Włącz rozwiązanie problemu panelu w przypadku sterowników karty graficznej Intel®.

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007138

27-09-2022

Co widzę?

Wyświetlacz nie rozciąga się, aby wypełnić ekran laptopa w aplikacjach pełnoekranowych i w grach, które wykorzystują rozdzielczości poniżej natywnej rozdzielczości LCD.

Jak to naprawić?

Aby włączyć panel z 12.0 (lub późniejszymi) sterownikami grafiki, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit, a następnie wybierz Opcje graficzne, a następnie Dopasowanie panelu, a następnie Włączone.