Jak zatrzymać Intel® RAID Controller, aby dźwięk był emitowany po zakończeniu odbudowywania z dyskiem zapasowym

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007150

15-06-2020

Po zakończeniu procesu odbudowywania w przebudowy za pomocą dysku zapasowego, kontroler może kontynuować pracę z dłuższymi interwałami (1 sekundę, 3 sekundy wyłączona), nawet po ponownym uruchomieniu systemu.

Dlaczego dźwięk jest w dalszym powodach?

Funkcja kopiowania wstecz może być używana z gorącą zapasem w celu utrzymania oryginalnej konfiguracji RAID.

Jeśli funkcja ta jest włączona (domyślna) i dysk zapasowy jest przypisywany, w przypadku awarii dysku lub spodziewanej awarii, konfiguracja zapasowa staje się niedostępna i jest używana do odbudowywania. Po ukończeniu odbudowywania kontroler kontynuuje dźwięk z interwałami 1 sekundę, 3 sekundy, aby powiadomić o tym, że obsługa zapasu gorącego została wykorzystana do odbudowy i oczekuje na zastąpienie uszkodzonego dysku, dzięki czemu można "skopiować" dane na nowo zastąpiony dysk i przywrócić tymczasowy dysk pamięci zapasowej w stanie zapasu gorącego.

Uwaga

Zobacz Przewodnik po użytkownikach oprogramowania , aby uzyskać dalsze informacje na temat dźwięków dźwiękowych i funkcji kopiowania wstecznego.

Jak rozwiązać ten problem

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zastąpić uszkodzony dysk, aby kontroler mógł ukończyć operację kopiowania wstecz:

  1. Znajdź uszkodzony dysk.
  2. Zastąp dysk uszkodzony nowym dyskiem i włóż go ponownie w tym samym gnieździe.
  3. Kontroler rozpocznie operację kopiowania wstecz.
  4. Dźwięk powinien zostać zatrzymany po wykonaniu operacji kopiowania wstecznego.