Często zadawane pytania dotyczące przełącznika Intel® Gigabit Ethernet Switch AXXSW1GB

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007248

07-12-2017

Produkt nie jest już dostępny do zakupu. Zobacz Intel® GIGABIT Ethernet Switch module AXXSW1GB produktów w nieciągłym zakresie.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Dlaczego po zainstalowaniu drugiego przełącznika występuje nienadający się błąd komponentu? Błąd: składnik nienadający się Przyczyną tego błędu może być aktywne łącze administratora między dwoma przełącznikami.
Gdzie jest pamięć cache ARP? Pamięć cache ARP znajduje się poniżej tabeli Switch Advanced Configuration-Layer 2 – adresy dynamiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie 74 (87 z 220) Podręcznik użytkownika przełączników Intel® Gigabit Ethernet Switch AXXSW1GB Ethernet Switch.
Czy jest dostępna opcja Fibre Channel? Obecnie oferujemy tylko przełączniki Ethernet.
Jakie są zalety dwóch przełączników Ethernet? Drugi przełącznik Ethernet może łączyć serwery z dwiema niezależnymi sieciami fizycznymi. Zaleca się używanie oddzielnych sieci VLAN lub tworzenia zespołu kart sieciowych.
Czy muszę dodać kartę Mezzanine do każdego modułu Compute Module? Dla każdego modułu obliczeniowego, który wymaga dostępu do drugiego przełącznika, wymagana jest jedna Podwójna karta Gigabit Ethernet I/O AXXGBIOMEZ.
Jakie rodzaje tworzenia zespołu są obsługiwane? Obsługa odporności na uszkodzenia karty i adaptacyjnego równoważenia obciążenia jest obsługiwana przez pojedynczy przełącznik. Odporność na uszkodzenia przełącznika jest obsługiwana przez dwa przełączniki i kartę Mezzanine oraz ustawioną za pośrednictwem Menedżera urządzeń * lub sterownika karty sieciowej.
Czy mogę agregować karty sieciowe 1 i 2, jak również 3 i 4? Nie, odporność na uszkodzenia przełącznika można używać tylko w zespole NIC1 lub NIC2, z NIC3 lub NIC4.
Czy istnieją jakieś problemy z bezpieczeństwem, uruchamianiem wielu dzierżawców, wielu domen lub wielu translatorów adresów sieciowych? Nie, podsystem sieci jest specjalnie zaprojektowany z myślą o traktowaniu każdego modułu obliczeniowego jako unikatowego podmiotu.
Czy mogę utworzyć grupę agregacji linków (opóźnienie) na portach wewnętrznych?OPÓŹNIENIA można tworzyć tylko na porty przełączników zewnętrznych.
Czy konfiguracja przełącznika może zostać zapisana, wyeksportowana lub zaimportowana? Tak. Korzystać z Intel® Modular Server Advanced Management Pack, dostępnego w oprogramowaniu Firmware 6,5. Zaawansowany pakiet administracyjny umożliwia zapisywanie i eksportowanie istniejących Intel® Modular Server konfiguracji, w tym ustawień przełączników.
Czy są porty zewnętrzne – 10 GB? Portami zewnętrznymi są 1 GB. Wewnętrzne połączenia z 10 GB nie są fizycznie dostępne.
Jak przypisać ruch związany z portami zewnętrznymi do określonego modułu Compute Module?

Użyj członkostwa VLAN i umieść zewnętrzne i wewnętrzne porty w osobnej sieci VLAN z domyślną:

  1. Pulpitu nawigacyjnego
  2. Obudowa z tyłu
  3. Przełączniki
  4. Konfiguracja zaawansowana
  5. Layer2
  6. Interfejs
  7. Sieci vlan
Aby uzyskać dalsze informacje na temat konfigurowania sieci VLAN, sprawdź Jak tworzyć sieci VLAN i korzystać z nich na Intel® Modular Server.
Czy na potrzeby sieci VLAN można skonfigurować podwójny ESMs w jeden duży przełącznik? Nie można utworzyć magistrali międzylokacyjnej używając portów z ESM1 i portów z ESM2.
Czy drzewo powinno być wyłączone, gdy skonfigurowane zostanie opóźnienie przełącznika? Nie, możesz włączyć rozszerzanie drzewa poprzez port lub opóźnienie.
Czy obie karty sieciowe mogą być przypisywane do sieci VLAN? Tak.
Dzięki karcie Mezzanine można 4 karty sieciowe lub połączyć je z siecią VLAN? Chociaż nie możesz agregować wszystkich 4 kart sieciowych w jednej stacji, możesz włączyć odporność na uszkodzenia między dwiema grupami kart sieciowych: karty sieciowe 1 i 2, a także karty sieciowe 3 i 4.