Obsługiwane systemy operacyjne dla Intel® Server Board S3000AH

Dokumentacja

Kompatybilność

000007206

14-02-2020

W poniższej tabeli przedstawiono listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla Intel® Server Board S3000AH. Każdy z wymienionych systemów operacyjnych został przetestowany pod kątem zgodności z Intel® Server Board S3000AH Base System Configuration, który znajduje się w sekcji 2 przetestowanego sprzętu i listy systemów operacyjnych. Systemy operacyjne są obsługiwane tylko w określonych konfiguracjach systemu podstawowego, z którymi zostały przetestowane.

Poniższa tabela wskazuje także, czy każdy system operacyjny otrzymał podstawowe testy instalacyjne, czy kompatybilność z kartą/urządzeniem peryferyjnym i testem naprężenia. Jeśli w poniższej tabeli nie odnotowano wytycznych dotyczących instalacji, system operacyjny został zainstalowany zgodnie z oczekiwaniami przy użyciu instalacji producenta.

Systemy operacyjne obsługiwane przez oprogramowanie Intel® Server Management mogą różnić się od systemów operacyjnych obsługiwanych przez serwerową płytę główną. W przypadku systemów operacyjnych obsługiwanych przez tę wersję należy zapoznać się z dokumentami dotyczącymi dokumentów Readme i instrukcji użytkownika, dołączanymi jako część każdej dystrybucji w ramach zarządzania serwerem firmy Intel.

 

System operacyjnyTyp badańNotatki
Microsoft Windows * Server 2003 Enterprise Edition, SP1/Microsoft Windows Small Business Server 2003 *& Zgodności – obciążenie1, 3
Microsoft Windows * Server 2003 Enterprise Edition, EM64T, SP1& Zgodności – obciążenie1
SuSE * Linux Enterprise Server 9, SP3& Zgodności – obciążenie1
SuSE * Linux Enterprise Server 9, EM64T, SP3& Zgodności – obciążenie1
RedHat * Enterprise Linux 4,0 AS, aktualizacja 2& Zgodności – obciążenie1
RedHat * Enterprise Linux 4,0, EM64T, UPDATE2& Zgodności – obciążenie1
SuSE * Linux Enterprise Server 10& Zgodności – obciążenie1
SuSE * Linux Enterprise Server 10, EM64T& Zgodności – obciążenie1
RedHat * Enterprise Linux 4,0 AS, aktualizacja 4& Zgodności – obciążenie1
RedHat * Enterprise Linux 4,0, EM64T, aktualizacja 4& Zgodności – obciążenie1
RedHat * Enterprise Linux 5,0& Zgodności – obciążenie1
RedHat * Enterprise Linux 5,0, EM64T& Zgodności – obciążenie1
Microsoft Windows * XP Professional z dodatkiem SP2Instalacja podstawowa2
Microsoft Windows * XP Professional, EM64T, SP2Instalacja podstawowa2
Novell NetWare * 6,5, SP5Instalacja podstawowa2
Microsoft Windows * 2000 Advanced Server, SP4/Microsoft Windows Small Business Server 2000 *Instalacja podstawowa2, 4
Microsoft Windows Vista * EnterpriseInstalacja podstawowa2
Microsoft Windows Vista * Enterprise EM64TInstalacja podstawowa2
RedHat * Enterprise Linux 3,0, aktualizacja 8, EM64TInstalacja podstawowa2

 

Notatki
  1. Zgodność karty/urządzenia peryferyjnego i testy naprężenia są wykonywane tylko na najbardziej aktualnej wersji obsługiwanego systemu operacyjnego w chwili przeprowadzania danego procesu weryfikacji. Zgodność karty/urządzenia peryferyjnego i proces testowania naprężenia składa się z trzech obszarów: platformy podstawowej, wielu kart i trwałości:
    1. Platforma podstawowa: Każda platforma podstawowa pomyślnie zainstalowała dany system operacyjny, pomyślnie przeprowadzono test naprężenia dysku i pomyślnie uruchomiono test naprężenia sieci.
    2. Wiele kart: testy weryfikacji wielu kart (MAV) wykorzystują konfiguracje i Zestawy testowe, aby uzyskać dokładny widok wydajności serwera w różnych złożonych konfiguracjach, przy jednoczesnym działaniu z klientami sieciowymi. Każda konfiguracja jest badana przez co najmniej 12 godzin.
    3. Test wytrzymałościowy: Ta sekwencja testów wykorzystuje konfiguracje z kartami dodatku 2-6 (w zależności od używanej obudowy) na minimalny 72-godzinny test uruchomiony bez iniekcji błędów. Każda konfiguracja przebiega test instalacji, test naprężenia w sieci/dysku oraz test kopii zapasowej na taśmie. Wszystkie błędy krytyczne, które wystąpiły, będą wymagały zakończenia ponownego uruchomienia testu.
  2. Podstawowe testy instalacji są wykonywane z każdym obsługiwanym systemem operacyjnym. Podstawowe testy instalacyjne sprawdzają, czy płyta serwerowa może zainstalować system operacyjny i czy podstawowy zestaw funkcji sprzętu jest funkcjonalny. Niewielki zestaw urządzeń peryferyjnych jest używany tylko w celach instalacyjnych. Nie przetestowano kart adapterów dodatków. Testy mogą obejmować łączność sieciową i uruchamianie firmowych i branżowych standardowych zestawów testów.
  3. Testy firmy Intel zostały zakończone z systemem Microsoft Windows Server 2003 *. Intel® Server Board S3000AH obsługuje tylko część systemu operacyjnego Microsoft Windows Small Business Server 2003 *. Część aplikacji nie jest testowana ani obsługiwana.
  4. Testy firmy Intel zostały zakończone z systemem Microsoft Windows 2000 Server *. Intel® Server Board S3000AH obsługuje tylko część systemu operacyjnego Microsoft Windows Small Business Server 2000 *. Część aplikacji nie jest testowana ani obsługiwana.