Obsługiwane funkcje graficzne 2D/3D

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000007136

29-10-2020

Listy obsługiwanych funkcji graficznych i wideo można podzielić na dwie części:funkcje graficzne 3D
 • Full-OpenGL * 1,3 ICD (instalowalny sterownik klienta)
 • Zgodność z DirectX * 9,0, 8. x i 7. x
  • Obsługiwane są określone funkcje programu DirectX 9,0
 • 32 bitów na piksel (BPP) obsługa True Color 3D
  • Pozwala na tworzenie tekstur i renderingów wysokiej jakości
 • funkcje wydajności 3D
  • 200 MHz – zegar graficzny
  • Obsługa pamięci DDR SDRAM zwiększa wydajność pamięci wideo w 3D
   • Pamięć DDR SDRAM zapewnia dużą wydajność w trójwymiarowym zamówieniu pomiędzy PC1600 i PC2100 pamięcią
   • Od czasu buforowania ramki, buforu głębokości i tekstur wszystkie współużytkowane pasma pamięci, zwiększenie przepustowości zapewnia większe zyski w wydajności 3D.
  • Technologia renderująca strefy
   • Renderuje scenę 3D w kawałkach, aby zmniejszyć wymaganą przepustowość pamięci dla danej sceny
 • Aparat instalacji i renderowania 3D
  • Trójkąty, paski i wentylatory
  • Szybkie tworzenie podbiegów i podcinania pikseli
  • Tylne usuwanie
  • Wygładzone linie (tylko w standardzie OpenGL)
  • Punkty ikon
 • Aparat tekstury
  • Do 4 tekstur/pikseli na jednym przebiegu
  • Rozmiar tekstury do 2048x2048
  • Na perspektywę piksela skorygowane mapowanie tekstury
  • Samodzielne składanie tekstury
  • 12-poziom szczegółów mapy MIP o rozmiarach od 1x1 do 2Kx2K
  • Wszystkie formaty tekstury, w tym 32-bitową RGBA i 8-bitową paletę
  • Mapy alfa i luminancja
  • Tekstura ColorKeying/ChromaKeying
  • Filtracja dwuliniowa, trilinear MIP – filtrowanie wg zamapowanych
  • Filtrowanie Anisotropic
   • Wysokiej jakości opinie o powierzchni ukośnej
  • Mapowanie odbicia w środowisku sześciennym
  • Nierówności i przyjazne dla środowiska (DOT3) odwzorowanie
   • Modele – szczegóły powierzchni
  • Skompresowane tekstury
 • Funkcje rasteryzacji
  • & – Cieniowanie Gouraud
  • Kolorowe mieszanie kolorów dla przezroczystości
  • Wierzchołki i efekty zamglenia i przeprogramowalnych pikseli
  • Oświetlenie Specular kolorowe
  • Wygładzanie linii i pełnej sceny
  • 16-bitowe i 24-bitowe buforowanie Z i W
   • Duża precyzja buforu głębokości zwiększa ogólną jakość sceny
  • 8-bitowe buforowanie wzornika
   • Często używane do cieni
  • Obsługa podwójnego i potrójnego buforu renderowania
  • kolor 16-bitowy i 32-bitowy
  • Folia/translucency (mieszanie alfa)
   • Efekty, takie jak pola sił, płomieńi i wiązki plazmy
  • Docelowe Alpha
  • Pomoc techniczna dotycząca szybkiego czyszczenia
funkcje graficzne 2D
 • 32 BPP True Color – obsługa 2-w
 • 256-bitowe wypełnienie wzorkiem i wydajność silnika BLT
 • Programowalny, 3-kolorowy kursor przezroczysty
 • Konwersja przestrzeni kolorów
 • Obsługa funkcji GDI+ *
  • Wygładzone linie
  • Kursor o przejściach alfa
  • Tekst wygładzony
  • Rozciąganie alfa blitter
  • kolor 8-bitowy, 16-bitowy i 32-bitowy
 • Wideo
  • Dynamiczne Roberty i sploty obsługujące strumienie wideo
  • SyncLock * – filmy ekranowe i TELEWIZYJNe do źródeł wideo
 • Nakładka wideo
  • Nakładka skalowalna dla jednej wysokiej jakości
  • Wiele funkcji nakładki zapewnianych przez rozciągnięcie blitter
  • 5-Wybierz poziomo, 3-Wybierz pionowo przefiltrowane skalowanie
  • Niezależna korekcja gamma
  • Niezależna Jasność/Kontrast/Nasycenie
  • Obsługa niezależnych odcieni/odcieni
  • Colorkeying docelowy
  • Źródło chromakeying