Często zadawane pytania na temat technologii Intel® Turbo do spraw wzrostu

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000007359

07-04-2020

UwagaNie ujawniamy na podstawowe technologie Intel® Turbo do wzrostu częstotliwości procesorów.

Technologia Intel Turbo do wzrostu to sposób automatycznego uruchamiania rdzenia procesora w porównaniu z zaznaczoną częstotliwością. Procesor musi pracować w granicach mocy, temperatury i specyfikacji mocy do projektowania ciepła (TDP). Powoduje to wzrost wydajności zarówno aplikacji jedno-, jak i wielowątkowych. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania ani aplikacji w celu obsługi technologii Intel® Turbo.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Ile wersji technologii Intel® Turbo to?

Technologia Intel Turbo do wzrostu ma dwie wersje. Technologia Intel Turbo do wzrostu została pierwotnie wprowadzona w 2008 z procesorem Intel® Core™ i7 z serii 9XX. Technologia Intel Turbo do zwiększania wydajności v 2.0 została wprowadzona w 2011 z procesorami z Intel® Core™ i5-2xxx i i7-2xxx. Wersja 2,0 działa w ten sam sposób, co pierwsze wdrożenie i została zoptymalizowana pod kątem nowej mikroarchitektury wprowadzonej w tym samym czasie.

Rodziny procesorów obsługują technologię Intel® Turbo do wzrostu?
  • Intel® Core™ i7 procesorów mobilnych i stacjonarnych
  • Intel® Core™ i5 procesorów mobilnych i stacjonarnych
  • Procesory z serii X Intel® Core™
Technologia Intel® Turbo, która obsługuje systemy operacyjne?

Technologia Intel Turbo Technology, to technologia procesora, a jej system operacyjny niezależna od.

Jak sprawdzić, czy mój procesor intel® obsługuje technologię Intel® Turbo – wzrost?
Jakie czynniki mają wpływ na działanie technologii Intel® Turbo do wzrostu?

Ta operacja zależy od możliwości dostępnych w jednym lub większej liczbie rdzeni. Czas, przez jaki system spędza w trybie wzrostu Turbo, zależy od obciążenia, środowiska i konstrukcji platformy.

W jaki sposób można włączyć lub wyłączyć technologię Intel® Turbo – wzrost?

Technologia Intel Turbo do wzrostu jest włączona domyślnie na obsługiwanych procesorach. Możesz wyłączyć lub włączyć tę technologię za pomocą przełącznika w systemie BIOS. Brak innych ustawień kontrolowanych przez użytkownika, które mogłyby zmienić działanie technologii Intel Turbo do zwiększania wydajności. Po włączeniu Technologia Intel Turbo zwiększa działanie automatycznie pod kontrolą systemu operacyjnego.

Czy moja płyta główna obsługuje technologię Intel® Turbo?

Technologia Intel Turbo do wzrostu jest technologią obliczeniową. Upewnij się, że korzystasz z procesora Intel Turbo o wysokiej wydajności obsługiwanym przez technologię. Dostawcy płyt stacjonarnych zwykle włączają technologię Intel Turbo. Można zwykle włączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika w systemie BIOS na płycie głównej. Skorzystaj z dostawcy płyty głównej, aby uzyskać Opcje systemu BIOS w celu włączenia i wyłączenia technologii Intel Turbo.

Czy częstotliwość Turbo jest taka sama we wszystkich aktywnych rdzeniach procesora?

Tak.

Czy mogę włączyć lub wyłączyć technologię Intel® Turbo – Core?

Technologia Intel Turbo do wzrostu jest technologią procesora i nie może być włączona ani wyłączona przez rdzeń. Jeśli jest aktywny jeden rdzeń, Technologia ta jest włączona.

Czy mogę określić maksymalną częstotliwość technologii Intel® Turbo w dziedzinie wzrostu wydajności?

Maksymalna częstotliwość dla funkcji procesora nie może być określona. Maksymalna częstotliwość to automatyczne i zależne od warunków pracy.

Czy technologia Intel® Turbo zwiększa efektywność systemu na gorąco?

Technologia Intel® Turbo do wzrostu wydajności nie spowoduje, że system stanie się zbyt gorący, ponieważ zwiększy moc obliczeniową, temperaturę i wymagania techniczne w zakresie mocy w odniesieniu do konstrukcji termicznej (TDP). Czasami, kiedy Technologia Intel® Turbo zwiększa wydajność, wentylator systemu może działać z większą prędkością, która w normalnych warunkach zwiększa częstotliwość procesora. Sprawdź, czy procesor pracuje w granicach zasilania, temperatury i specyfikacji mocy do projektowania ciepła (TDP).

Jak sprawdzić, czy technologia Intel® Turbo zwiększa działanie? S to narzędzie pokazujące, czy w systemie działa program Intel® Turbo .

Dostępnych jest kilka narzędzi firmy Intel lub narzędzi innych firm, które pozwalają stwierdzić, czy częstotliwość procesora jest uruchomiona z częstotliwością wzrostu Turbo.  Możesz także korzystać z Menedżera zadań w obszarze wydajność .  Podstawowa częstotliwość jest podana na górze, a bieżąca częstotliwość jest wyświetlana w obszarze szybkość.

Jaka jest różnica między technologiami Intel® Turbo i Intel® Turbo Boost Technology Monitor?

Technologia Intel Turbo, która stanowi technologię Intel® procesora. Monitor Intel Turbo do wzrostu technologii to narzędzie pokazujące działanie technologii Intel Turbo.

Jak można zobaczyć najwyższą częstotliwość wzrostu Turbo dla mojego procesora?

Jeśli ustawisz liczbę rdzeni na jedną w systemie BIOS i uruchomisz Intel® Processor Identification Utility, to pokazuje najwyższą częstotliwość wzrostu Turbo. Upewnij się, że przełącznik w systemie BIOS został zresetowany w celu ponownego uaktywnienia wszystkich rdzeni.

Jak ważne jest integracja systemu i projektowanie systemu w odniesieniu do technologii Intel® Turbo.

Technologia Intel Turbo zwiększa wydajność, gdy procesor pracuje w granicach zasilania, temperatury i specyfikacji (TDP). Dobrą integrację systemu i konstrukcję termiczną są kluczowe, aby uzyskać zalety technologii Intel Turbo.

Gdzie można dowiedzieć się więcej o technologii Intel® Turbo do wzrostu?

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę technologii Intel® Turbo do zwiększania wydajności .

Tematy pokrewne
Często zadawane pytania na temat Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0