System BIOS wyświetli komunikat ostrzegawczy, gdy dziennik zdarzeń systemowych (BIOS) jest pełny dla płyt głównych i systemów

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007230

27-09-2021

Podczas uruchamiania systemu BIOS może na krótko wyświetlać się czerwony komunikat ostrzegawczy wskazujący, że dziennik zdarzeń systemowych (THES) jest pełny. Wiadomość ta pojawia się po wielokrotnym ponownym uruchomieniu ze względu na ograniczoną przestrzeń pamięci masowej w pamięci MASOWEJ instrumentu platformy płyty głównej. Przestrzeń pamięci masowej BIOM MBMC umożliwia przechowywanie 92 wpisów WIOŚ. Typowy restart dodaje kilka komunikatów o wydarzeniu informacyjnym do SYSTEMU WIOŚ w ramach normalnego procesu rozruchu.

Komunikat ostrzegawczy wyświetlany przez system BIOS nie jest błędem. Jest to komunikat ostrzegawczy, który:

  • NUMER WIOŚ jest pełny.
  • Nie więcej komunikatów o wydarzeniu systemowym można rejestrować, dopóki NIE jest wyeksłany.

Dziennik zdarzeń systemowych (KTÓRYS) instrumentu platformy wbudowanej powinien być regularnie aktualizowany. Dostępnych jest kilka metod wyczyszczania NUMERU(a11), w tym:

  • Przejdź do konfiguracji BIOS (F2) i wyczyść NUMER WYCZYŚĆ.
  • Korzystaj z przeglądarki NUMERU WYSZUKAJ.
  • Użyj opcji Wyczyść dziennik zdarzeń, znajdujących się w karcie Stan systemu w zintegrowanej konsoli internetowej kontrolera zarządzania płyty bazowej (zintegrowany BMC).