Narzędzie RAID symulator dla konsoli systemu Intel® Embedded Server RAID Technology II BIOS

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007159

13-09-2017

Ten kontroler RAID oparty na hoście wykorzystuje Chipset, procesory i pamięć płyty serwerowej w celu zapewnienia trybów RAID 0, 1 i 10. RAID 5 jest dostępna z opcjonalnym Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5.

Narzędzie RAID Simulator symuluje środowisko konsoli systemu BIOS Intel Embedded Server RAID Technology II bez konieczności konfigurowania systemu serwerowego. Zobacz warunki użytkowania firmy Intel.