Lista zgodności z płytami zapasowymi dla kontrolerów Intel® RAID i Intel® RAID Modules

Dokumentacja

Kompatybilność

000007104

20-06-2018

Ze względu na dużą liczbę możliwych konfiguracji nie jest użyteczna lista wszystkich urządzeń przetestowanych pod kątem zgodności. Aby sprawdzić zgodność karty, Użyj narzędzia konfigurator serwerów.

Na ogół bieżąca generacja kart RAID jest uruchamiana w 12 GB/s i jest zgodna z płytami, systemami i płytami z płyty gotowych, które zostały opracowane w 2013 lub nowszej wersji, które działają także pod adresem 12 GB/s.

Intel oferuje wiele zestawów okablowania, które ułatwiają integrację produktów RAID w określonych systemach serwerowych Intel®. Zapoznaj się z instrukcją obsługi serwerowych, list części oraz przewodnika po konfiguracji dla danego serwera, aby uzyskać kody kolejności zestawów przewodów.