Obsługa 32-bitowej głębi kolorów (32 bpp) przez kontrolery grafiki Intel® 82810 i 82815

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000007395

26-09-2022

Kontrolery grafiki Intel® 82810 i 82815 nie obsługują koloru 32-bitowego. W rezultacie kilka gier wymagających koloru 32-bitowego nie będzie działać na kontrolerach graficznych Intel 82810 lub 82815.

32-bitowa głębia kolorów jest obsługiwana tylko przez nowsze kontrolery grafiki Intel®.