Skrócona instrukcja obsługi dla Intel® Server Board S3200SHV/S3210SHLC

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007299

08-01-2021

Intel® Server Board S3200SHV/S3210SHLC – przewodnik użytkownika
 

UwagaInformacje dotyczące nagłówka panelu przedniego dla rodziny Intel® Server Board S3200SH

Początku

Integracji

 1. Przygotowanie obudowy
 2. Zainstaluj osłonę we/wy
 3. Zainstaluj serwerowa płyta
 4. Zainstaluj procesory
 5. Zainstaluj aktywny radiator
 6. Zainstaluj dimmy pamięci
 7. Połączeń zasilania serwerowej płyty
 8. Instalacja dyskietek, dysków optycznych (SATA lub IDE) i dysków twardych
 9. Podłącz dyski/złącze panelu przedniego/zewnętrzne USB do płyty serwerowej
 10. Połączenia wentylatora obudowy
 11. Podszycie się pod górę
 12. Oprogramowanie – system BIOS, sterowniki i instalacja systemu operacyjnego

Odwołanie

Moduł Intel® Server Board S3200SHV / S3210SHLC jest obsługiwany w Intel® Entry Server Chassis SC5299-E.

Zanim rozpoczniesz integrację systemu serwerowego, przeczytaj najpierw wszystkie ostrzeżenia i ostrzeżenia.

Warning icon Ostrzeżenie: przed wykonaniem jakichkolwiek instrukcji przeczytaj na tym dokumencie wszystkie informacje o przestrodze i bezpieczeństwie. Pełne informacje na Intel® Server Board bezpieczeństwa można znaleźć również w dokumencie informacyjnym bezpieczeństwa.

Warning Icon Ostrzeżenie: instalacja i serwis tych produktów powinna być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego personelu serwisu, aby uniknąć ryzyka urazów w przypadku uszkodzenia prądu lub zagrożenia energetycznego.

Warning Icon Uwaga: podczas integracji systemu należy przestrzegać procedur normalnego wyładowania elektrostatycznego ESD, aby uniknąć uszkodzenia płyty serwerowej i/lub innych komponentów.

Wymagane są narzędzia:

 1. Antystatyczne struktury antystatyczne

  Anti-static wrist strap

 2. #2 Phillips*

  Phillips screwdriver

Minimalne wymagania sprzętowe

Aby uniknąć problemów z integracją i możliwych uszkodzeń płyty, Twój system musi spełniać następujące minimalne wymagania:

 • Procesor: dwurdzeniowy Intel® Xeon® z serii 3000 lub czterordzeniowy Intel® Xeon® z serii 3200, z kompatybilnym wentylatorem/radiatorem w obudowie.
 • Rodzaj pamięci: co najmniej 512 MB pamięci bez kości, 240-pinowe DDR2 667/800 MHz ECC i pamięć bez ECC DIMM.
 • Moc: minimum 420 W przy 2A prądu czuwania, który spełnia specyfikację SSI, ZDJĘCIA 12V.
 1. Przygotowanie obudowy

  W przypadku korzystania Intel® Server Chassis, zacznij od przewodnika użytkownika szybkiego uruchamiania, który pochodzi z Twojej obudowy. Wróć do tego dokumentu, gdy jest to skierowane przez obudowę serwera – przewodnik użytkownika szybkiego uruchamiania. Jeśli korzystasz z obudowy serwerowej® firmy Intel, zapoznaj się z dokumentacją, która została przyszła wraz z Twoją obudową, by zapoznać się z instrukcjami.
  Przestrzegać procedur normalnego wyładowania elektrostatycznego (ESD). Umieść swój Intel® Server Chassis na płaskiej powierzchni antystatycznej, aby wykonać następujące procedury integracji. Przed montażem w obudowie należy zawsze dotykać obudowy, by dokonać połączeń z serwerową płyty lub zainstalować komponenty.

 2. Zainstaluj osłonę we/wy.

  Osłona instalacji znajduje się od wewnątrz obudowy. Zdjęcia powinny być widoczne z zewnętrznej strony obudowy.

  1. Włóż jedną z bocznej krawędzi osłony, jak pokazano.
  2. Mocno dociśnij osłonę obudowy do otwarcia obudowy, aż zostanie wciśniętą na miejscu.
   Chassis back panel
 3. Zainstaluj serwerowa płyta

  1. Zainstaluj podstawki
   Przed instalacją płyty serwerowej należy zainstalować dziewięć podstawek w obudowie. Zlokalizuj wątkowane podszycie, które pasuje do płyty serwerowej, i zainstaluj odstanie w każdym miejscu wskazanym przez okręgi RED [ Red circle ].

   UwagaSprawdzić, czy każda lokalizacja montażu płyty serwerowej ma zainstalowane podstawki. Nie instaluj podsuwu w miejscu, w którym nie ma odpowiedniej płyty serwerowej.
    

   standoff locations

  2. Włóż serwerowa płyta

   Umieść płyta główna w obudowie, upewniac się, że porty i obudowy panelu tyłu lub otwarcia osłon we/wy są prawidłowo ustawione. Sprawdzić, czy układ montażowy płyty serwerowej jest prawidłowo dopasowany do podstaw obudowy.

   W przypadku korzystania z Intel® Entry Server Chassis SC5299-E najpierw włóż stronę złącza I/O [z tyłu] płyty.
   I/O shield openings

  3. Podłącz serwerowa płyta

   Uwaga

   Intel® Entry Server Chassis i obudowa innych firmy mogą korzystać z różnych elementów złącznych w celu dołączenia płyty serwerowej do obudowy. Użyj złączy, które przyszły do Nas wraz z twoją obudową.
   Chassis fastener

    

   Intel® Entry Server Chassis SC5299-E: Użyj chętnych do podłączania płyty do obudowy w 9 lokalizacjach wskazanych przez okręgi RED na rys. [ red circle ].
   screw locations

 4. Zainstaluj procesory

  Uwagi i uwagi:

  caution iconPodczas otwierania gniazda NIE NALEŻY DOTYKAĆ złotych kabli gniazd.
  DO NOT TOUCH the gold socket wires

  caution iconPodczas rozpakowyowywania procesora przytrzymaj go przy krawędzi, by nie dotykać złotych styków
  avoid touching the gold contacts

  1. Otwórz klamkę gniazda

   1. Wciśnij klamkę w dół i z dala od gniazda, by ją uwolnić.
   2. Pociągnij za chwyt i otwórz całą drogę.
    Pull the Lever and open all the way
  2. Otwórz płytę montażową

   1. Przesuń tylną zakładkę za pomocą wskazówki, aby lekko przesuń przedni koniec płyty ładowanej do góry.
    Push the rear tab with your finger tip
   2. Otwórz płytę montażową, jak pokazano.
    Open the load plate as shown
  3. Zdejmij pokrywę ochronną procesora

   1. Wyjmij procesor z pudełka i zdejmij ochronną pokrywę.
    remove the protective shipping cover
  4. Zainstaluj procesor
   Caution Icon UWAGA: pod spodem procesora znajduje się komponent, który może uszkadzać piny gniazda, jeśli jest on nieprawidłowo zainstalowany. Procesor musi być prawidłowo dopasowany do otwierania gniazd przed instalacją. NIE WRZUĆ procesora DO gniazda!
   CPU Compoinents

   1. Orientuj procesor wraz z gniazdem, aby odcięcie procesora było zgodne z nacęciami gniazda.
    Orient the processor
   2. Zainstaluj procesor.
    Install the processor
  5. Zdejmij pokrywę ochronną gniazda

   1. Zerżnij pokrywę gniazda i odsuń ją od płyty montażowej, jak pokazano na zdjęciach.
    pull away from the load plate
   2. Zdejmij pokrywę ochronną gniazda i przechowuj je do użytku w przyszłości.
    Remove the socket protective cover
  6. Zamknij płytę montażową i klamkę gniazda

   1. Zamknij płytę montażową tak, jak pokazano nakazano.
    Close the load plate
   2. Wraz z zachłyskiem przesuń się na płytę montażową, jak pokazano nakazano.
   3. Zamknij klamkę gniazda i upewnij się, że zakładka płyty montażowej zabłysnęła pod klamką gniazda, gdy jest całkowicie zamknięta.
    Close the socket lever
 5. Zainstaluj aktywny radiator
  W przypadku Intel® Entry Server Chassis SC5299-E potrzebny jest aktywny radiator. Typowy radiator aktywny pokazano poniżej. Obróć aktywny radiator, aby złącze zasilania dotarło do złącza wentylatora procesora na płycie serwerowej.
  Install active heat sink

  Caution Icon UWAGA: radiator ma materiał termoprzewodowy (TIM) na jego spodu. Należy zachować szczególną uwagę, aby nie uszkadzać materiału termicznego interfejsu. Użyj rękawiczek, aby uniknąć ostrych krawędzi.

  Zainstaluj radiator na serwerowej płycie serwerowej za pomocą następującej procedury:

  1. Upewnij się, że gniazdo śrubokręta w górnej części każdego złącza jest obracane w kierunku ostrzy radiatora, jak pokazano na zdjęciach.
   Fastener position
  2. Dopasuj radiator do układu w płycie i dolnej części płyty. Snapy są w serwerowej płycie, przez co są wyekstrychowane.
   Align heat sink
  3. Naciśnij nacięcie na górnej części pokrywy.
   Press downward on top of cap
  4. Element złączny jest zatrzaskiwny na ostatnim miejscu.
   Fastener snaps into final position

  Powtórz tę procedurę dla każdego złącza.

 6. Zainstaluj dimmy pamięci

  Identyfikacja pamięci DDR2 DIMM:

  Caution Icon Ta serwerowa płyta obsługuje do czterech modułów DIMM DDR2-667 lub DDR2-800 ECC lub innych modułów ECC. Na tej płycie serwerowej nie ma modułów DDR DIMM.

  Caution Icon Pamięć DDR2 różni się wysokością. NIE MIESZAJ różnych wysokości i typów modułów DIMM.

  Nacięcie DIMM i guzek gniazda muszą być zgodne w sposób przedstawiony na pokazie.
  DIMM notch and socket bump must align

  Konfiguracje pamięci i kolejność zamówień:

  Rodzaj pamięci: co najmniej jeden 512 MB, 240-pinowy moduł DIMM zgodny ze standardem DDR2 667/800 MHz.

  Wypełnij moduły DDR2 DIMM w kolejności A1, B1 [niebieskie gniazda], a następnie A2 i B2 [czarne gniazda].
  Populate DDR2 DIMMs in order

  Moduły DIMM muszą być identyczne w odniesieniu do rozmiaru, prędkości i organizacji.

  UwagaDodatkowe konfiguracje pamięci można znaleźć w Instrukcji użytkownika na płycie CD z Intel® Server Board S3200SHV/S3210SHLC.
   

  Dostosowywanie rozmiaru i konfiguracji pamięci jest obsługiwane tylko dla zakwalifikowanych dimmów zatwierdzonych przez firmę Intel®.

  Aby zainstalować moduły DIMM:

  caution icon UWAGA: nie należy dotykać styków podczas obsługi lub instalacji dimmów.

  1. Otwórz obie złącza gniazda DIMM.
  2. Należy zwrócić uwagę na lokalizację nacęcie ustawienia.
  3. Podłącz moduł DIMM, upewnij się, że krawędź złącza dimma jest prawidłowo dopasowana do gniazda.
  4. Mocno dociśnij dimm, aż zostanie przykręcony na miejsce, a obiema zamknięciami.
  5. Ważne! Sprawdź, czy każde zatrzask jest całkowicie zamknięte i prawidłowo podłączone przy każdym gnieździe brzegowym DIMM.
   install DIMMs
 7. Połączeń zasilania serwerowej płyty

  Caution IconUWAGA: Zanotuj położenie zatrzasku na każdym złączu przewodu zasilającyego i dostosuj go do pasujących zakładki na każdym gnieździe płyty serwerowej.

  1. Podłącz główne złącze zasilania do płyty serwerowej.
  2. Podłącz złącze zasilania procesora, jak pokazano.
   Main and CPU power connector details
  UwagaJeśli korzystasz z obudowy serwerowej innych niż Intel z zasilaczem ATX, zapoznaj się z dokumentacją dostarczonej wraz z Twoją obudową, aby uzyskać informacje dotyczące instalacji.
   
 8. Instalacja dyskietek, dysków optycznych (SATA lub IDE) i dysków twardych

  W celu instalacji dysku zapoznaj się z dokumentacją dostarczonej wraz z obudową serwerową.

  W przypadku Intel® Entry Server Chassis SC5299-E zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika szybkiego uruchamiania dołączonym do obudowy.
  floppy drive, optical drive (SATA or IDE), and hard drive

 9. Podłącz dyski/złącze panelu przedniego/zewnętrzne USB do płyty serwerowej

  Wykonać następujące połączenia przewodowe do płyty serwerowej, jak pokazano:

  1. Kabel USB
   * Należy zwrócić uwagę na lokalizację brakującego pinu przy ustawianiu złącza.
  2. Kabel dyskietki
  3. Kabel panelu przedniego
   * Należy zwrócić uwagę na lokalizację brakującego pinu przy ustawianiu złącza.
  4. Kabel (s) Serial ATA (SATA)
   Connect drives/front panel connector/external USB
 10. Połączenia wentylatora obudowy
  Chassis Fan Connections

  W przypadku Intel® Entry Server Chassis SC5299-E zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika szybkiego uruchamiania dołączonym do obudowy w celu specyficznych wymagań dotyczących podłączania wentylatora systemu.

  W przypadku obudowy serwerowej innych niż Intel zapoznaj się z treścią "Tworzenie połączeń... Sekcję "Quick Reference" poniżej oraz dokumentację dołączonymi do Twojej obudowy, dotyczącą konkretnych wymagań dotyczących podłączania wentylatora obudowy.

  UwagaAby zakończyć instalację i konfigurację swojego serwera Intel® S3200SH / S3210SH, wróć do instrukcji Intel® Server Chassis Quick Start User's Guide lub swojej dokumentacji obudowy innych firmy.
   

  Wróć do tego dokumentu, aby zakończyć, w tym instalację oprogramowania, SYSTEMU BIOS, sterowników i systemu operacyjnego.

 11. Podszycie się pod górę

  Przed instalacją systemu operacyjnego musisz zakończyć instalację obudowy, nałączyć połączenia we/wy i podłączyć zasilacz.

  1. Zapoznaj się z dokumentacją obudowy, aby zakończyć instalację stelażową lub typustal.
  2. Podłącz klawiaturę, mysz, wideo i inne kable we/wy, jak pokazano.
   Connect your keyboard, mouse, video, and other I/O cables
  3. Podłącz przewód zasilający ac na ostatnim końcu.
   Connect the AC power cable
   caution iconUWAGA: Zapoznaj się z dokumentacją obudowy, aby poznać wymagania dotyczące zasilania i uziemiania prądu przemiennego.
 12. Oprogramowanie – system BIOS, sterowniki i instalacja systemu operacyjnego

  1. Potwierdź wersję BIOS: Sprawdź zainstalowaną wersję BIOS na ekranie Zarządzanie serwerem/systemem w narzędziu konfiguracji BIOS.

   Jeśli są dostępne nowe wersje, zaktualizuj BIOS na swoim serwerze. Instrukcje aktualizacji znajdziesz w instrukcji obsługi płyty Intel® Server Deployment Toolkit 2.0.

  2. Skonfiguruj kontroler RAID: Skorzystaj z instrukcji dostarczonych wraz ze kontrolerem RAID.
  3. Zainstaluj swój system operacyjny: Skorzystaj z instrukcji dostarczonych wraz z kontrolerem RAID i z systemem operacyjnym.
  4. Zainstaluj sterowniki systemu operacyjnego: Przy uruchomionej instalacji operacyjnej podłącz płytę Intel® Server Deployment Toolkit 2.0. W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows* system operacyjny Intel® Deployment Assistant automatyczne jego uruchomić i pozwoli Ci wybrać odpowiednie sterowniki do zainstalowania. W innych systemach operacyjnych przeglądaj foldery płyt CD, aby znaleźć i zainstalować pliki sterowników.

Odwołanie

Kody akcesoriów i zamówień

Intel® Entry Server Chassis SC5299-E z stacjonarnym zasilaczem o mocy 420 W

SC5299UP

Intel® Entry Server Chassis SC5299-E z stałego zasilacza o mocy 420 W i przewodem zasilającym w Ameryce Północnej

SC5299UPNA

 

Lista akcesoriów i części zamiennych

Typowe problemy i rozwiązania

Komponenty sprzętowe przetestowane z tym systemem

System nie uruchamia się ani nie wyświetla wideo przy zasilaniu.

 • Sprawdź, czy złącze zasilania procesora +12V jest podłączone. Bez tego przewodu procesor nie będzie miał zasilania.
 • Usuwanie i wymiana modułów DIMM za jednym modułem DIMM na raz w celu izolowania, który z nich powoduje problemy.
 • Pamiętaj, że zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie dimmy:
  • Niebuforowane, bez kości ECC lub bez ECC zgodne ze specyfikacją DDR2 667/800.
  • Ta sama prędkość.
  • Od tego samego producenta.
  • Zainstalowany począwszy od DIMM 1A.
  • Twój zasilacz musi zapewniać minimum 420 W przy prądze czuwania 2A, który jest zgodny ze specyfikacją SSI ZDJĘCIA 12V.
  • Aby określić wymagany pobór energii w Twoim systemie, skontaktuj się z narzędziem do zarządzania mocą dostępnym na stronie Intel® Server Board S3200SH.

System czasami działa, ale wykazywał nieumiejętne zachowanie.

 • Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku korzystania z zasilacza o 100 m2. Upewnij się, że korzystasz z zasilacza o mocy co najmniej 420 W.

Połączenia z serwerową płytyą – skrócona przewodnik

Wymagana Połączenia do wybranej obudowy SC5299-E

Złącze zasilania procesora C +12V

Green Icon

F główne złącze zasilania

Green Icon

Złącze panelu J panelu przedniego

Green Icon

 

Green Icon = Nawiązaniu połączenia

Wentylator procesora/systemu Połączenia do wybranej obudowy SC5299-E

Złącze wentylatora CPU 1

red icon

Złącze wentylatora systemu B 1

red icon

Złącze D Wentylatora systemu 4

 

Złącze wentylatora systemu E 3

 

Złącze wentylatora systemu G 2

 

 

red icon = Nawiązaniu połączenia

Wentylator systemowy Połączenia: w przypadku obudowy serwerowej innych niż Intel zapoznaj się z dokumentacją, która została dostarczone wraz z Twoją obudową w celu wymagania połączenia wentylatora.

Opcjonalnie Połączenia do wybranej obudowy SC5299-E

Złącze dyskietki H

Blue icon

Złącza I SATA

Blue icon

Złącza K SATA

Blue icon

L USB

Blue icon

 

Blue Icon = Nawiązaniu połączenia
Motherboard connections by colored icon

UwagaNie wszystkie opcjonalne połączenia są przedstawione na tym diagramie. Dodatkowe informacje na temat połączeń można znaleźć w Instrukcji użytkownika serwerowej płyty oraz w dokumentacji obudowy serwera.

 

Intel® Server Board S3200SHV / S3210SHLC

Niedostępne w Intel® Server Board S3200SHV.
B Niedostępne w Intel® Server Board S3200SHV.
C Intel® Adaptive Slot 6 funkcji jako złącze PCI Express* x16 (x8 lane) lub gniazdo karty Riser w obudowie 1U dla S3210SHLC; Złącze PCI Express x16 (x8 lane) dla S3200SHV.
D Niedostępne w Intel® Server Board S3200SHV.

 

component layout

UwagaNie wszystkie komponenty, zworki i złącza są opisane w tym diagramie. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji użytkownika serwerowej płyty Intel® Server Deployment Toolkit 2.0.