Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt dla kart Intel® Ethernet detalicznych

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000007227

26-03-2021

Zmiana gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
Wycofane karty sieciowe firmy Intel będą przestrzegać 5-letniego okresu gwarancji od daty ogłoszenia przez firmę Intel zakończenia cyklu eksploatacji lub zakończenia jej eksploatacji.  Wycofane karty sieciowe, które obecnie nie są objęte okresem 5 lat, nie są już objęte gwarancją.  Ta zmiana będzie działać bez zmian we wszystkich kartach sieciowych firmy Intel.

Pod tym linkiem znajduje się pełna lista wycofanych z sprzedaży kart sieciowych firmy Intel, które nie są objęte 5-letnią gwarancją i nie są już objęte gwarancją: Lista wycofanych z sprzedaży Intel® Ethernet kart sieciowych

Karty sieciowe firmy Intel, które są nadal aktywne i wysyłka będą nadal przestrzegały zasad ograniczonej gwarancji dożywotniej.

UwagaNiniejsza gwarancja nie ma zastosowania do klientów, jeśli są Państwo konsumenckimi, zgodnie z prawem konsumenckim.
Odwiedź stronę Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy Australii, aby zobaczyć ograniczoną gwarancję obowiązującą dla klientów z firmy Australii.


INTEL® REGULAMIN GWARANCJI, POMOCY TECHNICZNEJ I USŁUG

Niniejsze warunki gwarancji® pomocy technicznej i usług Intel® ("Regulamin usługi") są objęte gwarancją i usługami pomocy technicznej świadczonych przez firmę Intel pierwszemu użytkownikowi końcowemu ("Klient"), który zakupił produkty Karty sieciowej Intel® ("Produkty") bezpośrednio od firmy Intel Corporation ("Intel") lub pośrednio od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora firmy Intel ("Autoryzowany sprzedawca"). O ile firma Intel nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie wnioski Klienta dotyczące gwarancji i usług pomocy technicznej dotyczące Produktów będą zaakceptowane wyłącznie na zasadach i warunkach niniejszego dokumentu, niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych lub zawartych w każdym wcześniej wydrukowanym zmowach klienta lub podobnej dokumentacji zamówienia. Z wyjątkiem zakresu określonego w niniejszym Regulaminie świadczenia usług, umowa zakupu autoryzowanego sprzedawcy lub regulamin sprzedaży lub w przypadku braku takich dokumentów, regulamin sprzedaży firmy Intel znajdujący się w firmie /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html określa warunki gwarancji i obsługi technicznej produktów. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i warunków sprzedaży firmy Intel oraz niniejszego Regulaminu usługi, w tym, bez ograniczeń, prawa do przerwania oferowania gwarancji i usług wsparcia technicznego dla Produktu, w dowolnym momencie, bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Niniejszy Regulamin usługi nie ma zastosowania do niestandardowych produktów zakupionych bezpośrednio lub pośrednio od firmy Intel.

Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt dla kart Intel® Ethernet detalicznych

Gwarancja firmy Intel jest ograniczona do 5 lat od daty ogłoszenia przez firmę Intel zakończenia cyklu eksploatacji lub wycofania karty sieciowej.

Intel warrants to the original owner that the adapter product delivered in this package will be free from defects in material and workmanship. This warranty does not cover the adapter product if it is damaged in the process of being installed or improperly used.
THE WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTY OF NONINFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARISING OUT OF ANY PROPOSAL, SPECIFICATION, OR SAMPLE.
This warranty does not cover replacement of adapter products damaged by abuse, accident, misuse, neglect, alteration, repair, disaster, improper installation, or improper testing. If the adapter product is found to be defective, Intel, at its option, will replace or repair the hardware product at no charge except as set forth below, or refund your purchase price provided that you deliver the adapter product along with a Return Material Authorization (RMA) number (see below), along with proof of purchase (if not registered), either to the dealer from whom you purchased it or to Intel with an explanation of any deficiency. If you ship the adapter product, you must assume the risk of damage or loss in transit. You must use the original container (or the equivalent) and pay the shipping charge.
Intel may replace or repair the adapter product with either new or reconditioned parts, and any adapter product, or part thereof replaced by Intel becomes Intel's property. Repaired or replaced adapter products will be returned to you at the same revision level as received or higher, at Intel's option. Intel reserves the right to replace discontinued adapter products with an equivalent current generation adapter product.

Gwarancja zwrotu® Intel® (tylko w Ameryce Północnej)
Aby firma Intel była w pełni usatysfakcjonowana kartą sieciową firmy Intel, która została zakupiona. W dowolnym czasie przed dziewięćdziesięcioma (90) dniami od zakupu można zwrócić kartę sieciową firmy Intel w oryginalnym miejscu zakupu w celu pełnego zwrotu ceny zakupu od sprzedawcy. Sprzedawcy i dystrybutorzy akceptujący zwroty i zwracający klientom pieniądze mogą zwrócić karty sieciowe firmy Intel do oryginalnego miejsca zakupu. Firma Intel gwarantuje, że będzie akceptować zwroty zgodnie z tym zasadami i zwróci cenę zakupu klientom kupującym bezpośrednio od firmy Intel.

Ograniczenie odpowiedzialności i środki prawne
WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL W NINIEJSZEJ FIRMIE JEST OGRANICZONA DO BEZPOŚREDNICH, OBIEKTYWNIE SPOWODOWANYCH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE LUB POŚREDNIE (W TYM, BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH, WYNIKOWYCH, PRZYPADKOWE I SPECJALNE SZKODY), W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, ZA NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOSZTY REPROCUREMENT, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY ORAZ UTRATĘ ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z OGRANICZEŃ UMOWY, CZY TEŻ SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ , SPRAWDZA, CZY FIRMA INTEL POSIADA WCZEŚNIEJSZE POWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY OPŁACONEJ ZA PRODUKT. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE POTENCJALNYCH ZOBOWIĄZAŃ BYŁY NIEZBĘDNYM ELEMENTEM USTALANIA CENY PRODUKTU. FIRMA INTEL ANI NIE PRZYJMUJE, ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ OSOBY DO ZAWIERANIA NA JEJ TEMAT JAKICHKOLWIEK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ.
W niektórych stanach wykluczanie i ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe i powstałe w ten sposób jest dopuszczalne, więc to ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie.

Krytyczne aplikacje sterujące
Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za używanie kart sieciowych do zastosowań krytycznych (np. w systemach bezpieczeństwa lub służbie zdrowia, systemach sterowania energią nuklearnej lub systemach kontroli ruchu powietrznego i ziemnych) przez licencjobiorcę lub podlicencjorzy, i ryzyko takiego używania ponosi wyłącznie użytkownik. Licencjobiorca zgadza się chronić i chronić firmę Intel przed wszystkimi roszczeniami wynikającymi z używania karty sieciowej w takich zastosowaniach przez licencjobiorcę lub podlicencjorzy.

Oprogramowania
Oprogramowanie dostarczane z kartą sieciową nie jest objęte opisaną powyżej gwarancją na sprzęt. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na oprogramowanie są zawarte w umowie licencyjnej na oprogramowanie dostarczanej z kartą sieciową.

Prześlij wniosek o autoryzację zwrotu zwrotu
Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
 

Podobne tematy
Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt dla kart Intel® Ethernet detalicznych
Często zadawane pytania na temat zmian w Intel® Ethernet sieciowych
Lista kart sieciowych wycofanych z Intel® Ethernet detalicznych
Ograniczona gwarancja na Intel® Ethernet światłowodowe i przewodowe