Błąd: składnik nienadający się Intel® Compute Module

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007191

17-11-2017

Graficzny interfejs użytkownika może wskazywać składnik błędu w zakresie niezdatnym do modułu obliczeniowego, modułu pamięci masowej lub modułu Ethernet; zwykle po aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nienadający się element oznacza, że aktualizacja nie powiodła się dla wymienionego składnika. W poniższej tabeli wymieniono niektóre typowe przyczyny i rozwiązania.

SkładnikRozwiązanie
SCM (moduł kontroli pamięci masowej)Fizyczne usunięcie i włożenie modułu podlegającego usterce. Jeśli problem nie ustąpi:
  1. Wyłącz każdy moduł obliczeniowy.
  2. Wyjmij przewód zasilający z obudowy.
  3. Wysuń wszystkie dyski twarde. Nie ma potrzeby w pełni usuwać ich z kieszeni na napędy; Wystarczy upewnić się, że są one odłączone od dysków z płytami montażowymi.
  4. Podłącz przewód zasilający obudowy podwozia.
  5. Jeśli Menedżer SCM działa prawidłowo, powtórz kroki 1 i 2, ponownie włóż wszystkie dyski twarde, a następnie podłącz przewody zasilające obudowy.
  6. Jeśli ten problem nadal występuje w SCM, zapoznaj się z instrukcją poniżej tej tabeli w celu pobrania pliku diagnostycznego i skontaktowania się z pomocą techniczną.
Moduł obliczeniowyPrzestarzały sterownik sieciowy: Zaktualizuj sterownik sieci dla MFS5000SI lub MFS5520VI lub MFS2600KI.
Moduł obliczeniowyNieobsługiwane dyski twarde lub pamięć: Sprawdź, czy dyski twarde i pamięć znajdują się na testowanej liście
Moduł obliczeniowyNieobsługiwany system operacyjny: Sprawdź, czy jest obsługiwany
Moduł obliczeniowyInne: fizyczne usunięcie i włożenie modułu podlegającego usterce. Jeśli problem nie ustąpi, wyczyść CMOS i Włącz zworkę odzyskiwania systemu BIOS. Instrukcje znajdują się w specyfikacji produktów technicznych.
Moduł obliczeniowyBłąd w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego: Podłącz lokalną klawiaturę USB, mysz i monitor. Upewnij się, że EFI jest podstawowym poleceniem rozruchowym.
[F2], aby wejść do systemu BIOS | Opcje rozruchu | Opcja rozruchu #1 | Powłoka EFI
Inny składnikZainstalowano dwa przełączniki Ethernet, a łącze administracyjne włączone:
W graficznym interfejsie CMM wybierz system | Przełączniki | Konfiguracja zaawansowana
Wskaźnik myszy nad dowolnym portem i wybierz polecenie Konfiguracja portu
Wybierz port | °. XC | Status administratora | Dół
i port | °. SC | Status administratora | Dół
Inny składnikZresetuj CMM.
Inny składnik staje się niezdatny po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowegoPrzejrzyj instrukcje dotyczące instalacji. Często istnieją określone kierunki postępowania.
 

Jeśli problem nie ustąpi, Pobierz plik diagnostyczny z graficznego interfejsu użytkownika CMM (raporty | Diagnostyka | Dane usługi | Pełna diagnostyka systemu). Jeśli ten problem wystąpił w trakcie aktualizacji, należy poinformować klienta, aby poinformował o obsłudze poprzednich i aktualnych wersji oprogramowania.