Po pomyślnym zainstalowaniu sterownika imb, musisz przejść z powrotem do pierwszego katalogu i uruchomić narzędzie DSC Viewer, wykonując plik z programem kopiview.exe w wierszu poleceń.

Command prompt example

Jak uruchomić przeglądarkę ETHERNET Viewer w systemie Linux?

Narzędzie START VIEWER dla systemu Linux działa w następujących dystrybucjach Linuxa:

 • Aktualizacja RHEL5 3 (wersja 32-bitowa i EM64T)
 • SLES11 (wersja 32-bitowa i EM64T)

Możesz uruchomić przeglądarkę START DLA systemu Linux jako aplikację opartą na interfejsie graficznym (GUI) lub aplikację wiersza poleceń. GUI zapewnia całą funkcjonalność jako wiersz wiersza polecenia, w tym wyczyszczenie PLIKU lub zapisanie zawartości INTERFEJSU SIECIOWEGO w pliku.

Aby otworzyć INTERFEJS GRAFICZNY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA XL W systemie Linux, należy zainstalować środowisko Java* Runtime Environment (JRE*) i uruchomić XServer*:

 1. Pobierz z Centrum pobierania przeglądarkę LINUX i rozpakuj ją do wybranej lokalizacji.
 2. Upewnij się, że środowisko Java Runtime Environment (JRE) jest zainstalowane (na przykład otwórz terminal i wprowadź polecenie: program programowy, program programowy, program programowy, program, w którym program jest zainstalowany w programie Java-1.5.0-sun-de sferyka).
 3. Upewnij się, że XServer działa.
 4. Skopiuj wszystkie pliki i podkatalogi z lokalizacji wydanej przez narzędzie do folderu na dysku twardym (na przykład /home/program programowy.
 5. Uruchom PRZEGLĄDARKĘ NUMERU WIOŚ w interfejsie wiersza poleceń:

/Koderimview [Opcje] [Nazwa pliku KOD] lub ./cli [Opcje] [NAZWA PLIKU WIOŚ]

Uruchom GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA WIDŁ.

/Chyłka

PRZEGLĄDARKA VIEWER DLA DOS (wersja 1.54)

W systemie DOS można również uruchomić narzędzie DO Viewer na serwerowych płytach głównych Intel® z serii S5000:

 1. Pobierz przeglądarkę VIEWER DLA DOS z Centrum pobierania.
 2. Rozpakuj pakiet do urządzenia startowego, takiego jak startowy pióro USB.
 3. Podłącz urządzenie startowe z rozpakuwanym narzędziem DOKU VIEWER do serwera, z którego chcesz rozpakować SYSTEM WIOŚ.
 4. Włącz zasilanie serwera i naciśnij klawisz F6, by przejść do menu wyboru urządzenia rozruchowego.
 5. Wybierz opcję startowego urządzenia i naciśnij klawisz Enter.
 6. Gdy znajdujesz się w środowisku DOS, wejrzyj do katalogu zawierającego PRZEGLĄDARKĘ, i wykonaj plik z programem sekwencyjnym.

command prompt example

W wybranym przez Ciebie miejscu do analizy zawsze można zapisać NUMER WIOŚ w formacie .txt:

SEL Viewer ver. 1.5.4

Więcej informacji można znaleźć zarówno w podręcznikach dla przeglądarki, jak i rozwiązywania problemów.