0146-błąd braku zasobów PCI dla Intel® Server Boardych rodzin produktów

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000007361

05-06-2019

Podczas instalowania Intel® Xeon Phi™ lub wielu kart PCI Express * (PCIe *) następujący błąd może się pojawić podczas POST, a serwer zatrzymuje się: 0146-PCI – poza zasobami

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Tymczasowe usunięcie adapterów dodatków PCI Express.
 2. Zaktualizuj system BIOS i oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji.
 3. Wyłącz wszystkie nieużywane urządzenia i opcje w systemie BIOS.
  1. Aby uzyskać kontrolery SATA/SAS do komputerów stacjonarnych, przejdź do konfiguracji ≫ Advanced Storage Controller kontrolera pamięci masowej.
  2. Aby uzyskać wbudowane karty sieciowe, przejdź do zaawansowanej konfiguracji karty > nic.
 4. Przejdź do Zaawansowana konfiguracja > PCI.
  • Ustaw maksymalną pamięć na wyłączonaponiżej 4 GB.
  • Ustaw pamięć zmapowaną we/wy o 4 GB na włączone.
  • Dla Intel® Xeon Phi™ współprocesorowym Ustaw mapowany rozmiar pamięci we/wy na 256 G lub wyższy. W przypadku innych kart PCIe Użyj odpowiedniej, niewielkiej wartości.
 5. Zainstaluj karty PCI Express na raz i sprawdź, czy serwer uruchamia się prawidłowo.