Ponowne konstruowanie tablicy RAID nie rozpoczyna się po usunięciu i ponownym włożeniu dysku twardego

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000007320

06-12-2019

Co widzę?

Intel® RAID Controllera została zaplanowana w celu zapobieżenia włożeniu dysku, który wcześniej się nie powiódł.

W związku z tym proces odbudowywania zapasowej macierzy niezależnych dysków (RAID) nie rozpoczyna się w przypadku usunięcia tego samego dysku twardego z macierzy RAID (np. w celach testowych). Aby uruchomić rekonstrukcję RAID, należy włożyć dysk twardy, który nie został wcześniej usunięty z tej macierzy RAID.

Jeśli ten sam dysk twardy jest ponownie wstawiany w macierzy RAID na Intel® RAID Controller, ta akcja wyzwoli obcy błąd konfiguracji, a dysk twardy jest oznaczany jako nieskonfigurowany jako uszkodzony , a nie do raportowania stanu tablicy jako w trybie online/Rebuild.

Jak rozwiązać ten problem.

Aby obejść ten błąd, należy ponownie uruchomić serwer po ponownym włożeniu wcześniej usuniętego dysku twardego.

  1. Wprowadź BIOS RAID, naciskając < Ctrl > + < G >.
  2. Kliknij odpowiedni dysk twardy oznaczony nieskonfigurowanym błędem.
  3. Wybierz opcję Wykonaj nieskonfigurowaną dobrą i wybierz opcję Przejdź.
  4. W prawym dolnym obszarze ekranu RAID BIOS wybierz opcję Zastąp brakująca PD , a następnie wybierz opcję Przejdź.

Po wybraniu tych dwóch opcji dostępna jest opcja odbudowywania macierzy RAID.

Temat pokrewny
Importowanie obcych tablic RAID na kontrolerach sprzętowych RAID z procesorami Intel Ctrl + G