Technologia Flash * Backup with SuperCap * dla Intel® RAID Controller RS2VB0x0

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007176

06-06-2019

Co to jest jednostka kopii zapasowej w formacie Flash?

Jednostka kopii zapasowej Flash to płyta pamięci 512 MB, która jest instalowana na płycie głównej kontrolera RAID w postaci pamięci cache RAID. Jednostka kopii zapasowej Flash nie jest wymienna ani wymienialna.

Rodzina Intel® RAID Controller RS2VB0x0 wykorzystuje technologię flash * backup with SuperCap *. Jednostka kopii zapasowej Flash to moduł pamięci cache zainstalowany w kontrolerze. Rodzina kontrolerów RAID Intel RS2VB0x0 jest instalowana z modułem SuperCap.

Flash Back Up Unit

Front View & Back View
Jednostka kopii zapasowej Flash
Widok z przodu – Widok z tyłu

Jak używać Intel® RAID Controller RS2VB0x0 z modułem SuperCap?

Kontrolery RS2VB0x0 są wyposażone w moduł SuperCap, który działa jako jednostka zapasowa do obsługi baterii, przy zapewnieniu funkcjonalności w cyklu życia Intel® RAID Controller. SuperCap wykorzystuje kondensatory, aby utrzymać obciążenie przy użyciu napięcia. W przypadku awarii zasilania SuperCap jest w stanie Intel® RAID Controller jednostki kopii zapasowej w formacie Flash wystarczająco długo, aby skopiować zawartość pamięci cache na TRWAŁą pamięć flash na potrzeby długotrwałego przechowywania danych.

SuperCap Module
Moduł SuperCap

Jednostka kopii zapasowej Flash i SuperCap są połączone z przewodowym kablem energetycznym (włączonym) podłączonym do białych złączy na dwóch urządzeniach.

Co zawiera SuperCap?

SuperCap zawiera obwody monitorujące, które zgłaszają status do narzędzia Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2.

Okres gwarancyjny dla jednostki kopii zapasowej SuperCap i pamięci flash wynosi trzy lata.